Bursa Valileri

 

Bursa'ya Hizmet Edenler

Bursa Belediye Başkanları

İlçe Belediye Başkanları

İhsan Sabri Çağlayangil Dönemi

Haşim İşçan Dönemi

Ahmet Vefik Paşa Dönemi

Bursa'da Siyasi Hayat

İlk Bursa Valisi Ahmet Hilmi (Ergene)

 

Bursa valileri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Kuruluşundan 1950'ye Kadar Bursa Belediyesi ve Hizmetleri, Yücel Öztürk, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2014, s. 133 ve devamı

 

   

    20. asır başında vilayet, bugün olduğu gibi Heykel'deydi. Yangında tahrip olduğu için vilayet bir süre Cumhuriyet Caddesi'ndeki eski tütün deposu yakınlarına taşındı. Reşit Paşa’nın eseri olan bu vilayet binası kentin en güzel ve en büyük yapılarındandı.

      Cumhuriyet Caddesi'ndeki vilayet (1908)

Bu bina da yangında tahrip oldu. 1922'de Heykel Alanı yeniden düzenlenerek vilayet, defterdarlık ve adliye binalarının yapımına başlanmış, 1926 yılında tamamlanmıştır. Vali Konağı ise Haşim İşçan dönemine (1945-50) kadar İpekçilik Caddesi'nde, jandarmanın karşısında bulunan Orman lojmanlarının yerindeydi. 1945-46'da mimar Emin Onat'ın projesiyle şimdiki yerinde (Beşikçiler Caddesi'yle Çekirge Caddesi'nin kesiştiği yer) yeni vali konağı yapıldı.

                                              V A L İ L E R

Ahmet Vefik Paşa (1877-1883)

 

Reşit Mümtaz Paşa (1903-1906): Altı sene Beyrut valiliği yaptıktan sonra 1903’de Hüdavendigar valisi oldu. II. Abdülhamit’ın sıkı bir destekçisiydi, onun önem verdiği hastane, okul, müze, saat kulesi yapım işlerini o da önemsedi. Yapımına daha önce yapımına başlanmış olan Mecidiye (Fevzi Paşa) Caddesi’nin yapımını tamamladı. Hamidiye (Cumhuriyet) Caddesi’ni açtı. Şehrin sokaklarına ilk defa parke taşı onun zamanında döşendi. Bursa’nın ilk şehir içi  şebeke suyu ile maksem su deposunu yaptırdı. 1886’da yapımına başlanmış olan Bursa Mülki İdadi Mektebi’ne (Bursa Erkek Lisesi) Reşit Bey zamanında kimyahâne, kütüphâne, yemekhâne ve teneffüshâne kısımları eklendi. 8 Ağustos 1904’de de başta Bursa valisi Reşit Mümtaz Bey olmak üzere şehrin ileri gelenlerinin hazır bulunduğu bir törenle Bursa İdadisi yeniden açıldı. Bursa’da ilk müzenin kurulması Reşit Bey’in valiliğinde oldu. Bursa Müze-i Hümayunu Maarif Müdürü Azmi Bey’in gayretleri ve Reşit Paşa’nın oluru ile II. Abdülhamid’in tahta çıkış yıldönümünde 1 Eylül 1904’de Bursa Mülki İdadisi’nin bir bölümünde açıldı. Bu müzede Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çeşitli eserler sergilenmeye başlandı. II. Abdülhamid’in valiler aracılığıyla Osmanlı vilayetlerinde saat kulesi yaptırma uygulaması Bursa’da da görülmektedir. 2 Ağustos 1904’de yapımına başlanan saat kulesinin II. Abdülhamid’in tahta çıkış yıldönümüne rastlayan 31 Ağustos 1905’de törenle açılışı yapıldı. Ahmet Vefik Paşa’nın valiliği zamanında Hisar semtinde kurulmuş olan Bursa Gureba Hastanesi halkın büyük talep göstermesi üzerine Reşit Bey tarafından genişletilerek ahşap iki kısım ve yönetim binası yaptırıldı.  İnşa edilen bu yeni binaların açılışı da 1905 senesinde törenle yapıldı. Sultan II. Abdülhamid’e ithafen Hamidiye Hastanesi olarak isimlendirildi. Hüdavendigar vilayetinin diğer merkezlerinde de imar faaliyetleri yürüten Paşa, 1906’da İstanbul Şehreminiliği görevine getirildi.

Ebubekir Hazım Bey (1918-1919): Yazar Oktay Akbal'ın dedesidir)

 

İsmail Hakkı Bey (Gümülcineli, 1919-1920)................Yenişehir hakkında raporu

......................................

Hilmi Bey (20.3.1923-14.4.1924)

 

Kemal Gedelek (1924-1926): İstanbul’da doğdu. 1902 yılında Mülkiyenin yüksek kısmından mezun oldu. Bazı ilçelerde maiyet emurluğu ve kKaymakamlık görevlerinde bulundu. 1915-1922 yılları arasında mutasarrıflık yaptı. 1922 yılında mülkiye müfettişliğine atandı. Bursa valiliği sona erince başbakanlık müsteşarlığına, 1939'da cumhurbaşkanlığı genel katipliğine getirildi. 1947 yılında bu görevinden emekli oldu. (Kaynak: Cumhuriyetin Valileri, Abdulhalim Durma)

 

Fatin Güvendiren (1926-1933): Kıbrıs/Lefkoşe’de doğdu. 1897’de Mülkiye'den mezun oldu. Babası askeri memur emeklilerinden Şükrü Beydir. Cezayir'de memurluk, Rodos'ta öğretmenlik, Rumkale, Münbiç, Birecik, Cisr-üş Şuur, Sarum, Kosova merkez, Manastır merkez, Edirne Merkez, Kilis, İskenderun ilçelerinde kaymakamlık, Cebel-i bereket, Akka, Niğde, Antalya, Karesi, Eskişehir, Kırşehir sancaklarında mutasarrıflık, Dahiliye Vekaleti mahalli idareler müdürlüğü, 1923-1926 arasında Kastamonu, 1926-1933 arasında Bursa valiliği yaptı. 10.6.1933'de Şura-yı Devlet Azalığına seçildi. 25.10.1933'de 4. Dönem Trabzon Milletvekili olarak Meclise girdi. 5. ve 6. dönemlerde ise Bursa milletvekilliği yaptı. Evli ve yedi çocuk babasıdır. (Kaynak: Cumhuriyetin Valileri, Abdulhalim Durma)

    "1929'da vali Fatin Bey, Atatürk'ün desteğini almasına karşın çok yanlış işler yapmıştır. Uludağ Oteli onun tarafından sanatoryum olarak inşa edilmiştir. Ancak bizim, orada sanatoryum olamayacağı hakkında Bursa gazetelerinde açtığımız münakaşa sonunda orası mecburen otel olarak kullanılmaya başlandı" (O. Cehdi)

 

Zeynel Abidin Özmen (1933-1934): Niğde ileri gelenlerinden Hasan Efendi'nin oğludur. 1890'da doğdu. 1911'de Mülkiyeden pekiyi dereceyle mezun oldu. Maliye Nezareti Varidat Umum Müdürlüğü'nde resmi hizmete başladı. Ekim 1913'de Konya vilayeti hesabına su mühendisliği öğrenimi için Belçika'ya gönderildi. Liege Teknik Üniversitesinde öğrenimde iken 1. Cihan Savaşının başlaması üzerine yurda döndü, askere alındı. Yedek subay olarak muhtelif cephelerde savaş sonuna kadar hizmet gördü. 1919'da Bursa polis müdürlüğüne getirildi. Bu görevde iken Bursa evkaf müdür vekilliğini, Mudanya kaymakam vekilliğini de ifa etti. Milli Mücadele  sırasında Yunan işgal kuvvetlerinin harekatı hakkında Milli Kuvvetler'e bilgi verdiği için yakalandı. İzmir'deki Yunan Harp Divanı'nda 101 yıl hapis cezasına çarptırılarak Atina'ya gönderildi. Büyük Zafer'den sonra başlayan esir mübadelesi sırasında serbest bırakılarak yurda döndü. Nisan 1923'de Yalvaç, Eylül 1924'de Birecik, Aralık 1925'de Kilis kaymakamlıklarına atandı. 1926'da 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine nakledildi, başarılı çalışmalarıyla ertesi yıl valiliğe yükseltildi. 1927'de Bitlis, 1929'da Muş, 1931'de Antalya, 1933'de Bursa valiliklerine getirildi. Bursa valisiyken dönemin başvekili İsmet İnönü'nün, Milli Eğitim alanındaki çalışmalarını takdir etmesi üzerine, önce Aydın mebusu olarak TBMM'ne girdi. 1934-1935'de Maarif Vekili olarak Kabinede bulundu. Temmuz 1935'de mebusluktan istifa ederek ayrıldı. 1948'de Afyon valiliğine getirildi. Bu görevdeyken
1950'de emekliye ayrıldı. Emekli olarak oturmakta olduğu Mudanya'da 1966'da vefat etti.

     Esaretten döndükten sonra Mayıs 1923'de evlenmişti. Bir kız, bir erkek evladı vardı. “Rahmetli, samimi, gösterişi sevmez, inandığı prensipler için cesurane davranırdı. Atatürk'e yazılı hakaretten hüküm giyen ve bu suretde Konya Lisesi öğretmenliğinden kovulan müseccel komünist Sabahaddin Ali'nin tekrar göreve alınması hususunda üst makamlardan yapılan bütün baskılara mukaavemet etmiş: "Ben Maarif Vekili bulunduğum müddetçe o gomoniste muallimlik yapdırmam.." diyerek adı geçeni vazifeye almamışdır.” Ali Çankaya (Kaynak: Cumhuriyetin Valileri, Abdulhalim Durma) 

 

Fazlı Güleç (1934-1935): 1891'de Midilli adasında doğdu. Mülkiye Mektebi'ni (Siyasal Bilgiler) bitirdi. Çeşitli yerlerde yönetici olarak görev yaptı. Haziran 1934- Ağustos 1935 arasında Bursa valiliği yaptı. Ardından İzmir valisi ve 1939 seçiminde Bursa milletvekili oldu. Ancak meclisteki görevi tamamlanmadan tekrar Bursa valisi yapıldı, 1942-1945 arasında bu görevde kaldı. 1966'da İstanbul'da öldü.

                Fazlı Güleç                                                         Hakkın Sesi gazetesi-20.8.1934

 

Şefik Soyer (1935-1939): 1889'da Niğde'de doğdu. Harbiyeyi bitirerek orduya katıldı. Yüzbaşı iken ordudan ayrılıp hukuk tahsili yaptı.  Yalova'da kaymakamlık, Bursa, Kayseri, Hatay İzmir ve Konya'da valilik yaptı. XI. Dönemde Niğde milletvekiliydi. Konya valisiyken 1949'da Türkiye’nin ilk bisiklet velodromunu Konya’da yaptırdı. 1962'de vefat etti.  

     Atatürk'ün son Bursa gezisini (1-3 Şubat 1938) ve belediye binasındaki son baloyu düzenledi. Uludağ'da kış sporlarının geliştirilmesi için yoğun çaba harcadı. 1939'da Atatürk'ün resimlerinin paralardan ve pullardan çıkarılmış olmasını protesto eden faaliyetler içinde oldu, Bursa'da yapılan mitingi organize etti. Beş çocuk babası idi. Fransızca, Almanca biliyordu.

Müzeyyen Senar (1918-2015)’ın bir anısı: "Bir gece Fuar Gazinosu'nda sahneye çıkıyordum. Şarkımın ortasında bir polis memuru karşımda belirdi. “Sizi yandaki restoranda vali bey bekliyor. Şarkı söylemenizi istiyor”, dedi. Bahsettiği vali Refik Şefik Soyer'den başkası değildi. Polise cevap vermedim, ama Soyer'in duyacağı şekilde seslendim. “Vali Bey . . Vali Bey. Ben burada hayranlarıma şarkı söylüyorum. Siz vali olduğunuzu hatırlayınız ve bana böyle bir teklifte bulunmayınız.” Sonra ne oldu, benim için vali sahneye çıkma yasağı koydu. Yasak yıllarca devam etti. Soyer'den sonraki vali bu yasağı kaldırdı. Bir gün İstanbul'da emrime tahsis edilen tekne ile Anadolu Yakası'ndan İstanbul Yakası'na sahneye çıkmak için gitmek üzere iken, iskelede bir beyefendinin sıkıntısını gözledim. O da gitmek istiyor ama belli ki tekne bulmakta zorlanıyor. Davet ettim, kabul etti. Tekne hareket etmişti ki, bana, “Müzeyyen Hanım. Ben eski İzmir Valisi Refik Şefik Soyer”, dedi. “Vaktiyle size haksızlık etmiştim. Onun için özür diliyorum. Beni affedin”, dedi. Doğrusu o olduğunu fark etmemiştim. Elbette gerekeni yaptım. Dost olduk. Kendisini gazinoya davet ettim. Dostluğumuz uzun yıllar devam etti. " Tayfur Göçmenoğlu. (Kaynak: Cumhuriyetin Valileri, Abdulhalim Durma)

                       Şefik Soyer

Refik Koraltan (1939-1942): Divriği'de 1889'da doğdu. Yüksek öğrenimini Hukuk Mektebi'nde tamamladı. 1920/1923/1927/1931'de Konya milletvekili seçildi. Bursa valiliğinin ardından 1943'te İçel milletvekili oldu. 1945'te Demokrat Parti'yi kuranlara katıldı, milletvekili seçildi.

    "CHP Teftiş raporlarında Bursa’da 1939-1942 yıllarında valilik yapan Refik Koraltan’la ilgili dikkate değer tespitler vardır. Valinin merkez ve kazalarda parti ve halkevine ilgisizliğine işaret edilirken, bu durumun devam edeceği düşüncesinde olunduğu açıkça belirtilmektedir. Refik Koraltan’ın 1946 yılında Demokrat Parti kurucuları arasında yer aldığı düşünüldüğünde, parti ile ayrışmasının Bursa valiliği döneminde başladığı söylenilebilir. (CHP Teftiş Raporlarına Göre II. Dünya Savaşı Yıllarında Bursa'da Eğitim ve Kültür Hayatı - Seher Akça, Bayram Akça, Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı, 2018, s, 343)

       Aziz Nesin'in ismini vermeden Refik Koraltan için yazdığı taşlama:

                                                         Destan

Bu memleket hali iken,

Esas işler tali iken,

Kaz ciğeri yahni yermiş,                                              Kuvvetlidir adalesi,

O Bursa'da vali iken.                                                   Laf söylemez rast gelesi,

*     *     *     *                                                            Nutuk versin, sen gör onu,

Derdimizi o deşmiştir,                                                 Aslan gibi, sert yelesi.

Halkçılarla ödeşmiştir,

Ben demedim, kendi söyler,

Atatürk'le güreşmiştir.                                      Bu şiir Azizname adlı eserinde yayınlanmıştır.

 

Fazlı Güleç (İkinci kez - 1942-1945)

 

Haşim İşcan (1945-1950)

 

Hilmi İncesulu (1950-1951): Sungurlu'da 1917'de doğdu. Konya Lisesi'nin ardından 1937'de Siyasal Bilgiler Okulunu bitirdi.

  23 Nisan 1951: Süleyman Selçuk Sarandöl, vali Hilmi İncesulu'ya çiçek veriyor

     1940'da Daday (Kastamonu) kaymakamı oldu. 1942'de Erzurum-Karayazı kaymakamlığına nakledildi. 1950'de vekaleten Bursa valiliğine, 1952'de Kırklareli, 1953'te  Afyonkarahisar, 1954'te Erzurum valiliğine gönderildi. Bunu Balıkesir, Adana (1957-1959), Aydın (1959-1960) valilikleri izledi. 1960'da Bakanlık Müsteşarlığına getirildi. İncesulu, 1961'de CHP listesinden Çorum milletvekilliğine seçildi. Birinci İsmet İnönü koalisyon kabinesinde Milli Eğitim Bakanı oldu. 1965 seçimlerinde yeniden seçildi ve bu arada partisinin çeşitli kademelerinde yönetici olarak çalıştı. 1967'de CHP'nden ayrılarak, CGP (Cumhuriyet Güven Partisi)'nin kurucuları arasında yer aldı. Katıldığı 1969 yılı seçimlerinde kaybetti. Akbank ve Ak Sigorta Yönetim Kurulu Üyelikleri yaptı. Milli Eğitim Vakfının başkanlığına seçildi. 1992'de aramızdan ayrıldı. (Kaynak: Cumhuriyetin Valileri, Abdulhalim Durma)

 

Cahit Ortaç (1951-1954): Selanik'te 1908'de doğdu. Mülkiye Mektebi mezunudur. Çeşitli memurluklardan sonra 1942-1943 arasında Mustafakemalpaşa'da kaymakamlık yaptı. Bitlis (1947), Hakkari (1947-1949), Kırklareli (1950- 1951) ve Bursa (1951-1954) valilikleri, Mülkiye Müfettişliği, Emniyet genel müdürlüğü şube müdürlüğü, Mahalli İdareler genel müdürlüğü, Danıştay üyeliği, Tarım Bakanlığı, Cumhuriyet Senatosu Bursa üyeliği (1961-1975) ile Cumhuriyet Senatosu Mali ve İktisadi İşler, Senato Hesaplarını İnceleme Komisyonları Başkanlıkları yaptı. Politik yaşamdan ayrıldıktan sonra bir süre Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) yönetim kurulu üyeliği de yapan Ortaç, Ankara'da 1980'de vefat etti. (Kaynak: Cumhuriyetin Valileri, Abdulhalim Durma)

İhsan Sabri Çağlayangil (1954-1960)..............(bir anısı)

Rasim Gökbel (27 Mayıs-30 Mayıs 1960)

Fehmi Albayrak (31 Mayıs- 1 Haziran 1960)

Turgut Başkaya (14 Haziran- 4 Ağustos 1960)

Daniyal Yurdatapan (12 Ağustos-13 Ekim 1960): 1946-1949 yılları arasında, kurmay albay rütbesiyle Bursa Askeri Lisesi (Işıklar) komutanlığı yaptı. Bu dönemde Bursa Erkek Lisesi'nde askerlik derslerine giriyordu. Müzisyen Şanar Yurdatapan ile oyuncu Lale Mansur, müzik yapımcısı Onur ve jeofizikçi Oktay çocuklarıdır. (Kaynak: Cumhuriyetin Valileri, Abdulhalim Durma)

   "Ordudan emekli olduktan sonra Milli Birlik Komitesinin temsilcisi olarak Bursa valisi oldu. Yıllar önce Işıklar Askeri Lises komutanlığını yapmış olan Yurdatapan, vali olduğu zaman eski bir dostuna, "çarıkları ayağıma çektim, karış karış dolaşarak Bursa'ya hizmet edeceğim" demişti. Ne yazık ki valiliğini kolordu komutanıymış gibi yaptı. Sert uygulamaları halktan pek sempati bulmadı. Hele Demokrat Partililerin belirli bir sebep yokken toplu olarak gözaltına alınmaları halk tarafından iyi karşılanmadı. Hastalanıp tedavi için Almanya'ya gitmesini halk, doğruyu söylemek lazımsa, sevinçle karşıladı (Son 100 Yılın Bursa Olayları ve Anılarım, Necati Akgün, s. 136).

 

Enver Kuray (1960-1962)

   1912'de Manastır'da doğdu. 1931'de Kastamonu Lisesini pekiyi derecede bitirdi. Mülkiyeden mezuniyetini takiben 1934'de T.C.D.D.Y. Umum Müdürlüğü Maliye ve Muhasebat Dairesi memurluğuna tayin edilerek devlet hizmetine girdi. Bir süre Meriç, Vize, Yenice, İpsala, Keşan kaymakam vekilliklerinde bulunduktan sonra 1939'da kaymakamlığa terfi etti. 24 Haziran 1939'da Bala, Ocak 1940'da Sivrice, 1944'de Boyabat, 1948'de Vakfıkebir, 1949'da Silivri, 1950'de Dikili kazaları kaymakamlıklarına; 1951'de Kastamonu, 1952'de Muğla, 1955'de Sivas, 1956'da İzmir vali muavinliklerine atandı. 1958'de Siirt valiliğine, 1960'ta Mardin, 1961'de Bursa, Ekim 1962'de Ankara vali ve belediye reisliklerine getirildi. 1966'da merkez valiliğine nakledildi. 31 yaşında iken Bedia Hanımla evlendi; biri S.B.F. 1966 mezunlarından Bilge Taplamacı olmak üzere üç kız, bir erkek evlat babasıdır. Aynı zamanda, Dev-Genç kurucularından Sarp Kuray'ın babası, Yassıada savcısı Ömer Egesel'in eniştesidir. Türk İdareciler Derneği daimi üyesi olup pul koleksiyonu yapmaya, kitap okumaya ve spora meraklı idi. Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. (Kaynak: Cumhuriyetin Valileri, Abdulhalim Durma)

   "Tecrübeli ve aktif bir yönetici olan Enver Kuray, "vali ve belediye başkanı" olarak Bursa'ya çok büyük hizmetler verdi. Karşısında belediye meclisi ve il genel meclisi bulunmadığından (60 darbesinden sonra henüz yerel seçimler yapılmamıştı), düşüncelerini kısa zamanda uygulayıp sonuç alıyordu. Cumhuriyet Devrinde 1960'a kadar Bursa'da yapılmış olan yatırımların üç misli onun döneminde yapıldı. Büyük yatırımlarından biri yüz binlerce insanın yaşadığı Sosyal Meskenler'dir (bununla ilgili bir olay). Ama en büyük yatırım Milli Eğitim'e yapıldı. Bunda CHP Bursa milletvekili Dr. İbrahim Öktem'in Milli Eğitim Bakanı olmasının da payı vardı. Bu devirde şehir merkezi ve köylerde yapılan okul sayısı 122'dir. Bunlardan başlıcaları Bursa Atatürk Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, İnegöl Meslek Lisesi, Gemlik Lisesi, Necatibey Meslek lisesi ek binası. Eski demiryoluna kadar uzanan belediye sınırı genişletilerek Küçük Balıklı'ya alındı. Kapalı spor salonunun temeli atıldı. Merinos Caddesi genişletildi. Yanan Kapalıçarşı inşaatına hız verildi. Bursa Festivali de onun döneminde başlatıldı (Son 100 Yılın Bursa Olayları ve Anılarım, N. Akgün, s. 136-8).

 

Fahrettin Akkutlu (1962-1964)       

   Çanakkale’de 1922'de doğdu. Bursa Erkek Lisesini ve Mülkiye Mektebini (Siyasal Bilgiler Fakültesi) bitirdi. Maiyet memurluğu ve çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptıktan sonra, 1953-1955 arasında Kütahya, 1955-1957 arasında Diyarbakır, 1957-1958 arasında Sivas, 1958-1960 arasında Çanakkale, 1961- 1962 arasında Erzurum, 1962-1964 arasında Bursa valilikleri yaptı. Valiliği döneminde Atatürk Lisesi ile Atatürk Spor Sarayı'nın yapımına başlanmasını  sağladı, temellerini attı. Ancak Bursa'ya asıl önemli katkısı, kentin beş köklü amatör spor kulübü olan Acar İdman Yurdu, Akınspor, Çelikspor, İstiklalspor ve Pınarspor'u, Bursaspor çatısı arasında birleştirmek oldu. Akkutlu buradan atandığı Trabzon'da da İdmanocağı ve İdmanyurdu kulüplerinin birleştirilerek Trabzonspor'un kurulmasına öncülük etti. 1966- 1967 yılları arasında Trabzon, 1967-1970 arasında Balıkesir ve 1970- 1971 arasında Tekirdağ valilikleri yaptı. Trabzon valiliği döneminde Nazım Hikmet’in Yolcu isimli oyununun oynanmasına izin vermediği gerekçesiyle eleştiriye uğradı. Gençlik yıllarında atletizm yaptı, voleybol ve futbol oynadı. Spora olan düşkünlüğü dolayısıyla "Spor Fahri" ünvanıyla anıldı. (Kaynak: Cumhuriyetin Valileri, Abdulhalim Durma)

 Necati Akgün anlatıyor: İlerlemiş yaşına rağmen bekar olan tecrübeli yönetici Fahretin Akkutlu, aynı zamanda belediye başkanı olmasına rağmen bu görevi vali yardımcılarından Mustafa Atak'a yaptırdı. Lakabı "spor Fahri" idi, sporu sever, sigara, içki içmezdi.Gemlik-Armutlu sahil yolu, Gündoğdu-Kurşunlu yolu onun zamanında açıldı, 1. Bursa Fuarı onun döneminde yapıldı. (Son 100 Yılın Bursa Olayları ve Anılarım, N. Akgün, s. 139)  

Vefa Poyraz (1964-1966) .........valilik dönemine ilişkin anıları 

     Nevşehir’de 1918'de doğdu. 1937 yılında Harp Okulunu bitirdi. Ordu saflarında kurmay subay olarak çeşitli kademelerde bulundu. 1960'de Bitlis, 1961'de Trabzon valisi ve belediye başkanlığı görevlerinde bulundu. 1964'te Bursa valiliğine, 1966 yılında İstanbul valiliğine atandı. Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyeliği (1973-1980) ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıydı. Anılarını Bir Cumhuriyet Valisinin Anıları adıyla kitaplaştırdı.                (Kaynak: Cumhuriyetin Valileri, Abdulhalim Durma)

 

Celalettin Ünseli (1966-1967): Ereğli/ Zonguldak’ta  1904’te doğdu. 1932 yılında Siyasal Bilgiler okulundan mezun oldu. Maiyet memurluğu, Gördes, Karaman, Nazımiye/Tunceli, Çine, Tire kaymakamlıkları yaptı. 1952-1953'te Ankara emniyet müdürü, 1953'te Diyarbakır valiliği görevinde bulundu. 1953 ile 1956 yılları arasında Bolu, 1956 yılında Zonguldak, 1960 ile 1961 yılları arasında Çorum ve 1966 ile 1967 yılları arasında Bursa valilikleri yaptı. Çorum valiliği sırasında belediye başkanlığına da vekalet etti. Merkez valisi iken 13 Temmuz 1969 tarihinde yaş haddinden emekli oldu. Türk İdareciler Derneği’nin kurucularındandır.

 İmam Hatip Okulu yurdunu açıyor, 1966     (Kaynak: Hayatım ve Hatıratım, Ali Öztürk, s. 128)

 

Ertuğrul Ünlüer (1967-1968): Erzurum'da 1919'da doğdu. Annesi Zeliha Hanım, Osmanlı
döneminde yetişmiş ilk kadın öğretmenlerdendir ve 40 yıl süren öğretmenliğinin hemen hemen tamamını Erzurum'da ve aynı okulda geçirmiştir. Ertuğrul Ünlüer, 1958-1960 yılları arasında Rize, 1962-1967 yılları arasında Sakarya, 1967-1968 yılları arasında Bursa, 1968-1970 yılları arasında Samsun ve 1970- 1975 yılları arasında Kocaeli valiliklerinde bulundu. Rize, Sakarya ve Kocaeli valilikleri sırasında bir süre belediye başkanlığı da yaptı.

    1966 yılında Ratibe Hanım ile evlendi. Çeşitli tarihlerde İsveç, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde inceleme gezileri yapan Ünlüer, 1975'te kendi isteği ile emekliye ayrılarak özel sektöre geçti. İstanbul'da 2001'de öldü. Ardahan eski valisi Yener Ünlüer'in babasıdır.                                                                     (Kaynak: Cumhuriyetin Valileri, Abdulhalim Durma)

 

Enver Saatçigil (1968-1971)..............................dönemine ait bir anı

        1915'te Diyarbekir'de doğdu. 1932'de Sivas Lisesini iyi derecede bitirdi. Mülkiyeden mezun oldu. 1942'de Ermenek, 1943'de Kulp, 1945'de Erbaa, 1949'da Düzce kazaları kaymakamlıklarına atandı; 1953'de İzmir valiliğine yükseltildi. Aralık 1953'de Burdur, Nisan 1955'de Bingöl, Kasım 1955'de Aydın, Ekim 1959'da Manisa, Ocak 1960'da Hatay, Haziran 1960'da merkez valiliklerine atandı. 1960'da Danıştay 9. Daire üyeliğine seçildi. 1962'de tekrar İzmir valisi oldu. 1966'da Samsun, 1968'de de Bursa valiliklerine nakledildi.

     Kızılbahçe bucak hüdürü iken, 1939’da Muazzez (Esmer) Hanım'la evlendi. Biraz Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. İzmir Fikir Kulübü üyesidir. Turizme hizmet amacıyla Aydın valisiyken kurduğu Didim Plaj Sitesi'ni Yaptırma Kooperatifi'nin fahri başkanlığı; Aydın Merkez, Söke, Kuyucak Belediye Meclisleri kararıyla bu il ve ilçelerin "Fahri Hemşehriliği" unvanlarına sahip olup Manisa Gazeteciler Derneğinin de fahri başkanıdır. Ege turizmine yaptığı hizmetlerden dolayı 1957'de "Bergama Kermesi Altun Sanat Madalyası" ile taltif edilmiştir. Mülkiyeliler Derneğinin İzmir şubesinin başkanlığını yaptı. Emekli olduktan sonra İzmir'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki dairesinde yaşamaya başladı. Basılmış eserleri şunlardır:

 Dünkü-Bugünkü Erbaa, İstanbul, Cumhuriyet Mat. 1947.

Turistik Cebheleri ile Aydın, Ege Üniversitesi matbaası, 1958.

İtalya Gezisi, İzmir, T.C.D.D.Y. Basımevi, 1960.

Geçen Günlerim, Olaylar ve Hatıralar

Amerika Gezisi, 2005.                                 (Kaynak: Cumhuriyetin Valileri, Abdulhalim Durma)

 

Sedat Tolga (1971-1975): Serez (Yunanistan)'de 1919'da doğdu. 1937'de Kastamonu Lisesi'ni pekiyi dereceyle bitirdi. Siyasal Bilgiler Okulu'ndan mezuniyetini takiben 1941'de Ankara vilayeti maiyet memurluğuna tayin edilerek devlet hizmetine girdi. 1946'da Pazar, 1947'de Ardanuç kaymakamlıklarına; 1956'da Niğde valiliğine, 1957'de Hatay vali vekilliğine, 1957'de 2. defa Ankara vali muavinliğine atandı. 1971-1975 tarihleri arasında Bursa valiliği yaptı. 1973'te Kayseri'den CHP milletvekili adayı oldu. 29 yaşında iken evlendi; bir kızı vardır. Almanca ve Fransızca biliyordu. Mülkiyeliler Birliği ile Türk İdareciler Derneği üyesidir.                             (Kaynak: Cumhuriyetin Valileri, Abdulhalim Durma)

 

Mehmet Karasarlıoğlu (1975-1978)

      Divriği'de 1926'da doğdu. Lise öğrenimini Sivas’ta tamamladı. 1949 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1962-1964 yılları arasında Arapgir kaymakamlığı, 1970-1975 yılları arasında Diyarbakır, 1975-1978 yılları arasında Bursa ve 1979-1980 yılları arasında Samsun valilikleri yaptı. Merkez valisi olarak görev yaparken 29
Haziran 1990 tarihinde kendi isteği ile emekli oldu. 2003'te vefat etti. Evli ve üç çocuk babasıydı.

                  

 Vali Bey 28.11.1975 günü bir açılışta (Görsel için kaynak: Hayatım ve Hatıratım, Ali Öztürk, s. 183) 

 

Ziya Çoker (1978-1979): Sivas'ta 1923 doğdu. 1942 yılında Balıkesir Lisesinden, ardından Siyasal Bilgiler Fakültesinin idari şubesinden mezun oldu. 31 Ekim 1947'de memuriyete başladı. Diyarbakır´ın Kulp, Şanlıurfa´nın Viranşehir, Mardin´in Derik ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Askerlik görevinin ardından Elazığ´ın Maden ilçesinde kaymakamlık yaptı. Maden kaymakamı iken, üç yılda dört ilçe değiştirmek zorunda kaldığı için mesleğinden istifa ederek Etibank Ergani Bakır İşletmesi müessese müdür muavinliği görevine geçti. 30 Nisan 1958 tarihinde esas mesleğine mülkiye müfettişi olarak geri döndü. 6 Temmuz 1973 tarihinde Çorum vali vekilliğine gönderildi. 10 Ağustos 1974 - 15 Aralık 1974 tarihleri arasında Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı idari müşavirliğinde bulundu ve Kıbrıs Gazisi unvanını aldı. Kıbrıs´tan döndükten sonra sırasıyla; Trabzon ve Bursa valiliklerinde bulundu. Daha sonra İçişleri bakanlığı müsteşarlığına atandı. 16 Mayıs 1981 tarihinde kendi isteği ile emekli oldu. Seçilmişler Atanmışlar İnsanlar: Bir Bürokratın Anıları ve Yönetim ve Siyaset: Bir Valinin İl Yönetimine İlişkin Görüş ve Anıları isimli kitapları vardır. (Kaynak: Cumhuriyetin Valileri, Abdulhalim Durma)

 

M. Zekai Gümüşdiş (1979-1988)   

1926’da İzmir/Bornova’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı.1949/1950 dönemi Ankara Siyasal Bilimler Fakültesinin İdari Bilimler Bölümü mezunudur. Mezuniyetinden sonra Karşıyaka bucak müdürlüğü, Bergama ve Ödemiş kaymakam vekillikleri görevini sürdürdü. Özel Kalem Müdürlüğü ve İl Hukuk İşleri müdürlük görevlerinde bulundu. İlk kaymakamlık görevi Siirt ilinin Baykan ilçesidir. Askerlik sonrası sırasıyla, Çanakkale, Çan, Balıkesir, Ayvalık kaymakamlık görevleri ve Bandırma belediye başkanlığı görevini yaptı. Kısa bir süre Ankara/ Çubuk kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 1. Daire Başkanlığı, genel müdür muavinliği ve vekilliği görevlerinde bulundu. 1972-1975 yılları arasında Tokat, 1975-1978 yılları arasında Aydın ve 1979-1988 yılları arasında Bursa valiliği görevlerinde bulunduktan sonra kendi isteği ile emekliye ayrılmış olan Zekai Gümüşdiş evli ve bir çocuk babası idi. (Kaynak: Cumhuriyetin Valileri, Abdulhalim Durma)

     "Zekai Gümüşdiş valilerimiz arasında özel bir yeri olan valimizdi. O yaşantısını Bursa'da sürdürmeye karar veren ender valilerimizden oldu. Emekliliğinin ardından Gençoğlu Grubu'nun şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Emeklilik sonrası en yakın dostu 1980 döneminde ve sonrasında Bursa Belediye Başkanlığı yapan Ekrem Barışık idi. İkisi ayrılmaz bir parça gibiydi. Herkes ile barışık, her kesimden insanla diyaloğu olan mütevazi bir valimizdi. Bu özellikleriyle hep saygı gördü. Onun hakkında olumsuz bir cümle işitmedim. Korkunç bir hafızası vardı. Bursa'nın neredeyse tüm muhtarlarını ismen tanırdı. Köy köy dolaşırdı. Sorunları tespit ederdi. Bursa'da Tofaş ve Oyak Renault'un günlük üretimlerini takip eder ve yeri geldiğinde söylerdi. Sporu severdi. Özellikle de Tofaş'ın basketbol maçlarını yakından takip ederdi. Benim Tofaş Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptığım dönemlerde her maçımıza gelirdi. Ve engelli olan oğlunu kendisi sırtında taşıyarak maça getirirdi. O sahneler gözümün önünden hiç gitmez".            (Murat Kuter, www.bursahakimiyet.com.tr; 1.12.2020)

 

Erdoğan Şahinoğlu (1988-1991): 1935 doğumludur. 1961-1970 yılları arasında kaymakamlık, 1970 yılında İller İdaresi genel müdürlüğünde şube müdürlüğü, 1970-1977 yılları arasında teftiş kurulu başkanlığında mülkiye müfettişliği, 1977 yılında özel kalem müdürlüğü müsteşar yardımcılığı, 1977-1978 yılları arasında Gaziantep valiliği görevlerinde bulundu. Erdoğan Şahinoğlu 08.12.1979–06.08.1983 tarihleri arasında Diyarbakır valiliği yaptı. Sonraki yıllarda 10.08.1983–12.08.1988 tarihleri arasında Adana valiliği, 1988-1991 yılları arasında Bursa valiliği, 1991-1999 yılları arasında Ankara valiliği yaptı. 2000 yılında merkez valisiyken emekliye ayrıldı. 2 Eylül 2003’te Ankara’da vefat etti. Doğum yeri olan Bolu'nun merkez Karamanlı köyünde toprağa verildi.               (Kaynak: Cumhuriyetin Valileri, Abdulhalim Durma)

 

Erol Çakır (1991-1992): 1943’te Çankırı’da doğdu. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyetinden hemen sonra İçişleri Bakanlığında göreve başladı. Sırasıyla Bayramiç, Kulu, Suruç Güdül ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. Mülkiye müfettişliği, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı genel sekreterliği, Rize, Muğla, Bursa valilikleri, merkez valiliği, İçişleri Bakanlığı müsteşarlığı yaptı. Erol Çakır, 24.07.1997 tarihinde İzmir valiliği görevine başladı. 06.08.1998 tarihinde de İstanbul valiliğine atandı, 5 yıl 6 ay 10 gün görev yaptı. Edebiyat öğretmeni Mübeccel Hanımla 1974 yılında evlendi. Çakır çiftinin Özge ve Gökçe adlarında iki kızı bulunmaktadır. (Kaynak: Cumhuriyetin Valileri, Abdulhalim Durma)

 

Mehmet Necati Çetinkaya (1992-1993): 1943'te Elazığ/Kadıköy'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kaymakamlık, Çalışma Bakanlığı Müsteşar yardımcılığı ve vekilliği, Hatay ve Giresun il emniyet müdürlüğü, Emniyet genel müdür yardımcılığı yaptı. 1984-1988 yılları arasında Ordu, 1988-1991 yılları arasında Konya, 1991-1992 yılları arasında Diyarbakır (Olağanüstü Hal Bölge Valisi), 1992-1993 yılları arasında Bursa ve 1993-1995 yılları arasında Manisa valiliği görevlerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi oldu.

    Bestelenmiş ve TRT repertuvarına alınmış çok sayıda şiiri, ayrıca yayımlanmış bir kitabı
bulunmaktadır. 20. Dönemde Konya, 21. Dönemde Manisa, 22 ve 23. Dönemde Elazığ
milletvekili seçildi. Arapça, Farsça ve İngilizce bilen Çetinkaya, evli ve dört çocuk babasıdır.                                          
(Kaynak: Cumhuriyetin Valileri, Abdulhalim Durma)

 

Rıdvan Yenişen (1993-1995): 1942'de Kocaeli’de doğdu. Arifiye'de İlköğretim okulunu, Kocaeli’de liseyi bitirdi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ilköğretim öğretmenliği yaptı. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Artvin'in Borçka, Konya'nın Cihanbeyli ve Şırnak'ın Silopi ilçelerinde kaymakamlık yaptı. TRT genel sekreter yardımcılığı, SEKA genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bilahare Diyarbakır'ın Kulp ve Ordu'nun Aybastı kaymakamlıkları ve İçişleri Bakanlığı mahalli idareler genel müdür yardımcılığı görevlerinden sonra 1985 yılında İstanbul vali yardımcılığına atandı. Aksaray valisi iken (1992-1992) Kayseri valiliğine, ardından Bursa valiliğine atandı. 1996’da İstanbul valiliğine görevlendirildi, bir yıl bu görevde kaldı. 2003’te yaş haddinden emekli oldu. 2010'da vefat etti.
                          
                                  (Kaynak: Cumhuriyetin Valileri, Abdulhalim Durma)


M. Orhan Taşanlar (1996-1999): Merzifon’da 1949'da doğdu. 1967'de Polis Kolejini, 1970'te Polis Enstitüsünü bitirdi. Komiser yardımcısı olarak olarak Hatay'da göreve başladı. 1975'te baş komiser, 1979'da emniyet amiri, 1983'te şube müdürlüğü ve 1985'te emniyet müdür yardımcılığına yükseldi. 1990'da Emniyet Genel Müdürlüğü araştırma planlama koordinasyon dairesi uzmanlığına getirildi. 17 Nisan 1992'de İzmir, 30 Kasım 1993'te Ankara ve 4 Kasım 1995'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlerine getirilen Taşanlar, 9 Nisan 1996'da Bursa valiliğine, 30 Eylül 1999'da merkez valiliği görevine atandı. İş insanı Erol Evcil ile yakın ilişkisi olduğuna dair haberler basına yansıdı. 28 Şubat sürecindeki uygulamaları nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. İsminin verildiği okulun adı 2014 yılında değiştirildi. (Kaynak: Cumhuriyetin Valileri, Abdulhalim Durma)

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 11/10/23