Mustafa Rahmi Otman

Bursa'ya Hizmet Edenler

Bursa'da Müzik

 

 

                 Bando şefi, müzik öğretmeni ve besteci.

                     (İstanbul, 1875- Bursa, 1941)

      1890'da İstanbul'da Tophane-i Âmire'de muzıka (bando) bölüğüne girdi. Burada asıl olarak klarnet ve bunun yanında piyano eğitimi gördü. 1896'da muzıka mülâzımı (bando teğmeni) rütbesi ile mezun oldu. Üç yıl sonra askerlikten ayrılarak Selanik'teki Mithat Paşa Sanayi Mektebi'ne müzik öğretmeni girdi. Bu görevine ek olarak askeri bandolarda ve Fevziye Mektebi'nde çalıştı. Balkan Savaşı'ndan sonra Selanik'ten ayrılarak Bursa'ya geldi, Bursa Sanayi Mektebi'nde (Tophane Endüstri Meslek Lisesi) çalışmaya başladı. Burada da iyi bir bando kurdu. Ayrıca Işıklar Askeri Lisesi, Bursa Sultanisi (Bursa Erkek Lisesi), Kız Sanayi ve en son Necatibey Kız Meslek Lisesi'nde görev yaptı. 1925-1926'da Bursa'nın ilk küçük orkestrasını oluşturdu. Erkek Öğretmen Okulu ile Işıklar Askeri Lisesi'nde ve ayrıca Mudanya'da Türkocağı Bandosu'nu kurdu. Daha sonra Bursa'dan ayrılarak Bolu ve Bartın'da görev yaptı, buralarda da birer bando kurdu. 1939'da emekliye ayrılınca Bursa'ya döndü. Bir süre de Belediye Müzikevi yöneticiliğini yaptı. Işıklar bandosunda, Cemal Cimcoz ve Halil Bedi Yönetken gibi geleceğin müzik ustalarının yetişmesine katkıda bulundu.

                    

                                    Belediye Müzik Evi'nin açılışı - 1937

      1913'te Bursa'ya ilk geldiği sıralarda, bir bayram günü, Ulucami önünden bando ile geçişinin cami içindeki cemaatı kızdırdığı ve bu nedenle saldırıya uğradığı Mahmut R. Gazimihal'in Bursa 'da Musiki adlı yapıtında kaydedilmektedir. Aynı kitapta Mustafa Rahmi Beyin bir mektubundan birkaç satır alıntılanmıştır:
    "Musikinin günah sayıldığı zamanlarda birçok güçlüklere katlanarak memlekette musiki özendiricisi oldum; bir meziyetim varsa o da budur". (1937)