"Bursa'nın Nüfusu 8 Milyon Olacak"Bursa ve Kentleşme


 

 

   Söyleşi: Barbaros KOÇANALI - Mesut DEMİR

                                                     

Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Nizamettin Kaya, Bursa'nın 2023 vizyonunu değerlendirdi.

-2023'te nasıl bir Bursa öngörüyorsunuz?
-Bursa'nın geçmişini görmeden geleceğini algılamamız zor olabilir. Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir kent. Osmanlı dönemi ile Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Bursa'da önemli yapılar yapılmış. 1960 sonrası sanayileşme ve göç etkisiyle Bursa'da göç etkisiyle planlama yapılamadığı için kaçak yapılaşma oluşmuş. Planlı alanlarda da yapılanma çıkmış. Biz Mimarlar Odası olarak yapılaşmanın Bursa'ya yakıştığını düşünmüyoruz. Bursa'da çok iyi yapılar yapılabilirdi ama elimizdeki kent bu. 2023 Bursa fotoğrafına bakacak olursak, Bursa güneyinde bir Uludağ bulunan, kuzeyinde ovası bulunan, diğer tarafta denizle bağlantısı olan fiziksel olarak çok iyi bir yerde. Bursa aynı zamanda termal alanda bulunması nedeniyle eskiden çok değerli bir yerdeydi ancak bu değeri kaybetti. Mimarlıkta asıl olan yaşamı planlamaktır. Van depremi sonrası ortaya çıkan kentsel dönüşüm Bursa için bir şans olabilir, eğer doğru yönetemezsek şanssızlık da yaratabilir. Kentsel dönüşü yaparken 2023 hedefini ortaya koymak lazım.

            

-Bursa'da planlama doğru yapılıyor mu?
-Planlama çok önemli. 1/100 binlik Bursa'da plan yapılıyor. Bursa'nın geleceği ile ilgili planlama sürecinde mimar arkadaşlar da yer alıyor. Burada yapılan planlar daha sonra bozulabiliyor. Eğer 2023'e dair iyi bir planlama yaparsak, siyasi irade de bunun arkasında durursa bu planlar sağlıklı bir şekilde olur ve Bursa ileriye doğru yol alır. Ancak bu süreçte bazı faktörler olabilir. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun Bursa'da geçiyor olması. İstanbul yapıya doydu, kendisini taşıyamayacak konumda. Bursa alternatif olarak bu yoğunluğun bırakılabileceği bir kent.

-Bursa'da beklenen yoğun nüfusun kente etkileri ne olur?
-2023'te Bursa'nın 8 milyon gibi bir nüfusa sahip olması bekleniyor. Bugün rakamlara bakarsak 3 katı gibi bir rakam. Bursa'nın fiziksel yapısı bunu kaldıramaz. Bursa'da buna göre alanlar belirlenip bu alanlara kayma yapılabilir. Özellikle tarım alanlarında çarpık yapılaşma çekilerek Bursa bir ölçüde daha yaşanabilir hale getirilebilir. Çevre yolunun etkileri birçok alana yayılacaktır. Böyle olunca İstanbul'a ulaşmaktansa Bursa ulaşmak daha iyi bir hale gelebilir. Bu bir fırsat olarak da değerlendirilebilir. Sonuçta yoğunluk olan yerlerde değerler artar ve rant ortaya çıkar. Bu yapılaşma iyi yönde kullanılabilirse bunun avantajları da oluşabilir. Bizim isteğimiz çocukların çocukluğunu, yaşlıların yaşlılığını yaşayabileceği, işlerinde çalışanların işlerine çok rahatlıkla gidip gelebileceği, yaşanabilir bir ortam yaratmak. Bursa'nın yeşilinin aktif olarak kullanılması çok önemli.

-Bursa 2023'e nasıl hazırlanmalı?
-Ülkemizde enerji ile ilgili yeni yaklaşımların da ön plana çıkması gerekiyor. Güneş ve rüzgar enerjileri gibi yasal, destekleyici çalışmalar yapılması lazım. 2023'te Bursa'da ne hayal edebiliyoruz? Bursa aslında su kenti ama maalesef kent içerisinde biz bu suyu yaşayamıyoruz. Sanayide ise teknoloji yoğunluğu olan bir sanayi önemli. Son dönemde otel yatırımları oldu. Artık sanayinin Bursa dışına aktarılması 2023 hedeflerinin arasında olmalıdır. Bursa üniversite konusunda da ciddi atılımlar yapmalıdır. Bugün Eskişehir, üniversite konusunda Bursa'dan oldukça ileridedir. Yani Bursa'nın çevresel ve kültürel değerleri topladığımız zaman, teknoloji yoğunluğu olan bir sanayi kurarak Bursa'yı 2023 yılına hazırlayabiliriz.

-Kentsel dönüşüme mimari açıdan baktığınızda nasıl yorumluyorsunuz?
-Dönüşüm aslında sadece fiziksel yenilenme olarak gözüküyor. Dönüşüm aslında o bölgedeki sosyal ve yaşamın dönüşmesi, ticaretin dönüşmesidir. Dönüşümde katılımcı bir dönüşüm olması gerekir. Bununla ilgili belediyelerle birlikte akademik odalar, sivil toplum kuruluşları, sosyologlar da içinde yer almalı. Ortak akılla yürütülürse dönüşüm sağlıklı olarak gerçekleştirilebilir. Daha önceki kentsel dönüşümler TOKİ ile birlikte yapıldı. Bu yapılacak dönüşümün mutlaka kamusal alanının da yaratılacak oluşumda projelendirme çalışmaları içerisinde mutlaka yer almalıdır.

-Kaçak yapılaşmada istenilen duruş sergileniyor mu?
-Kaçak yapılaşma ile ilgili tek sorun hileli parselli satışlar oldu. Belediyeler de bu konuda istenilen iradeyi sergileyemediler. Bence yasalardan çok kamuoyunun duyarlılığı ve siyasetin duruşu çok önemli. Artık geleceğimizi ipotek altına alacak, orada yaşayan insanlara da kötü ortamı oluşturmamak çok önemli. Kaçak yapan bir kişi ihtiyacı olmadığı halde kaçak kat yapıyor. Bursa'da belediyelere meslek odaları kaçak yapılaşmaya karşı sonsuz destek veriyor. Açıkçası bundan öncekilere bakarsak böyle bir umut görmüyorduk ancak, bu dönemde umut ışığı gösterecek yaklaşımlar da var, bunlar desteklemeli.

-Depremlerde yıkılan binaların mimarlıkla ilgili boyutu nedir?
-Bursa'da çok önemli değerler, Osmanlı dönemi mimarilerin korunması önemli. Bugün biraz daha planlama konusunda anlayış göstermeye başlıyor. Belediyelerin kentsel bakış açısı olmalıdır. Mimarlıkla ilgili yasa mutlaka gerekiyor. Türkiye'de meydana gelen ve çok can yakan depremlerle ilgili müteahhitlik hizmetini çok kolay yapılabilmesidir. Bunun da mutlaka engellenmesi gerekir. Bugün devletin her kurumunda görev yapılabiliyor ama mimarlık için aynı şeyler geçeli değildir.

                                                                       Kaynak: www.bursadabugun.com