Bursa'nın Köklü Okulları

Bursa'da 19. Yüzyılda Açılan Okullar

Uludağ Üniversitesi'nin Açılma Süreci

     
   Bursa Anadolu Lisesi (Bursa Maarif Koleji)
1970 yılında “Bursa Maarif Koleji” adı ile kurulmuştur, Bursa’daki Anadolu Liselerinin ilkidir.
Kuruluşunda kendisine ait binası olmadığı için 1971-1974 yılları arasında kız öğrencileri Bursa Kız Lisesinde, erkek öğrencileri de Bursa Erkek Lisesinde öğretimini sürdürmüştür. 1974-1975 öğretim yılında bütün öğrencileri ile beraber Mithat Paşa İlkokulunda öğretimine devam etmiş, 1976-1977 öğretim yılında şu anda öğretim yaptığı kendi binasına taşınmıştır. 
     
                                                     Okulun tarihi 2015'de kitap haline getirilmişti.

    Öğrencilerini sınavla almaktadır. 1974 yılına kadar bu sınavlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul bünyesinde kurulan sınav komisyonlarında, 1974 yılından itibaren de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Merkezi Sınav Sistemi ile yapılmaktaydı. Öğretim süresi 1998-1999 öğretim yılına kadar ilkokul sonrası bir yılı hazırlık, üç yılı ortaokul ve üç yılı lise olmak üzere yedi yıldı. 1998-1999 yılından itibaren ise ortaokul sonrası bir yıl hazırlık olmak üzere 4 yıldı. 2005-2006 öğretim yılından itibaren ise öğretim süresi ilköğretim sonrası 4 yıl olmuştur. İlk mezunlarını 1977 yılında vermiştir.

 

   Bursa Anadolu Erkek Lisesi (Mekteb-i Sultani)
 
   Bursa Anadolu Kız Lisesi (Bursa Kız Muallim Mektebi)

   Bursa Tarım Meslek Lisesi  (Ziraat Okulu)
Bugünkü adıyla Bursa Tarım Meslek Lisesi 1891 yılında Vali Mahmut Celalettin Paşa tarafından tarım konusunda bilgili elemanlar yetiştirmek amacıyla Nazari ve Ameli Hüdavendigar Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kuruldu.
    Okul arazisi Hamitler Köyü’nden Topal Mehmet Ağa’nın devlete aşar borcunu ödeyememesi üzerine 26.000 dönümlük arazisinin kamulaştırılması ile devlete geçmiştir. Arazi tespit edilen değer üzerinden alıcı bulamayınca üzerine okul yaptırılır. 20 Mart 1891’de okul tamamlanmıştır. 20 öğrenci ile öğretime başlayan okuldan bu tarihten sonra uzun yıllar yaklaşık her yıl 15 öğrenci mezun olmuştur.

              
    I. Dünya Savaşı sırasında kapatılan okul, 1924’te yeniden açılmıştır. Bu tarihten 1930 yılına kadar okula ilkokul mezunları kayıtları yapılmıştır. 1930’dan sonra ise ailesi çiftçi olmak kaydıyla ortaokul mezunlarına eğitim verilmiş ve öğrenim süresi üç yıl olarak belirlenmiştir. Okul 1949’dan sonra Bölge Ziraat Okulu olarak öğrencilere eğitim verirken bir yandan da Yetişkin Çiftçi Kursları ile bölge çiftçisini modern tarım teknikleri ile tanıştırmış ve 1950’den sonra Türk tarımının en önemli atılım ivmelerinden birisi olmuştur. 1967 tarihinde çıkan kanunla da ismi Ziraat Meslek Okulu olarak değiştirilmiştir. Cumhuriyet’ten önce 450, Cumhuriyet’ten sonra da 4500’e yakın ziraat teknisyeni mezun eden bugünkü adıyla Bursa Tarım Meslek Lisesi yetiştirdiği teknisyenler ve eğittiği çiftçilerle Türk tarımına ve Türk gıda sanayiine 115 yıldır hizmet etmektedir.
    Bakanlar Kurulu, Bursa Tarım Meslek Lisesi'ni 2005/9139 sayılı kararla kapatmaya karar vermiştir. O tarihten sonra Bursa Zirai Üretim İşletmesi, Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü adıyla hizmet etmektedir.
    ÜLKEMİZDEKİ İLK ÇAY EKİMİ
   
Türkiye'de çay yetiştirme çalışmaları ilk olarak 1888 yılında Ticaret Nazırı Eshabi İsmail Paşa tarafından getirilen çayların Bursa'ya dikilmesi ile başlamıştır. Bursa Ziraat Mektebi hocalarından Ziraat Mühendisi İlker Gül "Çay Üretim Teknolojisi " ders notunda şöyle diyordu: “Türkiye'de çay yetiştirme çalışmaları ilk olarak 1888 yılında Ticaret Nazırı Eshabi İsmail Paşa tarafından getirilen çayların o zamanki adıyla Bursa Ziraat Mektebi’ne dikilmesi ile başlamıştır. Ekolojik şartlar yeterli olmadığı için bu çalışmadan netice alınamamıştır. Halkalı Ziraat Okulu Profesörü Ali Rıza Erten'in 1917 yılında Rize bölgesinin çay yetiştirmeye elverişli olduğunu belirtmesi ve 1924 yılında ziraatçılarımızdan Zihni Derin'in bu konu ile görevlendirilmesiyle çay yetiştiriciliği başlamıştır.”
      Okulun tarihi 2010'da kitaplaştırılmıştı.
                 
       (Murat Kuter'in 14.7.2010'da Bursa Hakimiyet gazetesinde yayımlanan yazısından kısaltılmıştır)

 
   Cumhuriyet Anadolu Lisesi 

Çekirge'de 1. Murat Camii karşısında, günümüzde kuran kursu olan binanın bitişiğindeki iki katlı ahşap binada Çekirge Ortaokulu adıyla 1967'de kuruldu. Açıldığında yedi öğretmeni vardı. 1972'ye kadar  I. Murat İlkokulunun üst katı ile Altıparmak´taki şimdiki Osmangazi Kaymakamlığı olan binada eğitim verdi. 1972'den sonra şimdiki yerinde Çekirge Ortaokulu olarak eğitime devam etti. 1972'de Cumhuriyetimizin 50. Yılı münasebetiyle Cumhuriyet Lisesi adını aldı. 2012'den beri Cumhuriyet Anadolu Lisesi olarak hizmet vermektedir.
 
  
Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi

19 Ağustos 1906 tarihinde  Hamidiye Medreseyi Muallimi adıyla öğretmen okulu olarak öğretime başladı. Daha sonra Bursa Muallim Mektebi adını aldı, 1927’ye kadar birçok değerli öğretmen yetiştirdi. Menemen’de şehit olan M. Fehmi Kubilay da bu okuldan mezun oldu. 15 Ekim 1937’den sonra Birinci Ortaokul, 6 Ağustos 1952’den sonra Çelebi Mehmet Ortaokulu adını aldı. 26 Mart 1979’daki yangında  ahşap binaları yandı. Dört yıl kadar çevredeki ilkokullarda ve işlik binasında eğitim-öğretim sürdürüldü. 1983-1984 eğitim-öğretim yılından itibaren halen hizmet verdiği binaya taşındı. 1984 yılında Çelebi Mehmet Lisesi, 2012 yılında Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi adını aldı. 


 
   İhsan Çizakça Koleji (Özel Yeni Okul)
         Özel Yeni Okul
 
1942 yılında Bursa Erkek Lisesi tarih öğretmeni Nâzım Yücelt tarafından Özel Yeni Okul adıyla kuruldu. Bir yıl sonra ekonomik yetersizlikler nedeniyle kapanmak üzereyken, Bursa Ticaret Lisesi resim öğretmeni İhsan Çizakça ve eşi Necatibey Kız Enstitüsü moda- çiçek öğretmeni Süheyla Çizakça'nın satın aldığı okul, 17 Eylül 1943'te yedi öğrenci ile eğitim öğretim etkinliğine başladı. Her yıl bir sınıf eklendi, ilk mezunlarını 1947-1948 ders yılı sonunda verdi. 1958-1959 ders yılında ortaokul bölümü açıldı ve ilk mezunlarını 1960-1961 ders yılında sonunda verdi. 19 Temmuz 1965'te kurucu İhsan Çizakça'nın ölümü üzerine, okul yönetimi eşi Süheyla Çizakça ile kızı Çiğdem Çizakça Kâğıtçıbaşı ve damadı Oğuz Kâğıtçıbaşı tarafından üstlenildi. 29 Eylül 1966'da Yeşil'de yeni bir binaya taşınan okul, İhsan Çizakça Koleji adını aldı. 1972'de İngilizce hazırlık sınıfı açıldı. 1987-1988 ders yılından itibaren Anadolu lisesi statüsüne geçen okula, Özel İhsan Çizakça Lisesi adı verildi, 1988-1989 ders yılında İhsaniye'de yaptırılan modern binasına taşındı. 1993-1994 ders yılında süper lise bölümü açıldı, 2003'te kapatıldı (Kaynak: http://bgc.org.tr/ansiklopedi/ihsan-cizakca-lisesi-ozel-.html).
                    Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 
   
Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi

1800'lü yıllarda İvaz Paşa İlkokulunun bulunduğu yerde Kemerli İlkokulu adıyla anılıyordu. 1855 depreminde yıkıldı. Okul arsasının Kazgani Abdüllatif Efendi Vakfı’na ait olmasından dolayı, Kazgani İlkokulu adıyla, 1909-1930 arasında Gazi Tekkesi’ne ait binada öğrenime devam ettir. 1948 yılına kadar Kazgani olan okulun adı, 21 Aralık 1948 tarihinde Süleyman Çelebi İlkokulu olarak değiştirildi. 1977'de şimdiki binasına taşınıp Süleyman Çelebi Ortaokulu olarak öğrenime başladı. 2012'de Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi adını aldı.

   Tophane Endüstri Meslek Lisesi (Hamidiye Sanayi Mektebi)


 
 Şehir merkezindeki Sanayi Mektebi, daha önceleri “Islahhane” adıyla Filboz Mahallesi’nde, “Türkmenoğlu Konağı” adıyla bilinen binada 1869 (1286) yılında açılmıştır. Bu okul 1881 (1298) yılında başka bir konağa, 1884’te kız rüşdiyesinin alt katına ve 1885’te postanenin karşısındaki tiyatro binasına ve sonra da bazı yerlere nakledilmiş, nihayet 1897’de bugün bulunduğu Hisar Mahallesi’ndeki yerine taşınmıştır. Gece eğitimi verilen ve 200 öğrencisi bulunan mektepte bilinen derslerin dışında marangozluk, terzilik, kunduracılık, demircilik, mücellitlik sanatlarının öğretildiği ve okulun mükemmel bir bandosunun bulunduğu bilinmektedir. Bu mektep günümüzde Tophane Endüstri Meslek Lisesi olarak öğretim vermektedir.

            Okulun tarihi 2011'de kitaplaştırılmıştı

   Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi
1966 yılında okul yaptırma derneği tarafından inşa edilmiş, 1967 yılında Ortaokul ve Lise olarak eğitim- öğretime açılmıştır. Artan ihtiyacı karşılamak için 1986 yılında ek bina ve spor salonu hizmete girmiştir. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Anadolu Lisesine dönüştürülmüştür.

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 08/07/18