Salih Erol (1977- )


Eski Yenişehir'den Anılar

Bursa'nın Kültür İnsanları 

 

 

 

                                

     Eğitimci, Tarihçi, Yazar.

                                 

    Muş’un Malazgirt ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu memleketinde okuduktan sonra İzmir’de lise öğrenimini 1994’te tamamladı.
   
1994 – 1998 yılları arasındaki dört yıllık üniversite lisans öğreniminin ilk iki yılını Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği’nde; sonrasını ise Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği’nde tamamladı.
    1998’de Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak göreve başladı. Sırasıyla: Bursa Yenişehir Selimiye İlköğretim Okulu, Şanlıurfa Halfeti Argıl İlköğretim Okulu, Bursa Yenişehir Osmangazi Lisesi, Bursa İnegöl Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi, Bursa Yenişehir Gevher Nesibe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve BTSO Kamil Tolon Bilim Sanat Merkezi’nde görev yaptı.
     Bir yandan öğretmenlik mesleğine devam ederken aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisans ve aynı bölümden doktora yaptı. Yüksek lisans ve doktora tezleri Türk Tarih Kurumu yayınları arasında kitap olarak çıktı. Bugüne kadar yayımlanmış dört kitabının yanı sıra çeşitli makaleleri, bilimsel toplantılarda sunulmuş ve hepsi yayımlanmış bildirileri mevcuttur.
     Türk modernleşme tarihi, eğitim, basın ve diplomasi tarihi, göçler ve yerel tarih konularına ağırlık veren Salih Erol’un Bursa, Yenişehir ve İnegöl üzerine yazdığı yazıları muhtelif dergi ve gazetelerde yayımlanmıştır.
    Salih Erol iyi derecede İngilizce, Osmanlı Türkçesi; temel düzeyde Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir. Hâlen Bursa’da ikamet eden Salih Erol, öğretmenlik mesleğini sürdürmekte; alanında akademik çalışmalarına devam etmektedir.

İletişim: muverrihtevarih@gmail.com

Kitapları:
1- Hüdavendigar Vilâyet Salnâmelerinde Yenişehir Kazası 1870-1927, Semih Ofset, Ankara, 2011.
2- Vekayi-i Baba Paşa Fi’t-Tarih, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2013.
3- XIX. Yüzyıl Osmanlı Devlet Adamlarından İbrahim Edhem Paşa, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2021.
4- Osman Gazi’nin Şehri: Yenişehir, Hat Matbaası, Bursa, 2022.

                                              

 

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 05/12/22