Bursa'nın Köklü Okulları

Bursa'da 19. Yüzyılda Açılan Okullar

Uludağ Üniversitesi'nin Açılma Süreci

 

   
   Bursa Anadolu Lisesi

1970 yılında “Bursa Maarif Koleji” adı ile kurulmuştur, Bursa’daki Anadolu Liselerinin ilkidir.

          Okul Hakkında Ayrıntılı Bilgi                     Maarif Koleji'nin Zor Yılları


     
                                                     Okulun tarihi 2015'de kitap haline getirilmişti.

 
   Bursa Anadolu Erkek Lisesi (Mekteb-i Sultani)

 
   Bursa Anadolu Kız Lisesi (Bursa Kız Muallim Mektebi)

    Cumhuriyet Anadolu Lisesi 
     

   Çekirge'de 1. Murat Camii karşısında, günümüzde kuran kursu olan binanın bitişiğindeki iki katlı ahşap binada Çekirge Ortaokulu adıyla 1967'de kuruldu. Açıldığında yedi öğretmeni vardı. 1972'ye kadar  I. Murat İlkokulunun üst katı ile Altıparmak´taki şimdiki Osmangazi Kaymakamlığı olan binada eğitim verdi. 1972'den sonra şimdiki yerinde Çekirge Ortaokulu olarak eğitime devam etti. 1972'de Cumhuriyetimizin 50. Yılı münasebetiyle Cumhuriyet Lisesi adını aldı. 2012'den beri Cumhuriyet Anadolu Lisesi olarak hizmet vermektedir.

   Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi
 

19 Ağustos 1906 tarihinde Hamidiye Medreseyi Muallimi adıyla öğretmen okulu olarak öğretime başladı. Daha sonra Bursa Muallim Mektebi adını aldı, 1927’ye kadar birçok değerli öğretmen yetiştirdi. Menemen’de şehit olan M. Fehmi Kubilay da bu okuldan mezun oldu. 15 Ekim 1937’den sonra Birinci Ortaokul, 6 Ağustos 1952’den sonra Çelebi Mehmet Ortaokulu adını aldı. 26 Mart 1979’daki yangında  ahşap binaları yandı. Dört yıl kadar çevredeki ilkokullarda ve işlik binasında eğitim-öğretim sürdürüldü. 1983-1984 eğitim-öğretim yılından itibaren halen hizmet verdiği binaya taşındı. 1984 yılında Çelebi Mehmet Lisesi, 2012 yılında Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi adını aldı.
   Hoca İlyas Ortaokulu

    Türkiye'nin EN ESKİ OKULU olan Hoca İlyas Ortaokulu, Bursa Vakıf Defterinde 1468 tarihli Hocailyaszade Mehmet Efendi Vakfı adina kayıtlı olup, kitabesinde okulun ismi Müdafaâ-i Milliye Hocailyaszade Vakıf Mektebi olarak geçmektedir.

   Okulun banisi (kurucusu) Hoca Mehmet Çelebi Bin Hoca İlyas (Öl. 1510) tarafından 1468 yılında vakfedilmiştir. Kamil Kepecioğlu'nun Bursa Kütüğü eserinin 2. cildinde kurucumuz hakkında şu bilgiler verilmektedir: Hoca İlyas'ın oğludur. 1523'ten evvel ölmüştür. Hayatta iken Bursa'nın en zenginlerinden idi. Şehzade Şehinşah Çelebi ve diğer sultanlar aylıklarını bundan alırlardı. II. Bayezid'in oğlu Şehinşah Çelebi, 1504 yılında Hoca İlyas oğlu Hoca Mehmed Çelebi'den 34.000 akçeyi aşan bir miktarı borç olarak almıştı.

   1912-1914 yılları arasında zamanın Milli Eğitim Müdürü Cumalı Beyin teşvikleriyle Özel İdare tarafından şimdiki kullandığımız bina yapılmış ve okula Müdafaa-i Milliye Hocailyaszade Vakıf Mektebi ismi verilmiştir. Okulun bahçesinde bulunan Hocailyaszade Mehmet Çelebi ailesine ait mezar taşları 1933 yılında okul müdürü Ali Ulvi Boysan tarafından kaldırılmıştır. 1948-1953 yılları arasında Türkiye genelindeki okul isimleri numaralandırılmasında dolayı Bursa Merkez 15. Mektep olarak isimlendirilmiş ve sonrasında Hocailyas İlkokulu adını almıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibarende Hocailyas Ortaokulu olarak eğitim öğretime devam etmektedir.

   Cemal Nadir Güler okulumuzda görev yapan muallimlerdendir. 11 Eylül 1922'de Yunan işgalinin sona ermesinden sonra Cemal Nadir'i sevenler, İstanbul maarif müdür muavinliğinden Bursa'ya maarif müdürü olarak gelen Haydar Beye rica ederler. Cemal Nadir, her biri ayrı bir semtteki yedi okula seyyar resim öğretmeni olur. O okullardan biride Hocailyaszade Mektebidir. Yine Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hanımefendinin babası Hafız Zekeriya İtil de okulumuzda 1924-1930 tarihlerinde muallim ve baş muallim olarak görev yapmıştır.                                            (Okulun veb sitesinden faydalanılmıştır)
                

            İnal Ertekin Okulları
 
   İhsan Çizakça Koleji (Özel Yeni Okul)
    
 
                     Özel Yeni Okul                    1963 telefon rehberindeki reklamı

    1942 yılında Bursa Erkek Lisesi tarih öğretmeni Nâzım Yücelt tarafından Özel Yeni Okul adıyla kuruldu. Bir yıl sonra ekonomik yetersizlikler nedeniyle kapanmak üzereyken, Bursa Ticaret Lisesi resim öğretmeni İhsan Çizakça ve eşi Necatibey Kız Enstitüsü moda- çiçek öğretmeni Süheyla Çizakça'nın satın aldığı okul, 17 Eylül 1943'te yedi öğrenci ile eğitim öğretim etkinliğine başladı. Her yıl bir sınıf eklendi, ilk mezunlarını 1947-1948 ders yılı sonunda verdi. 1958-1959 ders yılında ortaokul bölümü açıldı ve ilk mezunlarını 1960-1961 ders yılında sonunda verdi. 19 Temmuz 1965'te kurucu İhsan Çizakça'nın ölümü üzerine, okul yönetimi eşi Süheyla Çizakça ile kızı Çiğdem Çizakça Kâğıtçıbaşı ve damadı Oğuz Kâğıtçıbaşı tarafından üstlenildi. 29 Eylül 1966'da Yeşil'de yeni bir binaya taşınan okul, İhsan Çizakça Koleji adını aldı. 1972'de İngilizce hazırlık sınıfı açıldı. 1987-1988 ders yılından itibaren Anadolu lisesi statüsüne geçen okula, Özel İhsan Çizakça Lisesi adı verildi, 1988-1989 ders yılında İhsaniye'de yaptırılan modern binasına taşındı. 1993-1994 ders yılında süper lise bölümü açıldı, 2003'te kapatıldı.
                                     
(Kaynak: http://bgc.org.tr/ansiklopedi/ihsan-cizakca-lisesi-ozel-.html)         

       

    Muradiye İlkokulu

    Muradiye Külliyesi sınırları içinde bulunan okulun tam olarak yapılış tarihi bilinmiyor. Fakat 2. Murat döneminde Fatih Sultan Mehmet’in annesi Hüma Hatun tarafından “Sıbyan Mektebi” olarak yapıldığı bilinmektedir. Mektebin, yan tarafında bulunan Muradiye Medresesi ve Muradiye Külliyesi ile ilişkili olarak bakıldığında 15. yüzyılda yapıldığı sanılıyor. Mektep, Bursa’nın küçük kıyamet adını verdiği 1855 depreminde yıkılmış, 19. yüzyılda tuğla ve ahşap malzemeler kullanılarak aynı yerde yeniden inşa edilmiştir. Eğitim ve öğretim hayatına Murad-ı Sani Mahalle Mektebi olarak tekrar devam etmiştir. 1907 tarihli Hüdavendigar (Bursa) Salnamesi’nde 64 öğrencinin bulunduğu ve müderrisinin Mehmed Rıza Efendi olduğunu öğreniyoruz. Okul, 1920’li yıllarda Muradiye Mektebi adı ile devam eder. 1924-1925 sene ders-i hâl ve hareket ve say ve gayret defterinde okulda okutulan derslerin şunlar olduğunu öğreniyoruz: Kuran-ı Kerim, Malumat-ı Diniye (Din dersi), Kıraat, İmla, Sarf ve Nahiv, Manzume, Yazı, Müsahabat-ı Ahlakiye, Tarih, Coğrafya, Hesap, Hendese, Eşya Dersleri, Ziraat, Resim, El İşleri, İdare-yi Beytiye, Tabahat (aşçılık), Terbiye-i Bedeniye, Musiki, Hâl ve Hareket, Dikkat, İttizaperverlik. Cumhuriyetin ilânından sonra 31 Ağustos 1926 yılında “Cumhuriyet İlkokulu” adını alır. 1929 öğretim yılında yeni harflerle ilk mezunlarını verir. 1934 Bursa İl Yıllığı’nda 10 öğretmen, 495 öğrenci mevcudundan ve okulun müdürünün Rasim Artun Bey olduğundan bahsedilmektedir. 31 Ekim 1938'de Cumhuriyet İlkokulu adı değişir ve “Onuncu İlkokul” adını alır. On yıl boyunca Onuncu İlkokul adı ile eğitim ve öğretim hayatına devam eden okulun, 1948 yılında adı tekrar değişerek günümüze kadar gelecek olan “Muradiye İlkokulu” olur. 1982-1983 eğitim, öğretim yılında dönemin valisi Zekai Gümüşdiş’in ilgisi ile okul restore edildi. 1987 yılında ‘’Kendi okulunu kendin yap’’ kampanyası çerçevesinde mahalli imkânlarla yirmi beş milyon lira harcanarak okulun onarımı ve eksiklikleri giderilmiştir. 1997-1998 eğitim-öğretim yılında “Muradiye İlköğretim Okulu” olmuştur.

OKUL MÜDÜRLERİ: 1907 - Mehmed Rıza Efendi ; 1911 - Hacı Sadettin ; 1927 - Rasim Artun ; 1928 - Rasim Artun ; 1965-1966 - Hurşit Soykut ; 1966-1969 - Sabahattin Çakıt ; 1969-1973 - Sadık Berber;  1973-1980 - Fikret Aksu ; 1981-1984 - Hanife Akın ; 1984-1986 - Mustafa Sevim ; 1987-1993 - A. Hayrunnisa Kayral ; 1994-2000 - Selahattin Köroğlu ; 2001-2010 - Tayfun Şahin ; 2010-2017 - Hidayet Uçar ; 2017-2017 - Hatice Ataman ; 2017-2017 - Mualla Bulut ; 2017 - Murat Aslan.

                                         Kerim Bayramoğlu'nun Bursa Günlüğü 6 (2019)'daki yazısından kısaltılmıştır 

                  

 

    Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 
   
Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi
   

   1800'lü yıllarda İvaz Paşa İlkokulunun bulunduğu yerde Kemerli İlkokulu adıyla anılıyordu. 1855 depreminde yıkıldı. Okulun arsasında daha önce Ahmet Gazzi Dergahı bulunuyordu. Tekkelerin kapatılmasından sonra burası okula dönüştürüldü. Okulun adı halk arasında Gazzizade isminden bozma Kazgani olarak söyleniyordu. 1948 yılına kadar kullanılan bu ad, 21 Aralık 1948 tarihinde Süleyman Çelebi İlkokulu olarak değiştirildi. 1977'de şimdiki binasına taşınıp Süleyman Çelebi Ortaokulu olarak öğrenime başladı. 2012'de Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi adını aldı.

        

   Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi

    1966 yılında okul yaptırma derneği tarafından inşa edilmiş, 1967 yılında Ortaokul ve Lise olarak eğitim- öğretime açılmıştır. Artan ihtiyacı karşılamak için 1986 yılında ek bina ve spor salonu hizmete girmiştir. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Anadolu Lisesine dönüştürülmüştür.      

              

             
        
 

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 16/01/22