Bursa'da Kültür ve Sanat Meselesi Üzerine

1945'lerde Bursa'da Kültür Sanat Etkinlikleri

1960 ve 90' larda Bursa'nın Kültür Hayatı

Bursa Halkevi (1932-1951)

 

 

Bursa'da Sosyal Hayat

     
             

 

Geçenlerde “Ne Çekiyorsak” başlığıyla yazdığım yazıda şu satırlar yer alıyordu: Kültür ve sanat etkinlikleri açısından Bursa, yalnızca çağının çok gerisinde kalmış değil, 30-40 yıl öncesinin Bursasını da mumla arar duruma düşmüş, o yılların da gerisinde kalmış. Bir Halkevi’nin yeri asla doldurulamamış. Gençlik, kültür ve sanat alanında görüş darlığına itilmiş, pasif bir seyirci olarak bırakılmış…”

                                            

            Bu yazımıza Ankara’dan ses geldi. Milli Eğitim eski bakanlarından Ali Naili Erdem’den bir mektup aldım. Sayın Erdem mektubunda yazımı okuduğunu belirtip kutluyor, bu arada görüşünü açıklıyor. Mektuptan bazı satırlar sunuyorum:

            “Sayın Ayhan, bu husus yalnızca Bursa’nın derdi değil ki. Bu çoraklık bütün ülkeyi sarmış durumda. Oysa Atatürk, ‘Cumhuriyet’in temeli kültür’ü bir çivi gibi bizim neslin alnının ortasına çakmıştır. Benim neslim Halkevlerinin sosyal ve kültürel havasında yetişmiştir. Ve eğer Dante’yi, Balzac’ı, Victor Hugo’yu tanımışsak, topluluk karşısında iki cümleyi yan yana getirip konuşabiliyorsak, tiyatronun bir terbiye kurumu olduğunu öğrenebilmişsek, bunların hepsini Halkevlerine borçluyuz. Yirmi seneyi bulan parlamento hayatım içinde kültürü ve sanatı savunarak geldim. Başarılarım oldu, başarısızlıklarım oldu. Ama bir türlü kültür ve sanatı gelişmemizin, uygarlığımızın lokomotifi kılamadık. Genelde ekonomi tek formül, kültür ise garnitür muamelesi gördü. Bugün de aynıdır. ..Kültürsüzlüğümüzün bir virüs gibi toplumun bünyesini sardığı ortamda, bu konuya temas etmenizi alkışlıyor, sizi selamlıyorum”.

 

2001'de kaybettiğimiz usta gazeteci Enver Ayhan'ın "Ankara’dan Gelen Mektup" yazısından (19.12.1989) kısaltılmıştır (yazının bulunduğu kitap: Canımdaki Bursa, Enver Ayhan, Bursa Gazeteciler Cemiyeti yayını, 2001)

 

 

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 09/03/18