Bursa'nın Köklü Okulları

Atatürk İlkokulu

Bursa Anadolu Lisesi

Bursa Erkek Lisesi

Bursa Kız Lisesi

İhsan Çizakça Koleji

İnal Ertekin Okulları

Necatibey Kız Meslek Lisesi

 

Bursa'da 19. Yüzyılda Açılan Okullar

Uludağ Üniversitesi'nin Açılma Süreci

Bursa'da Yüksek Öğrenim

 

   
    Atatürk Lisesi

    1960'da kurulan okulun ilk öğrencileri ilk yıl Bursa Erkek Lisesi'nde okudular. 1961'de stadyum yanında binası tamamlanınca buraya taşındı. Binayı müteahhit Muzaffer Arudal inşa etti.

              

    Zaman içinde bu ilk bina ihtiyaca cevap vermeyince müdür Ramiz Şener'in girişimiyle on derslikli ek bina yaptırıldı, 1985'te hizmete açıldı. 1992'de de bu ek binaya 10 derslik daha eklendi.
    Okula öncelikle Atatürk Erkek Lisesi adı verilmiş ancak ilimizde Erkek Lisesi adıyla başka
bir okul olduğundan yazışmalarda karışıklığı gidermek için okulun adı “ Bursa Atatürk Lisesi “ olarak değiştirilmiştir. Bursa'nın 1989'da Büyükşehir olmasından sonra okulun adı "Osmangazi Atatürk Lisesi" oldu. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında da bakanlık kararıyla isim  “Atatürk Anadolu Lisesi “ olarak değiştirildi.

   Okulun 33 dersliği mevcut. Tam gün, karma eğitim yapılmaktadır. Daha önceleri hem ortaokul hem lise olarak hizmet veren okul 1992-1993 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak ortaokul kısmını kaldırmış ve 1994-1995 yılından itibaren tamamen liseye dönmüştür. Okul müdürlüğü yapan kişiler şunlardır: 1. Orhan AYDOĞDU (Kurucu Müdür)  (1961-1970) 2. M. Lütfi ATABEY (1970-1981) 3. Dursun EKŞİOĞLU (1978-1981) 4. H. Hüseyin YILMAZ (Müdür Vekili ) (1981-1982) 5. Ramiz ŞENER (1982-1999) 6. Mehmet KOÇ (Müdür Vekili) (1999-2000) 7. İsmet ÜÇÜNCÜ (2000-2011) 8. Alay BİRİNCİ (2011-2012) 9. Murat ÇAĞLAYAN (2012-2019) 10. Ahmet KESKİN (2019-..)     Cumhuriyet Anadolu Lisesi 
    

   Çekirge'de 1. Murat Camii karşısında, günümüzde kuran kursu olan binanın bitişiğindeki iki katlı ahşap binada Çekirge Ortaokulu adıyla 1967'de kuruldu. Açıldığında yedi öğretmeni vardı. 1972'ye kadar  I. Murat İlkokulunun üst katı ile Altıparmak´taki şimdiki Osmangazi Kaymakamlığı olan binada eğitim verdi. 1972'den sonra şimdiki yerinde Çekirge Ortaokulu olarak eğitime devam etti. 1972'de Cumhuriyetimizin 50. Yılı münasebetiyle Cumhuriyet Lisesi adını aldı. 2012'den beri Cumhuriyet Anadolu Lisesi olarak hizmet vermektedir.

   Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi
 

19 Ağustos 1906 tarihinde Hamidiye Medreseyi Muallimi adıyla öğretmen okulu olarak öğretime başladı. Daha sonra Bursa Muallim Mektebi adını aldı, 1927’ye kadar birçok değerli öğretmen yetiştirdi. Menemen’de şehit olan M. Fehmi Kubilay da bu okuldan mezun oldu. 15 Ekim 1937’den sonra Birinci Ortaokul, 6 Ağustos 1952’den sonra Çelebi Mehmet Ortaokulu adını aldı. 26 Mart 1979’daki yangında  ahşap binaları yandı. Dört yıl kadar çevredeki ilkokullarda ve işlik binasında eğitim-öğretim sürdürüldü. 1983-1984 eğitim-öğretim yılından itibaren halen hizmet verdiği binaya taşındı. 1984 yılında Çelebi Mehmet Lisesi, 2012 yılında Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi adını aldı.
   Hoca İlyas Ortaokulu

    Türkiye'nin EN ESKİ OKULU olan Hoca İlyas Ortaokulu, Bursa Vakıf Defterinde 1468 tarihli Hocailyaszade Mehmet Efendi Vakfı adina kayıtlı olup, kitabesinde okulun ismi Müdafaâ-i Milliye Hocailyaszade Vakıf Mektebi olarak geçmektedir.

   Okulun banisi (kurucusu) Hoca Mehmet Çelebi Bin Hoca İlyas (Öl. 1510) tarafından 1468 yılında vakfedilmiştir. Kamil Kepecioğlu'nun Bursa Kütüğü eserinin 2. cildinde kurucumuz hakkında şu bilgiler verilmektedir: Hoca İlyas'ın oğludur. 1523'ten evvel ölmüştür. Hayatta iken Bursa'nın en zenginlerinden idi. Şehzade Şehinşah Çelebi ve diğer sultanlar aylıklarını bundan alırlardı. II. Bayezid'in oğlu Şehinşah Çelebi, 1504 yılında Hoca İlyas oğlu Hoca Mehmed Çelebi'den 34.000 akçeyi aşan bir miktarı borç olarak almıştı.

   1912-1914 yılları arasında zamanın Milli Eğitim Müdürü Cumalı Beyin teşvikleriyle Özel İdare tarafından şimdiki kullandığımız bina yapılmış ve okula Müdafaa-i Milliye Hocailyaszade Vakıf Mektebi ismi verilmiştir. Okulun bahçesinde bulunan Hocailyaszade Mehmet Çelebi ailesine ait mezar taşları 1933 yılında okul müdürü Ali Ulvi Boysan tarafından kaldırılmıştır. 1948-1953 yılları arasında Türkiye genelindeki okul isimleri numaralandırılmasında dolayı Bursa Merkez 15. Mektep olarak isimlendirilmiş ve sonrasında Hocailyas İlkokulu adını almıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibarende Hocailyas Ortaokulu olarak eğitim öğretime devam etmektedir.

   Cemal Nadir Güler okulumuzda görev yapan muallimlerdendir. 11 Eylül 1922'de Yunan işgalinin sona ermesinden sonra Cemal Nadir'i sevenler, İstanbul maarif müdür muavinliğinden Bursa'ya maarif müdürü olarak gelen Haydar Beye rica ederler. Cemal Nadir, her biri ayrı bir semtteki yedi okula seyyar resim öğretmeni olur. O okullardan biride Hocailyaszade Mektebidir. Yine Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hanımefendinin babası Hafız Zekeriya İtil de okulumuzda 1924-1930 tarihlerinde muallim ve baş muallim olarak görev yapmıştır.                                                (Okulun veb sitesinden faydalanılmıştır)
                

         


    Muradiye İlkokulu

    Muradiye Külliyesi sınırları içinde bulunan okulun tam olarak yapılış tarihi bilinmiyor. Fakat 2. Murat döneminde Fatih Sultan Mehmet’in annesi Hüma Hatun tarafından “Sıbyan Mektebi” olarak yapıldığı bilinmektedir. Mektebin, yan tarafında bulunan Muradiye Medresesi ve Muradiye Külliyesi ile ilişkili olarak bakıldığında 15. yüzyılda yapıldığı sanılıyor. Mektep, Bursa’nın küçük kıyamet adını verdiği 1855 depreminde yıkılmış, 19. yüzyılda tuğla ve ahşap malzemeler kullanılarak aynı yerde yeniden inşa edilmiştir. Eğitim ve öğretim hayatına Murad-ı Sani Mahalle Mektebi olarak tekrar devam etmiştir. 1907 tarihli Hüdavendigar (Bursa) Salnamesi’nde 64 öğrencinin bulunduğu ve müderrisinin Mehmed Rıza Efendi olduğunu öğreniyoruz. Okul, 1920’li yıllarda Muradiye Mektebi adı ile devam eder. 1924-1925 sene ders-i hâl ve hareket ve say ve gayret defterinde okulda okutulan derslerin şunlar olduğunu öğreniyoruz: Kuran-ı Kerim, Malumat-ı Diniye (Din dersi), Kıraat, İmla, Sarf ve Nahiv, Manzume, Yazı, Müsahabat-ı Ahlakiye, Tarih, Coğrafya, Hesap, Hendese, Eşya Dersleri, Ziraat, Resim, El İşleri, İdare-yi Beytiye, Tabahat (aşçılık), Terbiye-i Bedeniye, Musiki, Hâl ve Hareket, Dikkat, İttizaperverlik. Cumhuriyetin ilânından sonra 31 Ağustos 1926 yılında “Cumhuriyet İlkokulu” adını alır. 1929 öğretim yılında yeni harflerle ilk mezunlarını verir. 1934 Bursa İl Yıllığı’nda 10 öğretmen, 495 öğrenci mevcudundan ve okulun müdürünün Rasim Artun Bey olduğundan bahsedilmektedir. 31 Ekim 1938'de Cumhuriyet İlkokulu adı değişir ve “Onuncu İlkokul” adını alır. On yıl boyunca Onuncu İlkokul adı ile eğitim ve öğretim hayatına devam eden okulun, 1948 yılında adı tekrar değişerek günümüze kadar gelecek olan “Muradiye İlkokulu” olur. 1982-1983 eğitim, öğretim yılında dönemin valisi Zekai Gümüşdiş’in ilgisi ile okul restore edildi. 1987 yılında ‘’Kendi okulunu kendin yap’’ kampanyası çerçevesinde mahalli imkânlarla yirmi beş milyon lira harcanarak okulun onarımı ve eksiklikleri giderilmiştir. 1997-1998 eğitim-öğretim yılında “Muradiye İlköğretim Okulu” olmuştur.

OKUL MÜDÜRLERİ: 1907 - Mehmed Rıza Efendi ; 1911 - Hacı Sadettin ; 1927 - Rasim Artun ; 1928 - Rasim Artun ; 1965-1966 - Hurşit Soykut ; 1966-1969 - Sabahattin Çakıt ; 1969-1973 - Sadık Berber;  1973-1980 - Fikret Aksu ; 1981-1984 - Hanife Akın ; 1984-1986 - Mustafa Sevim ; 1987-1993 - A. Hayrunnisa Kayral ; 1994-2000 - Selahattin Köroğlu ; 2001-2010 - Tayfun Şahin ; 2010-2017 - Hidayet Uçar ; 2017-2017 - Hatice Ataman ; 2017-2017 - Mualla Bulut ; 2017 - Murat Aslan.

                                   Kerim Bayramoğlu'nun Bursa Günlüğü 6 (2019)'daki yazısından kısaltılmıştır 

                  

 

     Namık Sözeri Lisesi 

   1958'de Namık Sözeri tarafından Özel Bursa Koleji adıyla kuruldu. İlk yeri olan Mumcular semtinden 1961'de Heykel'de Atatürk heykelinin arkasındaki yerine 1961'de taşındı. Burada yeni bir bina yaptırıldı. 1974'te adı Özel Namık Sözeri Lisesi olarak değişti. 1982'de Anadolu Lisesi statüsüne geçti. 1995'te Nilüfer İhsaniye'de yeni yaptırılan binaya geçti. Kurumun el değiştirmesinden sonra aynı binada Özel Final Anadolu Lisesi faaliyet göstermektedir. Okuldan mezun olmuş ünlüler arasında İlhan İrem ve Şebnem Ferah bulunmaktadır.

        
Görsel için kaynak: https://www.bursaarastirmalarimerkezi.com/ozen-hekimgil-ozeken-ile-sozlu-tarih-gorusmesi/
 
    
                                    1995'te taşınılan İhsaniye Yerleşkesi

       Özel Yeni Okul - sonrasında İhsan Çizakça Koleji

    1942 yılında Bursa Erkek Lisesi tarih öğretmeni Nâzım Yücelt tarafından Özel Yeni Okul adıyla kuruldu. Bir yıl sonra ekonomik yetersizlikler nedeniyle kapanmak üzereyken, Bursa Ticaret Lisesi resim öğretmeni İhsan Çizakça ve eşi Necatibey Kız Enstitüsü moda- çiçek öğretmeni Süheyla Çizakça'nın satın aldığı okul, 17 Eylül 1943'te yedi öğrenci ile eğitim öğretim etkinliğine başladı. Her yıl bir sınıf eklendi, ilk mezunlarını 1947-1948 ders yılı sonunda verdi. 1958-1959 ders yılında ortaokul bölümü açıldı ve ilk mezunlarını 1960-1961 ders yılında sonunda verdi. 19 Temmuz 1965'te kurucu İhsan Çizakça'nın ölümü üzerine, okul yönetimi eşi Süheyla Çizakça ile kızı Çiğdem Çizakça Kâğıtçıbaşı ve damadı Oğuz Kâğıtçıbaşı tarafından üstlenildi. 29 Eylül 1966'da Yeşil'de yeni bir binaya taşınan okul, İhsan Çizakça Koleji adını aldı. 1972'de İngilizce hazırlık sınıfı açıldı. 1987-1988 ders yılından itibaren Anadolu lisesi statüsüne geçen okula, Özel İhsan Çizakça Lisesi adı verildi, 1988-1989 ders yılında İhsaniye'de yaptırılan modern binasına taşındı. 1993-1994 ders yılında süper lise bölümü açıldı, 2002'de kapatıldı. 

            
                     Özel Yeni Okul                    1963 telefon rehberindeki reklamı

İhsan ve Süheyla Çizakça hakkında ayıntılı bilgi burada

                                          (Kaynak: http://bgc.org.tr/ansiklopedi/ihsan-cizakca-lisesi-ozel-.html)             
Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi
       

   1800'lü yıllarda İvaz Paşa İlkokulunun bulunduğu yerde Kemerli İlkokulu adıyla anılıyordu. 1855 depreminde yıkıldı. Okulun arsasında daha önce Ahmet Gazzi Dergahı bulunuyordu. Tekkelerin kapatılmasından sonra burası okula dönüştürüldü. Okulun adı halk arasında Gazzizade isminden bozma Kazgani olarak söyleniyordu. 1948 yılına kadar kullanılan bu ad, 21 Aralık 1948 tarihinde Süleyman Çelebi İlkokulu olarak değiştirildi. 1977'de şimdiki binasına taşınıp Süleyman Çelebi Ortaokulu olarak öğrenime başladı. 2012'de Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi adını aldı.

   Tophane Sanat Okulu / Endüstri Meslek Lisesi

    1869'da Bursa valisi İzzet Paşa tarafından Pınarbaşı'nda Islahhane adıyla kuruldu. 1867'de Hacılar Mahallesi'ne taşındı. 1886'da Heykel'de Ziraat Bankası'nın bulunduğu yere taşındı. Bu alan dar gelince üç yıl sonra Memleket Hastanesi yakınındaki bölgeye taşındı. 1903'te adı Hamidiye Sanayi Mektebi oldu. 1914'te Tophane Sanat Okulu adıyla karşımıza çıkar. 1926'da yatılı bölge okulu oldu. 1928'de Salih Şevket Seven'in müdür olmasıyla başarılı bir döneme girildi. 1952'de Yeniyol'daki Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi ile birleştirildi, adını korudu. 1974'te adı Bursa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi oldu. 1981'de okul arazisinde kalan Çandarlı Hamamı onarıldı, okulun müzesine dönüştürüldü. 1985'te Almanya Kulmbach Hans Wilsdorf Schule ile kardaş okul oldu.

 1940'larda okul binası 

 

   Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi

    1966 yılında okul yaptırma derneği tarafından inşa edilmiş, 1967 yılında Ortaokul ve Lise olarak eğitim- öğretime açılmıştır. Artan ihtiyacı karşılamak için 1986 yılında ek bina ve spor salonu hizmete girmiştir. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Anadolu Lisesine dönüştürülmüştür.      

              

 

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 23/10/23