Bursa ve İngilizler
              
(Bursa and the British)Bursa ve Fransızlar

Bursa ve Almanlar

Bursa ve Japonlar

Bursa ve İtalyanlar

Bursa'daki Fahri Konsolosluklar

 

         
      Bursa'nın İngilizler ile ilişkisi 19. asra dayanır. Bu asrın güçlü devleti İngiltere, 1820'lerden sonra Osmanlı ekonomisinde söz sahibi olmaya çalışmış, bunun için İstanbul'daki konsolosluğu ile yetinmeyip bir konsolosluk da Bursa'da açmıştı. 1838'de açılan bu konsulusluk yaklaşık yarım asır boyunca Londra'ya ticaret, ithalat, ihracat, yerel üretim gibi konularda raporlar gönderdi. İlk konsolos Aberdeen Kontu D. Sandison idi. Sandison bir Ermeni ile evli olduğundan Bursa'daki Ermenilerin iktisadi faaliyetleri hakkında bilgi toplayabiliyordu. İngiliz seyyah Mary Adelaide Walker Bursa'daki en güzel dutların konsolos Bay Sandison tararfından İtalya'dan getirtilenler olduğunu yazar. 1871’den sonra İngiliz konsolosu John Frederick Mailing'dir. 1881’de H. H. Kitchener ve J. Picton Warlow İngiliz konsolosluğu görevlisiydiler. 1900 yılınnda ise Edwin Gilbertson konsolos yardımcısı olarak Bursa’dadır.
    1870’den sonra İngilizlerin Bursa’ya ilgisi azalır. 1870’de 34 İngiliz varken 10 yıl sonra sayı 4-5 e düşer.  

Zeynep Dörtok Abacı, İngiliz Konsolosluk Belgeleri Işığında Bursa Ekonomisi (1848-1896, UÜ Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 11: 159-171'den kısaltarak alınmıştır

     
       İngiltere kraliçesi II. Elizabeth 14 Mayıs 2008'de kentimizi ziyaret etti. Aşağıda bu ziyaretin aşamalarını izleyebilirsiniz.

                            

Orhangazi Parkı'nda Mehter Takımı                   Birkaç İngiliz vatandaşı da kraliçeye sevgi

tarafından karşılandı                                                        gösterisinde bulundu

                                        

Kozahan'da alışveriş yaptı,                                 ebru sanatı hakkında bilgi aldı,

                                    

Karagöz gölge oyunu hakkında bilgi aldı,                                     defile izledi.

                                   

Son olarak Yeşil Cami'de Kuran-ı                                       Hatıra Pulu

Kerim dinledi.  

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 27/06/23