İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI  

Bursa'ya Hizmet Edenler

Bursa Valileri

Bursa Belediye Başkanları

Yenişehir Kaymakamları

Bursa'nın Köyleri

 

Büyükorhan

Ali Sarkıç                                       1967-1968

Mustafa Sevik                               1968-1977

Ali Sarkıç                                       1977-1980

K. Mehmet Acaroğlu                    1980-1984

Ahmet Türkmen                           1984-1989

Mustafa Sevim                              1989-1997

Mustafa Hazar (vekil)                   1997-1999

Mustafa Hazar                              1999-2004

Kamil Mehmet Acaroğlu             2004-2009

Selami Selçuk Türkmen               2009-2014

Hasan Taş                                     2014-2019

 

Gemlik

Dr. Ziya Kaya            1923-1933

Eşref Dinçer              1933-1938

İzettin Turhangil        1938-1939

Nurettin Kumla          1939-1940

Eşref Dinçer               1940-1941

Muhtar Alemdar        1941-1942

Dt. A. Sami Arseven (1942-1946): 1904'te Yugoslavya'da doğdu. Küçükken geldiği İstanbul'da Şekerhan'a yerleşti, buranın muhasebe hesaplarını tuttu. Birtaraftan hanın önünde pastırma satıyor diğer yandan dişçilik okuluna devam ediyordu. Mezun olunca İstanbul'da muayenehane açtı, evlendi. Kısa süre sonra boşanınca akrabaları ona Gemlik'e çağırdı. Muayenehanesini Gemlik'e taşıdı. Mesleğine devam ederken 1942'de belediye başkanı seçildi. 1975'de vefat etti.

Daniş Ekim(1946-1950): Vefat eden belediye başkanı Nurettin Kumla'nın yerine, önce valilik emri ile vekaleten, sonrasında belediye meclisinde yapılan oylamada  mevcut oniki üyenin ittifak oylarıyla asaleten atanmıştır.

Dr. Ziya Kaya                   1950-1953                                     

Hüsamettin Öktem          1953-1956                                        

Hüseyin Avni Beceren    1956-1958                                  

Necati Arda                      1958-1959                                         

Hüsamettin Öktem          1959-1960                                       

Kemal Diniz                     1960-1961                                          

Emin Dalkıran                  1961-1972                                         

İbrahim Onur                   1972-1973                                        

İbrahim Akit                     1973-1980                                         

Şehabettin Cantay            1980-1984 

İ. Hakkı Çakır                    1989-1994

Nezih Dimili                      1994-1999

Nurettin Avcı                     1999-2004

Mehmet Turgut                 2004-2009                                     

Fatih Mehmet Güler         2009-2010

Refik Yılmaz                     2010-2014

Necdet Ersoy                    2014

Refik Yılmaz                     2014-2019

 

 

Harmancık                                    

İlyas Kaya                        1973-1977

Mehmet Yıldız                 1977-1980

Hasan Çakmak(atama)    1980-1984

Cemal Aktaş                    1984-1994

Ömer Durak                     1994-1999

Ahmet Kahraman            1999-2004

Ahmet Tufan                    2004-2009                                     

Mustafa Çetinkeye          2009-2014                                        

                                                                              

İNEGÖL  (ayrıntılar burada)

İznik

Hafız Salim Demircan       1946

Hüseyin Oktay                  1946-1950

Mustafa Doğar                  1950-1954

Hüseyin Darcan                1954-1960

Salim Taşkın                     1960-1963

İnal Sargın                         1963-1968

Şükrü Öztürk                    1968-1973

İnal Sargın                         1974-1977

Erdoğan Savaş                  1977-1980

Rafet Savaş                       1980-1984

Erdoğan Savaş                  1984-1987

Mehmet Kaman                1989-1999

Z. Abidin Turan                1999-2004

Kadri Eryılmaz                 2004-2014

Karacabey

Ahmet Muhtar Bey     1926-1929

?                                    1929-1930

İbrahim Bey                 1930-1937

Hüsnü Eken                 1937-1938

?                                    1938-1942

Neşet Torun                 1942-1950

Mustafa Kırımlı           1950-1954

?                                    1954-1955

Hasan Ünaldı               1955-1960

Adil Mungan                1960- ?

Mehmet İzgi                 ?- 1963

Hüseyin Oruç              1963-1973

Şükran Yemişçioğlu    1973-1976

Hüseyin Oruç              1976-1977

Muhittin Tüydeş          1977-1980

Ahmet Bingöl              1980-1983

Rıza Gündüz                1983-1984

Fuat Mert                     1984-1988

Abdullah Esgin            1988-1989

A. Hayri Dörter            1989-1994

Erol Onur                     1994-2004

Ergün Koç                   2004-2014

Keles

Ragıp Keskin                  1953-1957

Ethem Yılmaz                 1957-1959

Tahir Nadi Aydın           1959-1960

Mehmet Kamuran          1960

Fahri Görgülü                 1960

İsmail Saydam                1963-1977

Mehmet Akif Orhon       1977-1980

Aytekin Öktem               1980-1981

Cemal Akkılıç                 1982

Bülent Karaçöl (Kaymakam) 1982-1983

Ethem Yaman                1983-1984

Mustafa Korkmaz          1984-1989

İbrahim Türkmen           1989-1999

Ali Hikmet Türkmen      1999-2004

Mustafa Bektaş              2004-2014

Mustafa Teke                 2014-2019

Kestel

İzzettin Soyer                1959-1960

Ziya Mutlu                    1960-1961

Enver Baydır                 1961-1962

Emrullah Can                1962-1963

Cavit Özcan                  1963-1973

M. Ali Dersimli             1973-1977

İlimdar Hasanoğlu        1977-1980

İsmet Yardımcı             1980-1983

Osman Güneş               1983-1984

Mehmet Erol                 1984-1999

Ergün Aksoy                 1999-2004

Yener Acar                    2004-2019

 

Mudanya

Hacı Cemal Bilge               1923-1926

Osman Bey                        1926-1930

Saip Çelikel                        1930-1934

Adil Kolçak                        1934-1935

Mustafa Hancıoğlu            1938-1940

Saip Çelikel                        1940-1943

Dr. Şerafettin Arkan          1943-1944

Hıfzı Akgüç                       1944-1950

Remzi Tulgar                     1950-1954

Adnan Hancıoğlu              1954-1960

Mahir Küçüker                  1960

Adnan Kantek                   ?

Bayram Turan Çetin         ?

Mustafa Öner                    ?- 1963

Ali Nihat Argönül             1963-1968

Adnan Hancıoğlu             1968-1973

Ali Narin Demirtaş            1973-1980

İ. Hakkı Yerlikaya             1980-1984

Hasan Aktürk                    1984-1989

Ali Narin Demirtaş            1989-1994

Erol Demirhisar                 1994-1999

Hasan Aktürk                     1999-2004

Erol   Demirhisar               2004-2009

Hasan Aktürk                    2009-2014

Hayri Türkyılmaz              2014-2019

Mustafakemalpaşa

Kıyıcızade Halit              1921-1922

Benli Ahmet                    1922-1923

Öğretmen Ali Enver       1923-1925

H. Fehmi Kuşaksız         1925-1929

Ademzade Osman          1929-1930

Ahmet Lütfü                   1930-1934

H. Behiç Uzgurlu            1934-1935

İbrahim Uray                  1935-1939

H. Cahit Polat                 1939-1943

Hurşit Peker                    1943-1945

Ahmet Balcı                    1945-1948

Musa Uzel                       1948-1954

Ahmet Saygın                1954-1960

Selahattin Aydemir (vekil)   1960-1961

Ahmet Saygın                 1961-1973

M. Ziya Çolakoğlu          1973-1980

Sabri Tüler                       1980-1983

İsmail Sezer                     1983-1984

Yaşar Yenipazar              1984-1989

Sadettin Sarcan               1989-1994

Onur Göksu                    1994-1999

Hayri Öztetikler              1999-2009

Sadi Kurtulan                 2009-2019

Nilüfer

Ziya Güney (1989-1994): 1945 yılında Bursa'da doğdu. İlk, orta ve liseyi Bursa'da tamamladı. İstanbul Maçka Yüksek Teknik Okulu İnşaat Şubesi'nden mezun oldu. Okul devresinde talebe derneklerinde başkanlık ve yöneticilik yaptı. 1968-1970 yılları arasında askerlik görevini tamamladıktan sonra B. Almanya'ya gitti. Orada bir taraftan inşaat mühendisliği öğrenimini tamamlarken diğer taraftan, belediyecilik, şehircilik ve çevre konularında araştırmalar yaptı. 1978'de Bursa'ya döndü ve serbest çalışmanın yanında aktif siyasete başladı. Yerel gazetedeki köşesinde ülkemizin ve kentimizin önemli şehircilik ve çevre problemlerini dile getirdi. Siyasette il ve ilçe başkanlıkları ile 1989-1994 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı yapan Ziya Güney Almanca bilmekte ve ilki Almanya'da "Yurt Dışındaki İş Gücümüzün Problemleri" diğeri de 1994'de "Dünyada ve Türkiye'de Yeni Belediyecilik Anlayışı ve Metropoliten Yönetimler" olmak üzere yayınlanmış 2 kitabı ile birçok araştırma ve makalesi bulunmaktadır. Güney, 8 Kasım 2018'de hayata gözlerini yumdu.

Faruk Baykal (1994-1999): 1946 yılında Bursa-Karacabey-Danişment köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Bandırma'da, lise ve yüksek okulu İstanbul'da bitirdi. 1973 yılında Elektrik Mühendisi olarak Türkiye Elektrik Kurumu Bursa 3. Bölge Müdürlüğünde çalışmaya başladı. 1983 yılına kadar çeşitli görevlerde bulunduktan sonra belediye bünyesinde bulunan elektrik işletmelerinin TEK'e devredilmesi ile birlikte Bursa il işletme müdürlüğü görevine getirildi. Bu görevde 1991 yılına kadar çalıştı, aynı yıl TEK'te yapılan düzenleme ile Bursa müessese müdür yardımcılığı görevine getirildi. 1994'te Anavatan Partisi'nden Nilüfer Belediye Başkanı seçildi. 1999 yılında sonra ticarete başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Mustafa Bozbey (1999-2019): 1962'de Bursa'da doğdu. İlkokulu Özlüce İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Yüksek Öğrenimini 1980 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi'nde gördü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1984 yılında başarıyla bitirdi. Aynı okulda yüksek lisans öğrenimini yaparak İnşaat Yüksek Mühendisi oldu.

Orhaneli

İsmail Ambarcı              1920-1924

Şerif Mehmet Öztürk    1924-1928

Osman Uysal                 1928-1930

Ahmet Güngör              1930-1932

Ali Sevimli                     1932-1934

Eşref Altın                      1934-1938

Osman Uğur                   1938-1948

Kamil Oral                      1948-1950

Osman Çakır                  1950-1952

Hakkı Yıldız                   1952-1955

İsmail Yılmaz                 1955-1960

Rıza Öner                       1960

Mansur Özlüer               1960

Esat Ölçer                      1960-1963

Cemil Orhan                  1963-1977

Veli Bektaş                    1978-1980

Sıtkı Top                        1980

Osman Güngör             1980-1984

Gürsel Yıldız                 1984-1999

Mehmet Arı                  1999-2004

İrfan Tatlıoğlu               2004-2019

Orhangazi

Hüsnü Tozkoparan        1955-1973

Hayri Çoklar                  1973-1977

Şevket Durmuş              1977-1980

Halil Tiryaki                   1980

Arif Küçük                     1980-1983

Bekir Tunç                     1983

Orhan Öcalgiray            1983

Arif Küçük                     1983-1984

M. Turgut Ünlü              1984-2004

Yusuf Korkusuz             2004-2009

İsmail Tartar                   2009-2014

Neşet Çağlayan             2014-2019

Osmangazi

Erhan Keleşoğlu (1989-1994): 1941 Niğde Fertek doğumludur. 1961'de Galatasaray Lisesi'ni, 1965'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Maliye ve İktisat Bölümünü bitirdi. 1968-1972 arasında Türkiye İş Bankası'nda Müfettiş olarak çalıştı, bu arada bir yıl süreyle Paris'te bankacılık stajı yaptı. 1972-1975 arasında Tarsus Çukurova Sanayi İşletmeleri TAŞ'ta Finansman Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra Bursa'ya geldi ve 1975-1978 arasında Sönmez Endüstri Holding AŞ'ye Genel Koordinatör oldu. Daha sonra Belediye Başkanı seçilinceye kadar, bazı özel şirketlerde yönetici ve danışman olarak çalıştı. 1983'te Anavatan Partisi'nin (ANAP) il örgütü kurucuları arasında yer aldı, 1987 'ye kadar bu partinin il sekreterliği görevini üstlendi. Daha sonra Doğru Yol Partisi'ne katıldı ve 1989'da yapılan yerel seçimde bu partiden Osmangazi Belediye Başkanı seçildi.

Basri Sönmez (1994-1999): 1945 Bulgaristan doğumludur. 1950'de ailesiyle Türkiye'ye göç ederek Bursa'ya yerleşti. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra 1970'de İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünü bitirdi. Bir süre Bursa İl İmar Müdürlüğü'nde çalıştı, bu arada Atatürk Spor Salonu inşaatı kontrol mühendisliğini yaptı. Yedek subaylık hizmetinin ardından 1973'de Bursa Belediyesi Fen İşleri'nde çalışmaya başladı; 1977-1989 yılları arasında on iki yıl boyunca Fen İşleri Müdürlüğü yaptı. Bu görevi sırasında çok sayıda kanalizasyon, tarihi çevre koruma, yol, yapı ve drenaj projesinin uygulanmasında emeği geçti. 1989'da Belediyedeki görevinden ayrıldı. 1992 yılında Anavatan Partisi'ne (ANAP) katıldı. 27 Mart 1994 yerel seçiminde ANAP adayı olarak Osmangazi İlçesi belediye başkanı seçildi ve Nisan 1999'a kadar bu görevi sürdürdü. Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği, Soğukpınar ve Belediyespor kulüplerinde yöneticilik yaptı. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKTSV), Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD), Güney Marmara Çevre Derneği (GÜMÇED) kurucuları arasında yer alan Sönmez, aynı zamanda TURİNG ve Tarihi Türk Evleri Koruma Derneği üyesi olarak görev aldı. Haziran 1999'da BTSO tarafından Gemlik'te kurulan Serbest Bölgenin genel müdürlüğü görevini yaptı.

Hilmi Şensoy (1999-2004): 1960 yılında Bulgaristan' ın Kırcaali şehrinde doğdu. İlkokul üçüncü sınıfı Bulgaristan' da bitirdikten sonra 1970 yılında yapılan göç anlaşmasıyla ailesi ile birlikte Bursa' ya geldi. İlk öğrenimini Uludağ İlkokulu' nda, orta öğrenimini ise Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. İ.T.Ü. Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Yapı stajını Bursa Belediyesi'nde tamamlayan Hilmi Şensoy, Bursa'da özel bir inşaat firmasındaki iki yıllık şantiye şefliği görevinden sonra kendi işyerini kurdu ve serbest inşaat mühendisi olarak çalışmalarını sürdürdü. Mesleği gereği ağırlıklı olarak proje mühendisliği ve yapı denetim hizmetleri verdiği inşaat sektöründen 1999 yılında ayrılarak Osmangazi Belediye Başkanlığı' na seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Recep Altepe (2004-2009): 1959 yılında Bursa'da doğdu. İlkokulu Demirtaşpaşa İlkokulu'nda, ortaokulu Yıldırım Beyazıt Lisesi'nde ve lise öğrenimini de Tophane Teknik Lisesi'nde tamamladı. Ardından Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1983 yılından itibaren kendi kurduğu firmasında Kalorifer, Buhar Kazanı İmalatı, Isıtma, Soğutma Tesisatı ve Proje İşler yapmaya başladı.
Siyasete 1989 yılında Refah Partisi İl Yöneticisi olarak giren Recep Altepe, 1994 yılından itibaren il başkan yardımcılığı, yerel yönetimler başkanlığı ve bir yıl da Fazilet Partisi genel merkez müfettişliği görevlerinde bulunmuştur. 2004'te Osmangazi belediye başkanı, 2009'da Bursa Büyükşehir Belediye başkanı seçildi. 2017'de bu görevinden istifa etti.

Yenişehir

Ethem Paşa                ??

Cingillioğlu Ali Ağa    ?

Hacı Gökgöz               ?

Mesenizli Tevfik Bey ?

Ahmet Hamdi Özeç   1930-1935

Burhanettin Ersöz      1935-1940

Osman Minez             1940-1945

 

CHP parti müfettişi Zühtü Durukan’ın 1939'da hazırladığı teftiş raporundan Yenişehir teşkilatıyla ilgili şunları öğreniyoruz: Yenişehir’de parti teşkilatı ile başta kaymakam ve savcı olmak üzere mahalli memurlar arasında fikir ve iş birliği kurulamamıştır. İlçeye yeni gelen genç kaymakam Fuat Bey, Birinci Dönem Bilecik mebuslarından avukat Mustafa Kemal Bey’in oğluydu. Mustafa Kemal Bey aynı zamanda belediye başkanı Osman Minez’in miras meselesinden ötürü eskiden beri arasının açık olduğu biraderi Tevfik’in de vekiliydi. Avukat Mustafa Kemal Bey, oğlunun kaymakam olmasından istifade ederek Osman Minez’in tamamen haksız ve sebepsiz yere işten el çektirilmesini sağlamıştı. Hatta yerine de Osman Minez’in öteden beri rakibi olan ve kaymakamla uzaktan ilişkisi olduğu söylenen Mehmet Gökgöz’ün tayin edilmesini sağlamıştı. Bu sebepsiz ve haksız muameleye kaymakamın müdahaleleri yüzünden vali Refik Koraltan da karışmıştı. Bu çekişme ilçedeki parti üyelerini de olumsuz etkilemişti. Parti sekreterliğinin müdahalesi ile Yenişehir’i Dahiliye Vekaleti’nden bir tahkik heyeti ve müfettiş gönderildi. Heyet, belediye başkanının işten el çektirilmesini gerektirecek bir neden olmadığını saptayıp kaymakamın başka bir yere nakledilmesini kararlaştırdı. Fakat bu süreçte Osman Minez de görevine iade edilmemişti.

 (CHP Parti Müfettişliği ve Raporlarla Bursa Teşkilatı (1936-1945), Seda Bayındır Uluskan, Yeditepe Yayınevi, 2020, sayfa 196-7)

İbrahim Güven               1945-1950

Mehmet Gökgöz            1950-1955

Şakir Üntut                     1955-1960

Ali Can                           1960-1967

Ahmet Öz (vekil)           1967-1968

Vedat Cemil Şemaki     1968-1980...

             Kaynak: Yenişehir Gazetesi, sayı: 2191/22

Vedat Şemaki dönemin başbakanı Süleyman Demirel ile (en solda). Demirel'in arkasındaki kişi Koyunhisar muhtarı Ahmet Engin

Necati Tuna                   1980-1983

Arif Kibrit                      1983-1984

Turhanettin Ergünaç     1984-1989

İbrahim Ay                    1989-1994

Turhanettin Ergünaç     1994-1999

Mehmet Kaya               1999-2003

Bülent Hamdi Cingil     2003-2014

Süleyman Çelik             2014-2019

 

Yıldırım

Zeki Ege                               1989- 1994

Cüneyt Karlık                      1994-1999

Ramazan Altunöz               1999-2004

Özgen Keskin                      2004-2014
İsmail Hakkı Edebali           2014-2019
     

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 09/10/23