ULUDAĞ'IN ADI  

 

 

 

Uludağ Albümü

 

Cennet Uludağ

 

Bursa'nın Coğrafyası

 

 

 

 

 

 

          

   Evliya Çelebi, Uludağ için Cebel-i Ruhbân tamlamasını kullanır. Osmanlılar devrinde Hüdavendigâr vilayeti Keşiş Dağı ile anılırmış. XVI. asrın ünlü şairi Bursalı Lamiî Çelebi'nin keşiş kelimesinin Hıristiyanlıktaki ruhban demek olmadığını, Farsça keşide fiilinden müştak keşiş (çekilen şey) kelimesi olduğunu söylemesi de asırlarca bu ismi duyanları misyoner bir kelime ile karşı karşıya getirmekten men edememiş.

   Ülkemizdeki sayılı Tıp Tarihçilerinden ve bu alandaki ilklerden olan Dr. Osman Şevki Bey 1889 da Bursa’da doğmuştur. 925 de Coğrafya Encümeni’nin diğer illerde de birer şubesinin açılması düşünülmüş ve Bursa’da öğretmenler tarafından daha önce kurulan özel encümen ilk şube olarak kabul edilmiştir. İşte bu ilk şubenin düzenlediği gezide bulunan Dr.Osman Şevki Bey Keşiş Dağı’nın ululuğu karşısında büyülenerek “ne ulu dağ” der ve Ankara’ya döndüğünde bir rapor hazırlar ve şöyle der :

"Bütün dünya bu dağa Olemp der. Biz ise Keşiş Dağı diyoruz. Garbî Anadolu'nun en yüksek tepesine çıktım. Etrafıma baktım; ne keşiş gördüm, ne derviş. Güzel Bursa bir keşişin gölgesi altında mustaripti. Halk bu ismi sevmiyor; haklıdır. Olemp kelimesi de halkımızın diline uygun değildir. Biz buna, dağın bünyesine en uygun olan bir ismi verelim ve Uludağ diyelim."

    Mareşal Fevzi Çakmak bu öneriyi kabul eder ve bundan böyle haritalara dağ Uludağ adıyla geçer ve bu ad günümüze kadar ulaşır. Soyadı kanununun çıkması vesilesiyle Dr. Osman Şevki Bey Bursalı olan lakabını bırakarak Uludağ soyadını alır.

       

    Osmanlıların Anadolu’da kurdukları ilk hastane ve vakfiyesi olan Yıldırım Darüşşifası Osman Şevki Uludağ’ın çalışmaları sayesinde gün yüzüne çıkmıştır. Ayrıca “Bursa ve Uludağ” ve “Bursa Kumaşları” adlı iki kitabı da vardır. 1964 yılında, 75 yaşında vefat etmiştir.

    Uludağ yeni ismini bu şekilde alırken eski ismini de bir rüzgara vermiştir.Uludağ'ın İstanbul'un ve Marmara Denizi'nin güneydoğusunda bulunması ve eski adının da Keşiş Dağı olması nedeniyle güneydoğudan esen rüzgara "keşişleme" denmiştir.

 

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 17/02/17