1938 BELEDİYE SEÇİMİ

Bursa Belediye Başkanları

Bursa'ya Hizmet Edenler

Bursa'da Siyasi Hayat

 

     

 

     Bursa'da 1938 belediye seçimleri 1-2-3 ekimde yapıldı. Daha önceki seçimlerde vekaleten oy kullanma hakkı - kadınlar adına kocalarının oy kullanması - varken bu seçimde bu hak kaldırıldı.
    Seçime bağımsız olarak katılanlar olduysa da belirleyici olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırladığı listelerdi. Belediye meclis üye sayısının iki katı aday içeren liste alfabetik sırada hazırlanmıştı. Seçmenlerin en çok oy verdiği 33 aday meclis üyesi olacaktı. Belediye başkanı daha sonra meclis üyeleri arasından seçilecekti. Bursa gazetesinin 1 Ekim 1938 günkü sayısında adaylar şöyle tanıtılıyor:
   "Yeni aday listesinde eski azalardan yirmi kişi vardır. Yeniler arasında üç bayan, biri general olmak üzere muhtelif rütbelerde on subay, bir bankacı, biri kaymakam biri de maliyeci olan üç emekli, yedi fabrikatör, biridişçi olmak üzere üç doktor, üç avukat, teşkilatta çalışan üç parti uzvu, on bir tüccar, bir eczacı, bir gazeteci ve muhtelif beslek, ticaret ve sanat erbabından yirmi bir zat mevcuttur."
    Seçim öncesinde vali ve CHP il başkanı Şefik Soyer'in başkanlık ettiği hazırlık toplantıları yapılmıştı. Bu toplantıya vali muavini B. Edip Kutay, emniyet müdürü, jandarma komutanı, kazaların parti ve belediye başkanları katılmıştı. Kaymakamlar toplantıdan sonra vilayet matbaasında bastırılan aday listelerini alarak kazalarına gittiler.

Seçim öncesi toplantılardan biri: masada oturan vali Şefik Soyer Zehra Budunç ile konuşuyor

   Belediye meclisi adayı listesinde şu isimler vardı (sayılar aldıkları oya göre seçilenleri gösteriyor):

Ahmet Öber (eczacı)

Ahmet Necati (tabak-debbağ)
Ali Sırrı Aysoy (emekli bankacı)............................................3
Cemil Öz (avukat)..................................................................5
Celal Çakmakçı (emekli binbaşı)
Cevat Borçbakan (tuz tüccarı)
Edip Rüştü Akyürek (diş tabibi).............................................9
Ekrem Bağevi (CHP 2. ocak reisi)
Ekrem Lofçalı (tüccar)............................................................1
Emin Hakçı (kabzımal)..........................................................15
Emin Aktuna (demir tüccarı)
Fahri Batıca (tüccar, komisyoncu)..........................................30
Faik İki kolsuz (fabrikatör)
Fuat Otacı (emekli yarbay)
Fuat Ünal (saraç)....................................................................33
Halis Akbay (emekli albay).....................................................24
Hasan Özatav (tütüncü, emekli)
Halim Uzer (eski kaplıca icarcısı)
H. Ali Cantez (Şen garajı)
Hamdi Gökçen (fabrikatör)
İbrahim er (tohumcu)
İffet Olçay..............................................................................12
İhsan Celal Antel (konserve fabrikası sahibi)
İhsan Demirören (demir tüccarı).............................................18
İsmail Hakkı Dikencik (Dikencik Çiftligi sahibi)
İsmail Hakkı Karaca (avukat)
İsmail Mustafa Kulen (doktor)..................................................8
İsmail Uzun (terlikçi)
Kazım Eralp (emekli albay)
Mehmet İriş (tüccar)..................................................................7
Mehmet Urgancıgil (tüccar)......................................................13
Mehmet Nuri Ünlüer (keresteci)
Mehmet Hüsmenoğlu (tüccar)
Mehmet Tahir Resuloğlu (fabrikatör)
Muazzez Könel.........................................................................32
Murat Arıburun (emekli albay).................................................25
Muammer Karaman (fabrikatör)...............................................27
Mustafa Fahri Aksoy (emekli kaymakam)................................31
Mustafa Naci Börekçi (fırıncı)..................................................11
Mustafa İplikçi (emlak sahibi)
Mustafa Pınarbaşı (Gönlü Ferah oteli sahibi)
Mustafa Nuri Urgancıoğlu (arakiyeci)
Mustafa Cevdet Toptancı (müteahit, kasap)
Neşet Kiper (sabık belediye reisi)..............................................2
Necip Kartalkaya (emekli yarbay)............................................16
Necati Erkan (bakırcı)
Nizamettin Temiz (kavaf)..........................................................6
Ömer Lütfü Başsoy (saatçi).....................................................14
Rasim Demirayak (emekli önyüzbaşı).....................................26
Ragıp Armağan (tüccar)..........................................................19
Rıza Yücer (gazeteci)..............................................................22
Rıza Tahir Belger (doktor)........................................................4
Rauf Umur (emekli maliyeci)
Rüştü Egel (fabrikatör)
Saim Altıok (CHP il sekreteri)................................................10
Sadık Tahsin Arsal (avukat)...................................................20
Sabit Özüpak (Ulucami hamamı sahibi)
Salih Birleşik (tüccar)
Süreyya Öğünç (tüccar)..........................................................28
Şerafettin Ulusemre (marangoz)
Şevket Alpay (tornacı)
Tayyar Akkeskin (tüccar).......................................................29
Talat Süalp (emekli general)...................................................23
Tevfik İpekman (fabrikatör)...................................................17
Yahya Yıltır (kavaf)
Zehra Budunç (belediye reis muavini).....................................21

                                    Seçimin Umumi Neticesi
Seçmen Sayısı  : Kadın 20 788       Erkek 18 147    Toplam 38 935          
Oy kullananlar:   Kadın 16 604       Erkek 14 674
Katılım oranı : %80
                               Sandıklara Göre Seçime Katılım
                             Seçmen             Oy Kullanan
Akınspor               5814                   5142
Çekirge                 1013                     878
H. Seyfettin           5111                   4334
A. Paşa Fenari      6725                    5687
Yeşil                     6154                    5096
Tophane                6311                    5437
Muradiye              3164                    2406
Merkez                 4643                     2298   

                                Bursa Defter sayı 1:31-41'den kısaltarak alınmıştır
       

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 12/08/20