Bursa Anadolu Kız Lisesi
        (Bursa Kız Muallim Mektebi)

Bursa'nın Köklü Okuları

Bursa Erkek Lisesi

Bursa Anadolu Lisesi

İnal Ertekin Okulları

 
   
                                          
Muradiye'deki ilk binası

1854 Bursa’da kız okullarının açılması

1876 Bugün Muradiye’de bulunan Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi’nin yerinde Amerikalı Protestan misyonerler tarafından Amerikan Kız Koleji’nin açılması
1911 Bugünkü Kız Lisesi’nin bahçesinde bulunan binaların Kız Rüştiye Mektebi’ne tahsis edilmesi
1914 Binaların Kız Muallim Mektebi’ne devredilmesi
1920-1921 Okul binalarının Yunan işgalinde Yunanlar tarafından hastane olarak kullanılması
1925 Atatürk’ün Kız Muallim Mektebi’ni ziyareti
1928 Muradiye Semti’ndeki Bursa Amerikan Kız Koleji’nin bakanlar kurulu kararı ile kapatılıp, yerine Atatürk’ün isteği üzerine Bursa Kız Lisesi’nin açılması
1931 Atatürk ve İsmet İnönü’nün Kız Lisesi’ni ziyareti. Sonradan Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden olan Fakihe Öymen’in okul müdürlüğüne atanması
1948 Muradiye’deki Bursa Kız Lisesi ile bugünkü Kız Okulu Caddesi’nde bulunan Kız Öğretmen Okulu’nun yer değiştirmesi
1949 Bursa Kız Lisesi adının tescil edilmesi
1949-1964 Şinasi Onurkan’ın müdürlük dönemi
1964-1966 Hayriye Alanur’un müdürlük dönemi
1967-1989 Melahat Çakır’ın müdürlük dönemi
1968 Taş Bina’nın yıkılması
1970  B Blok’un dönemin başbakanı Süleyman Demirel tarafından açılması

                                   B Blok'un açılışı

1970-1974  Bursa Anadolu Lisesi öğrencilerinin Kız Lisesi binasında eğitim görmesi
1973 Cumartesi günleri yarım gün olan eğitimin kaldırılması
1979 Kız Öğretmen Okulu’nun son mezununu vererek kapatılması
1993 Son ortaokul mezunlarını vermesi
2005 Bursa Kız Lisesi adının Bursa Anadolu Kız Lisesi olarak değiştirilmesi


                     

                                  Okulun tarihi 2012'de kitap haline getirilmişti.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi: "II. Abdülhamit Döneminde Eğitim Sisteminde Modernleşme Çabaları", Sadettin Eğri, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 26: 127-147

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 11/09/23