ULUCAMİ

Bursa'nın Önemli Yapıları

Bursa'nın Mimarisi

 
               Sultan Yıldırım Bayezit tarafından 1400 yılında yaptırılmıştır. On iki ayak üzerine yirmi kubbe ile üzeri örtülen Ulu Cami, şehrin merkezinde yer alan önemli tarihi yapı ve ibadet merkezidir. Caminin minberi, ağaç işlemeciliğinin en güzel örneklerinden birini oluşturur. Üzerindeki geometrik şekillerin güneş sistemini tasvir ettiği tahmin edilmektedir. Caminin duvarları ve sütunları Kur’an ayetlerinin farklı üsluptaki hat yazılarıyla bezenmiştir. Ahşap kapılar cevizden yapılmış olup, üzerinde oyma geometrik motifler bulunur. Bursa Ulu Cami; Mekke, Medine, Kudüs ve Şam’dan sonra İslam dininde beşinci makam olarak bilinmektedir. Minberin yanında güney tarafında Mekke’den getirilen Kâbe’nin orijinal örtüsü asılıdır. Mihrabın sağında ise Mevlana’nın gönderdiği hat eseri bulunmaktadır.
           
   ULUCAMİ'NİN MİNBERİ
   Bursa'nın tarihi sembollerinden olan (hicri 804)1402 yapılan Ulucami'deki tarihi minber gizemle dolu. Minberin doğu yakası (Mihraba bakan yüz) Güneş sistemi, batı yakası ise Galaksi Sistemleri ayrı ayrı tasvir edilmek suretiyle kainat kül halinde sembolize edildiği ortaya çıktı. Araştırmacı Feyzi Ülgü (Al-Sancak) söz konusu minberle ilgili olarak yapılan araştırmaları sonucunda ilginç bulgulara ulaştı.


 Feyzi Ülgü "Duvar tavan ve dolap süslemelerinde eski eserlerle ilgili bir postüla kavramı ışığında "Alan süsleme motiflerinde simetri yok ise mutlaka bir mesaj vardır" kavramından yola çıkmış. Minber üzerinde yer alan kabartma motifler de simetri olmadığını görünce ne anlam içerdiğini araştırmaya başladı. Sonuçta bu kabartmaların minberle ilgili yazılmış olan kaydi eserlerde bezelye süsleme motifleri şeklindeki yorumlamaların yanlış olduğunu gördü. Meslek olarak bilim ve teknoloji, uzay bilimleri ve araştırma teknikleri öğretmenliği yapmış olan Ülgü, motifleri dikkatlice incelediğinde minberin mihraba bakan yüzünde güneş sisteminin yer aldığını tespit etti.
Minberin gizemle dolu olduğunu ifade eden Araştırmacı Feyzi Ülgü ile Ulucami'deki tarihi minberi konuştuk.
  "Minberin taşıdı kıymet ve değerler açısından şu noktalara dikkat çekmek gerekiyor. Minber doğu yakası güneş sistemi, batı yakası ise galaksi sistemleri yerleştirilmek suretiyle bir kül halinde kainatı sembolize etmektedir. Mihraba bakan yüzündeki güneş sistemi yerleştirilirken, 9 gezegen olması gereken yerde, büyüklük küçüklük, yakınlık uzaklık, mukayesesi verilerek bilimsel anlamda tam yerli yerine yerleştirilmiştir. Bu platformda güneş ve gezegenler arasındaki büyüklük farkı çok fazla olduğundan (Güneş dünyamızdan 50 bin defa daha büyüktür) güneş yerleştirilirken 9 damlacıklı kurs halinde yerleştirilmiştir. Ayrıca gezeğenleri temsil eden kabartmaların motif olarak hiçbirinin değerine benzememesi o gezegenlere ait bazı özellikleri de sergilemektedir. Yine kündekari sanatının bir özelliği olan parçaların birleşmesiyle oluşan çukur kanal çizgileri gezegenlerle güneş arasındaki yörüngeleri de göstermektedir. Bu yüzeyde yer alan bir başka gizem ise serpiştirilmiş halde yıldız motifleriyle kuyruklu yıldız motiflerine yer verilmiş olmasıdır. En önemli ayrıntı ise Pluton gezegenin tek başına ayrı platformda bir acı farkı ile gösterilmiş olmasıdır. Bilindiği gibi güneş sisteminin ilk 8 gezeğeni aynı düzlem içerisinde bulunmakta, Pluton gezegeni ise farklı bir açı ile ayrı bir düzlemde dolanmaktadır."

    Minberin batı cephesinde ise 7 adet galaksi formatı bulunduğunu sözlerine ekleyen Feyzi Ülgü, "Bu bölümde saman yolu gibi uzay da yer alan ana birimlerin 7 farklı detayına yer verilmiştir. Bu platform tamamıyla 5 farklı renkte sedef kakma ile mesajlanmıştır. Maalesef bugün bu sedef kakmaların üzeri hatalı bir şekilde boya ve dolgu vernikleriyle örtülmüştür. Batı cephesinde ilginç olan bir başka kayıt ise çift yıldız formatlarına yer verilmiş olmasıdır " diye konuştu.
                                          Kaynak: www.apameiadergi.com- 9.3.2010
                                

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 08/09/20