İş Bankası Bursa Şubesi

Bursa'nın Önemli Yapıları

Bursa'nın Mimarisi

Şube Müdürü Halik Aksu'nun Anıları

   

                    

    Cumhuriyet döneminin ilk özel bankası olan Türkiye İş Bankası'nın kurucuları arasında sekiz Bursalı bulunmaktadır. Bunlar: İnegöllüzâde Mehmet Safvet Bey, Morayenişehirlizâde Ethem Hasan Bey, Edirneli Emin Bey, Manifatura Tüccarı Hafız Halit Bey, Rıdvanzâde Hasan Bey, İnegöllüzâde Mehmet Refet Bey (Celal Bayar'ın kayınbabası), Tüccardan Altıağazâde Mustafa Bey ve Tüccardan Remzizâde Ferit Bey. Bankanın Bursa şubesi, Ankara dışında taşrada açılan ilk şube olup, binası 1924 yılı sona ermeden kiralanmış ve çalışacak memurları atanmış bulunmaktaydı. Vilayetin yanındaki postaneye bitişik olan bu şubenin ilk müdürü Hacı Mehmet Safvet Bey idi, emekli olduğu 1931 yılına değin bu görevde kalmıştır. Bursa Şubesi'nde 1928 yılında 26 personel çalışmaktaydı.

               Bursa şubesinin ilk binası                 
   Yukarıda görülen şube binası 1950'de açıldı. B
inanın projesini Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Şubesi Şefi Profesör Arif Hikmet Holtay tanzim etmiş, inşaat Havmil inşaat şirketi tarafından yapılmıştır. Bina 2. Ulusal Mimarlık Akımı örneğidir. Ön cephesi neo-klasik tarzda planlanmıştır. Ön cephedeki kemerler ve açık çıkmalar neo-rönesans etkileri de taşır. Dışı taş kaplama olan binanın zemin katı içe çekilerek portik oluşturulmuştur, yayalara korunak sağlanmıştır.

   Arif Hikmet Holtay, UluCami civarında olan şube binasını camiin silüetini bozmaması için üç katlı tanzim etmişse de Bursa Belediyesi "imar plânı icabıdır" diye binanın dört katlı yapılmasında ısrar etmiştir.

     Bodrum katta kiralık kasalar, kaorifer dairesi, arşiv, zemin katta müşteri holü, müdürün odası, bekleme salonu, üsk katlarda ise müfettiş ve müdürlerin kullandıkları odalar bulunur. (Zaman içinde kullanım alanları değişmiş olabilir)

        

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 19/12/21