Bursa Valileri

 

Bursa'ya Hizmet Edenler

Bursa Belediye Başkanları

 

İhsan Sabri Çağlayangil Dönemi

Haşim İşçan Dönemi

Ahmet Vefik Paşa Dönemi

 

İlk Bursa Valisi Ahmet Hilmi (Ergene)

 

   
Reşit Mümtaz Paşa (1903-1906): Altı sene Beyrut valiliği yaptıktan sonra 1903’de Hüdavendigar valisi oldu. II. Abdülhamit’ın sıkı bir destekçisiydi, onun önem verdiği hastane, okul, müze, saat kulesi yapım işlerini o da önemsedi. Yapımına daha önce yapımına başlanmış olan Mecidiye (Fevzi Paşa) Caddesi’nin yapımını tamamladı. Hamidiye (Cumhuriyet) Caddesi’ni açtı. Şehrin sokaklarına ilk defa parke taşı onun zamanında döşendi. Bursa’nın ilk şehir içi  şebeke suyu ile maksem su deposunu yaptırdı. 1886’da yapımına başlanmış olan Bursa Mülki İdadi Mektebi’ne (Bursa Erkek Lisesi) Reşit Bey zamanında kimyahâne, kütüphâne, yemekhâne ve teneffüshâne kısımları eklendi. 8 Ağustos 1904’de de başta Bursa valisi Reşit Mümtaz Bey olmak üzere şehrin ileri gelenlerinin hazır bulunduğu bir törenle Bursa İdadisi yeniden açıldı. Bursa’da ilk müzenin kurulması Reşit Bey’in valiliğinde oldu. Bursa Müze-i Hümayunu Maarif Müdürü Azmi Bey’in gayretleri ve Reşit Paşa’nın oluru ile II. Abdülhamid’in tahta çıkış yıldönümünde 1 Eylül 1904’de Bursa Mülki İdadisi’nin bir bölümünde açıldı. Bu müzede Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çeşitli eserler sergilenmeye başlandı. II. Abdülhamid’in valiler aracılığıyla Osmanlı vilayetlerinde saat kulesi yaptırma uygulaması Bursa’da da görülmektedir. 2 Ağustos 1904’de yapımına başlanan saat kulesinin II. Abdülhamid’in tahta çıkış yıldönümüne rastlayan 31 Ağustos 1905’de törenle açılışı yapıldı. Ahmet Vefik Paşa’nın valiliği zamanında Hisar semtinde kurulmuş olan Bursa Gureba Hastanesi halkın büyük talep göstermesi üzerine Reşit Bey tarafından genişletilerek ahşap iki kısım ve yönetim binası yaptırıldı.  İnşa edilen bu yeni binaların açılışı da 1905 senesinde törenle yapıldı. Sultan II. Abdülhamid’e ithafen Hamidiye Hastanesi olarak isimlendirildi. Hüdavendigar vilayetinin diğer merkezlerinde de imar faaliyetleri yürüten Paşa, 1906’da İstanbul Şehreminiliği görevine getirildi

.............

Hilmi Bey (1923-1924)

Hasan Kemaleddin Gedeleç (1924-1926)

Fatih Güvendiren (1926-1933)

Zeynel Abidin Özmen (1933-1934)

Fazlı Güleç (1934-1935): 1891'de Midilli adasında doğdu.Mülkiye Mektebi'ni (Siyasal Bilgiler) bitirdi. Çeşitli yerlerde yönetici olarak görev yaptı. Haziran 1934- Ağustos 1935 arasında Bursa valiliği yaptı. Ardından İzmir valisi ve 1939 seçiminde Bursa milletvekili oldu. Ancak meclisteki görevi tamamlanmadan tekrar Bursa valisi yapıldı, 1942-1945 arasında bu görevde kaldı. 1966'da İstanbul'da öldü.

                                                      Fazlı Güleç

Refik Şefik Soyer (1935-1939): 1889'da Niğde'de doğdu. Harbiyeyi bitirerek orduya katıldı. Yüzbaşı iken ordudan ayrılıp hukuk tasili yaptı. Kaymakamlık ve valilik yaptı. Atatürk'ün son Bursa gezisini (1-3 Şubat 1938) ve Bursa Belediyesindeki son baloyu düzenledi. 1957-60 arasında Niğde milletvekiliydi. 1962'de öldü. 

Refik Koraltan (1939-1942)

Fazlı Güleç (İkinci kez - 1942-1945)

Haşim İşcan (1945-1950)

Mehmet Hilmi İncesulu (1950-1951)

Cahit Ortaç (1951-1954)

İhsan Sabri Çağlayangil (1954-1960)

Fehmi Albayrak (Askeri Vali)(1960-1960)

Turgut Başkaya (1960-1960)

Daniyal Yurdatapan (1960-1960)

Enver Kuray (1960-1962)

Fahrettin Akkutlu (1962-1964)

Vefa Poyraz (1964-1966)

Celalettin Ünseli (1966-1967)

Ertuğrul Ünlüer (1967-1968)

Enver Saatçigil (1968-1971)

Sedat Tolga (1971-1975)

Mehmet Karasarlıoğlu (1975-1978)

Ziya Çoker (1978-1979)

M.Zekai Gümüşdiş (1979-1988)

Erdoğan Şahinoğlu (1988-1991)

Erol Çakır (1991-1992)

Mehmet Necati Çetinkaya (1992-1993)

Rıdvan Yenişen (1993-1995)

M. Orhan Taşanlar (1996-1999)

Ali Fuat Güven (1999-2003)

Oğuz Kağan Köksal (2003-2005)

Nihat Canpolat (2005-2007)

Şahabettin Harput (2007-2013)

Münir Karaloğlu (2013-2016 )

İzzettin Küçük (2016- )

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 29/03/19