Uludağ Üniversitesi'nin
Kurulma Süreci

Bursa'nın Köklü Okulları

 

 

 
     "Bursa Üniversitesi Kurma Derneği" 1965'de kuruldu. Kurucu üyeleri şunlardı:
Abdülkadir Aytı, Zeki Yücel, İsak Bakiler, Dr. Necati Üster, Dr. Mehmet Ali Büyükçakmak, Mehmet Beysel, Kemal Türkün, Mümin Erden, Hasan Bozkurt, Fahri Batıca, Abdurrahman Şenipek, Şinasi Beken, Dr. Necati Vural, Dr. Orhan Keskin, Dr. Pertev Günday, Sabahattin Köksal, Kemal Bengü, Memduh Üreyen, Ertuğrul Mat, Semih Odman, Dr. Mirat Olgaç, Dr. Behiye Olgaç, Semih Sevilen, Salih Kiracıbaşı, Muvaffak Ersöz.