Bursa Marka Kent Olabilir Mi?

Bursa ve Kentleşme

Bursa Marka Kent Olabilir mi? -2

   

                                    Hasan Ertürk'ün Yeni Dönem gazetesinde yayımlanan yazısıdır.

   Markalaşmak; diğerlerinden taşıdığı değer ile farklılaşmak ve ayırt edilebilmektir. Kentler de farklılaşarak, insanlar tarafından değer katılmış olarak ayırt edilebilirler.
   Marka kent kavramı,1990’ların başlarında önem kazandı. Bir kentin markalaşmasının hedefi; önce kendi halkına, daha sonra da küresel alanda tüm bireylere daha iyi olanaklar sunabilmektir. Markalaşmak isteyen kentler önce kentin insanları için yeterli olabilmelidir. Ekonomik, kültürel ve sosyal açılardan yetersizliklerini giderebilmelidirler. Ünlü marka danışmanı Simon Anholt, Gfk Poper Affairs and Media şirketinin destekleriyle Marka Kent İndeksi oluşturmuştur. Anholt İndeksi; bir kentin diğer kentlerden marka olarak ayrışabilmesi için gerekli nitelikleri ortaya koymaktadır. Bir kentin marka kent olabilmesi için, altı temel niteliğe sahip olması gerekiyor:
Varoluş, Mekân. Altyapı, İnsan, Kentin Nabzı ve Olanakları
Varoluş: Kentin küresel konumu, kültürel katkıları ve tanınırlığı
Mekân: Yaşam alanlarının çekiciliği, fiziki güzellikler
Alt yapı: Sağlık, spor, ulaşım, eğitim, su, otopark vb. alt yapının niteliği
İnsan: Kent insanının küresel topluluğa uyum sağlayabilme yeteneği ve kapasitesi
Nabız: Kentin çekiciliği, kültürü, yaşam biçimleri, canlılığı
Olanaklar: Kentin entelektüel kapasitesi, uluslar arası diyalog olanakları


   Dünyanın belli başlı marka kentleri bu altı niteliği büyük ölçüde taşırlar. Enerji kenti New York, “ I Love NY ” simgesiyle bütünleşmiştir... Paris, romantizmin kentidir… Milano, tasarımdır… Londra, kültürel canlılıktır… Washington, güçtür… Rio, eğlencedir… Bu kentler, çok uzun bir süreçte markalaşabilmişlerdir. Örneğin New York bu süreci 1970’lerden bu yana yaşamaktadır. Bu kentler, kentsel sürdürülebilirliğe de büyük önem vermektedirler. Markalaşmak isteyen kentler, bu sürecin zorluğunu ve uzunluğunu zihinlerine öncelikle yerleştirmelidirler.
   Kültür ve Turizm Bakanlığı 2007 yılında, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007–2023) belgelerini hazırladı. Bu belgelerde, 15 kentimizde kültür turizmi canlandırılarak marka kültür kentleri oluşturulması hedeflendi. Bu kentlerden biri de Bursa. 2008 yılında, yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda “ Marka Kent Bursa Eylem Planı ” hazırlandı. Planın hazırlanmasına Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İlçe belediyelerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları da katkıda bulundular.


   Bursa Marka Kent Olabilir mi?
    Anholt İndeksi ölçütlerini dikkate alarak şu değerlendirmeleri yapabiliriz: Bursa, Osmanlının ilk başkenti… İznik, Hıristiyanlar için önemli bir merkez… Bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri hayranlık uyandıracak düzeyde… Kısacası kent, Anholt İndeksi ölçütlerinin birçoğuna sahip. Unutulmamalı ki süreç zor ve uzun. Başarı için önce kent halkının bu sürecin zorluğu ve uzunluğunun bilincine varması gerekiyor.
Peki, kent halkı bu Projeden ne kadar haberdar? Daha da önemlisi halkın kentlilik bilinci ne düzeyde? Kentimin insanı kentini ne kadar tanıyor?
    2005 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesince yaptırılan “ Bursa’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırması” sonuçları iç açıcı değil ne yazık ki. Sahi, “ Bursa Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Projesi ” neden devam etmiyor?

  Yazının başına dönelim. Bir kentin markalaşmasının hedefi; önce kendi halkına, daha sonra da küresel alanda tüm bireylere daha iyi olanaklar sunabilmektir. Markalaşmak isteyen kentler önce kentin insanları için yeterli olabilmelidirler. Ekonomik, kültürel ve sosyal açılardan yetersizliklerini giderebilmelidirler. 
Öyle ise;
   Kenti makyajlamak yerine ! .. Kentimizin sosyo-ekonomik; sosyo-kültürel nitelikli yapısal sorunlarının çözümüne öncelik veren projeler üretmek gerekir. Bir kentin nabzı; o kentin insanlarıdır. İnsan unsurunu dışlayan hiçbir proje başarılı olamaz. Hele uzun ve zorlu bir süreçte. Sevgiyle kalın…

 

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 24/10/22