Prof. Dr. Mustafa Şahin (1964- )

Antik Çağda Bursa

Şahinkaya Mağarası

Bursa'nın Kültür İnsanları

   

                                                                     

                                     Arkeolog, Akademisyen.                                    

                             

        Erzurum'da doğdu. 1970-1981 yılları arasında bu kentte ilk ve orta öğrenimimi tamamladı. 1981 yılında Atatürk Üniversitesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı'nda lisans öğrenimine başladı. 1985 yılında "Erzurum'dan Bronz Bir Figürin" adlı tez ile mezun oldu. 1988 yılında "Hermogenes Sorunu" adlı Yüksek Lisans tezini, 1994 yılında ise "Miletupolis Kökenli Mezar Stelleri ve Adak Levhaları" adlı doktora tezini tamamladı. Bu doktora çalışması 2000 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından kitap olarak yayınlandı. 

                                     

   Alman Arkeoloji Enstitüsü bursu ile hazırladığı “Hellenistische Kohlenbecken mit figürlich verzierten Attaschen aus Knidos” başlıklı doçentlik tezi 2003 yılında Bibliopolis Yayınevi tarafından Almanya’da yayınlandı.
    1990 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümüne araştırma görevlisi olarak, 1996 yılında ise yine ayni bölüme öğretim üyesi olarak atandı. 1997 yılında doçentliğe, 2003 yılında profesörlüğe yükseltildi.
    2002 yılında Selçuk Üniversitesi’nde Türkiye’nin ilk Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı’nı kurdu ve 2002-2005 yılları arasında kurucu başkanlığını yürüttü. 2005 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Arkeoloji Bölümü’nün kurucu başkanı oldu. 2006 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde Mozaik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini kurdu. Halen Arkeoloji Bölümü Başkanlığı görevini yürütmektedir.
    Deutscher Akademischer Austauschdienst / Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD, Deutsches Archaeologisches Insititut / Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI), British Academy burslarıyla Almanya ve İngiltere’de farklı üniversitelerde araştırmalarda bulundu.    

    Almanya’da değişik üniversitelerde Alexander von Humboldt bursiyeri, İtalya’da Pisa Üniversitesi bursiyeri, Avusturalya’da Sydney Üniversitesi’nde YÖK bursiyeri olarak araştırmalarda bulundu ve çok sayıda konferanslar verdi.
     Mesleki yaşamında katıldığı ilk kazı, Erzurum’da SOS Höyük oldu (1987). 1988-1989 yıllarında Kyzikos kazılarına katıldı. 1990- 2001 yılları arasına Knidos kazılarında heyet üyesi olarak bulundu. 2005 yılında ise Muğla /Bodrum, Gümüşlük Beldesi’nde yer alan Myndos antik kentinde kazı başkanı olarak ilk arkeolojik kazıları başlattı. 2015 yılında Nilüfer ilçesi, Gölyazı Mahallesi’nde yer alan Apollonia ad Rhyndakos kentinde ilk bilimsel arkeolojik kazıları başalttı. Halihazırda İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısında yer alan Sualtı Bazilikal Kilise kalıntılarında sualtı kazılarına başkanlık etmektedir.
    Bursa ve ilçelerinde bulunan kültür varlıklarını belirlemek üzere 2006 yılında kapsamlı bir yüzey araştırması projesi başlattı. 2021 yılına kadar devam eden bu çalışmalar sonucunda Bursa’nın önemli kültür varlıklarının uluslararası düzeyde tanıtımına yardımcı oldu. Orhaneli yolu üzerindeki Paleolitik döneme tarihlenen Şahinkaya Mağarası, kayıp kent Caesarea Germanica ve İznik Gölü’nde sualtındaki bazilika kalıntısı son yıllarda yaptığı önemli keşifleri arasında yer almaktadır.

                      
    Selçuk Üniversitesi’nde kurduğu Sualtı arkeolojisi Anabilim Dalı, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde kurduğu Arkeoloji Bölümü ve Türkiye mozaiklerinin dünya çapında tanıtılmasını sağlayan Mozaik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, arkeoloji bilimine yaptığı en önemli katkılar arasında yer almaktadır. Kurucusu olduğu ve halen editörlüğünü sürdürdüğü Journal of Mosaic Research isimli dergi, dünyada mozaik konusunda yayınlanan tek bilimsel dergi olma özeliğini sürdürmektedir.
    Deutsches Archäologisches Institut, The Association Internationale pour l’Etude de la Mosaïque Antique, International Concervation Comission of Mosaics, International Congress on Underwater Archaeology, Deutsche Gesellschaft zur Förderung der Unterwasserarchäologie e.V. üyelikleri bulunmaktadır. Arkeologlar Derneği Bursa Şubesi kurucusu ve başkanıdır. 
    Bugüne kadar yayınlanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmaktadır; son yıllarda özellikle Bursa araştırmaları ile ilgili yayınlar yapmaktadır.
    İngilizce ve Almanca bilmekte olup, evli ve bir kız çocuk babasıdır.

 

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 24/10/22