1934 BELEDİYE SEÇİMİ

Bursa Belediye Başkanları

Bursa'ya Hizmet Edenler

Bursa'da Siyasi Hayat

 

     
    Bursa'da 1938 belediye seçimleri Cumhuriyet Halk Fırkasının belirlediği belediye meclis üyeleri aday listesinin halk oyuna sunulması şeklinde yapıldı.
 
        Hakkın Sesi gazetesinin halkı oy kullanmaya teşvik eden afişi (8.10.1934)


Aynı gazete seçim sonuçlarını 15 ekim sayısında şu şekilde duyurdu:
"10 teşrinevvel günü sabahın altısında başlayan belediye seçimi akşamın 18inde bitmiş ve halkımız büyük bir alaka ile rey atmaya gitmiştir. Aynı gece tasnif edilen reyler neticesinde belediye azalıklarına halkın ve Halk Fırkasının namzetleri olan şu zevak seçilmiştir:
 Nurettin Bey (saatçi), Cemil Bey (avukat), İsmail Mustafa Bey (doktor), Mehmet Bey (şahpazzade), Ömer Lütfi bey (saatçi), Mehmet Bey (urgancızade), Edip Rüştü Bey (diş hekimi), Sait Etem Bey (fabrikatör), Salim Bey (yağhaneci), Rıza Ruşen Bey (gazeteci), Mehmet Nuri Bey (keresteci), İsmail Hakkı Bey (Dikencikli), Ahmet Teyfik Bey (eczacı), Saim Bey (CHF vekili katibi), Zehra Hanım (belediye azasından), Hayri Bey (fabrikatör), Emin Bey (kabzımal), Fehim Bey (uncu), Nizamettin Bey (kavaf), Tevfik Bey (avukat), İbrahim Bey (Hacı Ali z.), Rauf Bey (maliye veznedarı), Fuat Bey (saraç), Mümtaz Bey (T.C. muhasebecisi), Sabri Zahit Bey (tüccar), Necati Bey (bakırcı), Neyyire Hanım (belediye azası), Emin Bey (tabak), Derviş (Edesin) Bey (gazeteci), Yağcı Cemal Bey, Ali Sırrı Bey (belediye aza), Muhittin Bey (önceki belediye reisi), Tayyar Bey (Ford acentası).
                    
  Seçilen meclis üyeleri ilk toplantıda kendi aralarından belediye başkanını seçtiler:

 
Hakkın Sesi-5.11.1934
       

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 22/11/20