Bursa'da İmar Tavizleri

Bursa'nın İmar Anayasası

Bursa ve Kentleşme

   

                                                Raif Kaplanoğlu  

    Bursa’daki çarpık kentleşme ve yapılaşmanın tarihini, Bursa gazetelerinden öğrenebiliriz. Bursa gazetelerinde, kentteki kaçak yapılaşmanın nasıl bir seyir izleyerek yasallaştığını görebiliyoruz. Aslında kaçak yapılaşma konusunda, ilk aşamada Bursalı yöneticilerin çok kararlı olduğu görülür. Nitekim kaçak yapılaşma konusunda Bursa gazetelerdeki ilk haber şudur:

“Çekirge’de bir gecekondu yıkıldı.” (Hakimiyet, 7.10.1952)
Daha sonraki tarihlerdeki haberlerde, kaçak olan yapılar tek tek tespit edilmiş, hatta yıkım kararı alınmıştır. Ancak bu yıkım kararlarını bir türlü uygulanamadığı görülür:
-Taşocakları mevkiinde yapılan 80 hane gecekondu yıkımı karar verildi.
-Gecekonduculara, Ermeni Mezarlığı’nda ucuz arsa sağlanarak ve kredi verilerek anlaşma yapıldı. (Hakimiyet, 5.10.1955)
-Kuştepe gecekonduları şimdilik yıkılmayacak. (Hakimiyet, 8.10.1955)
-Muradiye’de 70 ev, hazine arazisi üzerine yapıldığı için yıkılıyor. (Yeni Ant, 6 Eylül 1955)
-70 evin yıkılma işi aniden durduruldu. Yıkımın durdurulması, İçişleri Bakanlığı emriyle gerçekleşti. (Yeni Ant, 17 Eylül 1955)
-Kuştepe’de 80 evin yıkılması durduruldu. Yıkım işi, kış nedeniyle 15 Mayıs 1956 tarihine ertelendi. (Yeni Ant, 21 Ekim 1955)
-Şehir içinde gayrisıhhı olarak kaçak yapılan 1.500 ev yıkılacak. (Yeni Ant, 15 Nisan 1956)
-15 ev nihayet yıkılıyor. (Yeni Ant, 21 Mayıs 1956)
-Yine evlerin yıkılması emri geri alındı. (Yeni Ant, 26 Mayıs 1956)
-Demirkapı’da yedi ev, Rum mezarlığına tecavüz ettiği için yıkıldı. (Yeni Ant, 30 Nisan 1958)
-Temenye’nde 35 ev yıkılıyor. (Yeni Ant, 14 Mayıs 1958)
-Piccinatto nihayet Bursa’ya geldi. (Yeni Ant, 19 Mayıs 1958)
-(Manşet) Gecekondularda oturup yıkılma kararı verilen 30 bin kişinin haline ne olacak.
-Evi yıkılacaklar Ankara’ya bir heyet göndermiş. (Yeni Ant, 7 Mayıs 1958)
-49 ev daha yıkılacak. Toplam yıkılacak ev sayısı 200’ü buldu. (Yeni Ant, 18 Mayıs 1958)
-Yıkım yine bayram sonrasına ertelendi. (Manşetten) (Yeni Ant, 24 Mayıs 1958)
-250 ev yıkılacak. (Yeni Ant, 15 Temmuz 1958)
-69 kaçak ev daha yıkılacak. Toplam yıkılacak ev 400’e çıktı. (Yeni Ant, 5 Ağustos 1958)
-49 ev daha yıkılacak. 512 ev olmuş. (Yeni Ant, 20 Eylül 1958)
-(Manşetten) Beş mahalle iskân sahası alanı içine alınmış. Böylece Bahar, Ulüferliçınar, Zafer, Küplüpınar ve Papazçeşme mahallelerindeki 4 bin konut, yıkılmaktan kurtuldu. Bu mahallelerde cezalı ruhsat verilecek. (Yeni Ant, 12.1.1963)
Bir gecekondu yıkıldı. (Haber, 9.4.1965)
Gecekondu ile mücadele için 2,5 milyon lira ödenek ayrılmış. (Haber, 18.4.1965)
775. sayılı gecekondu yasasına dayanarak 16 gecekondu yıkıldı. (Hakimiyet, 22 Temmuz 1967)
Gecekondu önleme bölgesi çalışmalar çerçevesinde evleri istimlâk edilenlere Değirmenlikızık’ta yer ve kredi verilecek. (Hakimiyet, 29 Temmuz 1967)
Zafer mahallesinde 5 gecekondu yıkıldı. (Hakimiyet, 12 Ağustos 1967)

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 17/10/22