Uludağ Gazozu


Nuri Erbak'ın Anıları

Bursa'nın Markaları

             

         Bursa'dan dünyaya yayılan bir marka

     Bursa, dünya çapında markalar üreten verimli bir kenttir. Uludağ Gazozu,
Erbak ailesinin Bursa dan tüm dünyaya tanıttığı bir markadır. Uludağ Gazozu ve onun yaratıcısı olan Nuri Erbak, gazozculuk tarihinde bir efsanedir. Nuri Erbak'ın babası Mehmet Hakkı Erbak (1884-1938), 1930 yılında eski gazozcu Bursalı Mustafa Naci Bey'le birlikte ilk gazoz haneyi açmaya karar vermiş ve İstanbul'daki Sami Kohen den iki gazoz makinesi alınıp Setbaşı'nda ilk gazoz fabrikasını açmıştır.
                                     

     Ülkemizin en eski maden suyu üreticilerinden biri olan Mehmet Erbak, çok eski yıllardan beri Uludağ Maden Suyu nu üretmekteydi. 1877 yılında saraya mensup ailelerden Talat Paşa ve Fuat Bey, Fransız bir yatırımcı ile birlikte Keşiş Dağı Maden Suyu nu, o günün koşullarına göre endüstriyel olarak ilk kez şişeleyip satışa sunmuşlardı. 1890-1900 yıllarında Fuat Bey in ölümü üzerine Keşiş Dağı Maden Suyu'na ait hisseler Sıtkı Bey e, Fransız ortağın hisseleri ise İtalyan yatırımcı Signor Parrodi ye intikal etmiştir. 1912 yılında Padişah Sultan Mehmet Reşat Han tarafından, Osmanlı İmparatorluğu döneminin ilk işletme imtiyazı Keşiş Dağı Maden Suyu'na verilmiştir. 1925 yılında da Mehmet Hakkı Erbak Bey, Keşiş Dağı Maden Suları işletmesinin müstecirliğini alarak içecek sektörüne adım atmıştır.
          
                                         Nuri Erbak ve ailesi

    Erbak'ların ilk gazozunun markası Nilüfer idi. İlk kez gazlı meşrubat Nilüfer markasıyla üretilmiştir. 1931 yılında, Keşiş Dağı adı, Uludağ olarak değiştirilince, Cumhurbaşkanı Atatürk tarafından Uludağ Maden Suları'na işletme imtiyazı verilmiştir. 1932 yılında Mehmet Hakkı Bey in oğlu Nuri Erbak, Uludağ Gazozu'nun orijinal formülünü bulmuş ve Uludağ markası ile pazara sunmuştur. Nur Kola ve Frutti markası ile Türkiye de ilk kez kolalı ve portakallı gazlı içecekler üretilmiştir. 1966 yılında İtalyan Prot marka 6000 şişe-saat kapasiteli dolum makinesi ithal edilerek orijinal Uludağ şişelerinde ilk kez üretim yapılmıştır. 1975 yılında ürünler, Franchising sistemi ile Hollanda ve Almanya da üretilerek tüm Avrupa ya pazarlanmaya başlanmıştır. 1985 yılında Türkiye de ilk kez diyet gazoz, diyet portakal ve diyet kola üretimi gerçekleştirilmiştir.

                           1940                                                         1948

                          1964                                                      1974

                             Kaynak: www.bursayitanitiyoruz.com/index.php?sayfa=icerik&oku=142

---------------------------------------------------------------------------    

     Ulusal ve uluslararası platformda Bursa adını duyuran markalarımızdan birisi de Nuri Erbak'ın yarattığı asırlık Efsane Gazozumuz Uludağ'dır. Erbak ve Kızıl Aileleri, Bursa'nın iş dünyası, sanat, kültür, spor ve eğitimine önemli katkılar koyan bir ailedir. 1961'de Türkiye'nin ilk Organize Sanayi Bölgesi'nin Bursa'da kurulmasına karar veren BTSO Meclisi'nde Nuri Erbak vardı. Nuri Erbak'ın oğlu Mehmet Erbak, uzun yıllar Türkiye'nin ikinci SİAD'ı olan BUSİAD'ın yönetiminde yer aldı. Ayrıca, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın yönetimlerinde yıllarca görev yaptı. Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı'nda da Mehmet Erbak görev aldı. 1998 yılında kurulan Bursa Senfoni Orkestrası'nın kurucusu Erdem Saker ile birlikte aynı zamanda Bursa Filarmoni Derneği'nin kurucusu olan Prof. Dr. Ayhan Kızıl'dı. Bursa'ya Devlet Konservatuvarı'nı da kuran oydu. Şimdi onun bu misyonunu oğlu Ömer Kızıl devam ettirmekte.             

                                                       (Murat Kuter, Bursa Hakimiyet, 30.7.2020)