Atatürk İlkokulu

Bursa'nın Köklü Okulları

Bursa'nın Yapıları

Bursa'nın Mimarisi

 
     Eski Osmanlı yapı tarzı olan kefeke tuğla işçiliği taklid edilerek yapılmak istenmiş, fakat tuğla yerine kullanılan boya binayı çok bozmuştur. Batı yüzündeki balkon üzerine yerleştirilmiş kitabe (Hoca Ali zade vakıf mektebi senesi 1331/1333 - 1914) olduğunu ifade eder. Biri zemin kat olmak üzere ahşap döşemeli iki katlıdır, üstü Avrupa kiremidi ile örtülüdür.”
          (Kâzım Baykal, Bursa ve Anıtları, 1950 s. 88)

    
                           Hocaalizade (Atatürk) okulu, 1920'li yıllar.
      
                                                            2021