Bu sayfada Bursa'da doğmuş ya da Bursa'ya sonradan gelmiş kişilerin hayat öykülerini, çabalarını, başarılarını veriyoruz.

Sıralama soyadına göre. Kalın yazılmış isimlere listeden ayrıca bakılabilir. Mavi yazılmış isimler hakkında ayrı bir sayfada bilgi bulabilirsiniz.Kaynakça Kısaltmaları

 

 

Abacı, Nurcan (1966-): Akademisyen. Çanakkale'de doğdu. İlk ve orta öğretimini bu şehirde yaptı. 1991 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılından itibaren Uludağ Üniversitesi'nde asistan oldu. 1994 yılında Uludağ Üniversitesi'nde yüksek lisansını, 1999 yılında Ankara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 2006 yılında doçent. 2012 yılında profesör oldu. Birçok kez başta ABD ve Almanya olmak üzere yurtdışında uzun süreli araştırmalar yaptı. Birçok ciddi yayınlarda makaleleri yayınlanan Abacı iki önemli projenin de yürütücülüğünü sürdürmektedir. Tübitak tarafından "Dağın İki Yüzü: Bursa’nın Dağ Yöresi Köyleri ile Göçmen Köylerine Yönelik Sosyal Ağ Analizi", A.v. Humboldt tarafından da  "Getting Closer to Death: Last Wills of the Ottoman Elderly in Terms of Social Stratification (1700-1800)". Nurcan Abacı'nın yayınlanmış kitapları şunlardır: Bursa Şehri’nde Osmanlı Hukuku’nun Uygulanması (Ankara 2001) - The Ottoman Judges and Their Registers, The Bursa Court Register B-90/295 (1670-71) 2007.[2009] - [Osmanlı Kadıları ve Sicilleri, Bursa Mahkemesi B-90/295 Numaralı Sicili, (1081/1670); The Ottoman Judges and Their Registers, The Bursa Court Register B-90/295 (1670-71) Sources of Oriental Languages and Literatures 80, Cambridge: Harvard University, 2007.[2009]  - [Osmanlı Kadıları ve Sicilleri, Bursa Mahkemesi B-90/295 Numaralı Sicili, (1670-1671) (Kaynak: https://avesis.uludag.edu.tr/nurcan/egitim , erişim: 2021)

 Abdülaziz Efendi (Karaçelebizâde)(İstanbul 1591 - Bursa 1658): Tarih, fıkıh ve edebiyat alanındaki çalışmalarıyla ünlü Osmanlı bilim adamı ve şeyhülislâmı. XVI. yüzyıl başlarında tanınmaya başlayan köklü bir ulemâ ailesindendir. Kazasker Hüseyin Efendi'nin oğludur. 1651'de Bahaî Efendi' nin ölümü üzerine de şeyhülislâm oldu. Ne var ki bu görevinde ancak beş ay kadar kalabildi. Karaçelebizâde gücünü Yeniçeri ağalarından almaktaydı. Kısa bir süre sonunda ocak ağaları ile saray arasında başgösteren anlaşmazlık üzerine görevinden uzaklaştırılarak Sakız adasına sürgün edildi. Sürgün yeri bir zaman sonra Bursa'ya çevrildi. Saray, karıştırıcılığından ve dilinin sertliğinden çekindiği için, pişmanlık göstermesine karşın, onu bir daha İstanbul'a yaklaştırmadı. Bursa'da öldü ve Deveciler mezarlığına defnedildi. Ailesinden gelen önemli bir serveti olduğu için bolluk içinde yaşamıştı. Çok hırslı, sözünü sakınmaz ve gönül kırıcı oluşu nedeniyle fazla sayıda düşmanı vardı. Bursa' ya Uludağ'dan getirttiği ve kırk çeşme ile kent içinde dağıtımı yapılan su, "Müftü suyu" adıyla anılmıştır. Sürgünlerde ve görevden uzak geçen zamanlarını okumaya ve araştırmalara vermiştir. 1998'de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Şehir Kütüphanesi ile Karaçelebi (Setbaşı) camisinin arasına, eskiden Devrengeç suyu çeşmesinin bulunduğu yerde, anısına bir şadırvan çeşme yaptırılmıştır. (Kaynak: BGC)

 Abraş, Güzin (Bursa, 1970-): İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. 1989’da girdiği Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni 1993’te bitirdi. 1994-1999 yılları arasında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı. 1993-1994’te Flash TV’de çalıştı. 1994-1996’da Akademia İletişim’de halkla ilişkiler yönetmenliği yaptı. 1996’da Olay TV’ye muhabir olarak girdi. 2001’den 2008’e değin AS TV’de sorumlu haber editörü, prodüksiyon dış ilişkiler koordinatörü, program müdürü ve genel yayın müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte ana haber bülteni ve çeşitli konularda programlar hazırlayıp sundu. Ayrıca BTSO’da, Girişimcilik Kongreleri ve Kalder Sempozyumu ödül törenlerinde sunuculuk yaptı. Eylül 2008’de Güzyapım şirketinin kurucu ortağı ve genel müdürü olarak serbest yaşama atıldı. (Kaynak: Valilik)

 Acar, Emin (1932-): Hekim asker, politikacı. Kütahya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Uzmanlık eğitimini akliye ve asabiye dalında yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda teşvik uygulama uzmanı olarak görev yaptı. Milli Selamet Partisi’ne (MSP) katıldı, bu parti listesinden 1973’te Bursa milletvekili seçildi.(Kaynak: https://www.bursa.com/wiki/Emin_Acar-794.html)

 Acar, Esat: İşletmeci. 1969’da Acar Otel’de kulüp açmış, 1970’de Kültürpark’ta Göl Sineması’nı kiralamış, burayı Göl Gazinosu’na çevirmiş. (Kaynak: Kahvehane, 123)

 Acar, Hasan Basri (İstanbul, 1896-1958): Nazım Hikmet’in cezaevinde olduğu dönemde başgardiyan muavini. Bir müddet Karacabey’de çalıştı, sonra Bursa cezaevine atandı. (Kaynak: Nazım’ın, 93).

 Acar, Niyazi: Müteahit. Atatürk Caddesi’nin bazı inşaat işinlerini yapmış (Kaynak: Yakın Zamanlar, s. 163).

 Açıkgöz, Feyza: 1980 Yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dekoratif Sanatlar bölümünden mezun oldu. Bursa Necatibey Anadolu Meslek Lisesi’nde Dekoratif Sanatlar öğretmenliği, Bursa Necatibey Olgunlaşma Enstitüsünde atölye şefliği ve tanıtım pazarlama şefliği yaptı. 2001 yılında Ülkü & Feyza Tasarım Atölyesini kurdu. Burada dokuma ve keçe yoğun olmak üzere özgün tasarımlara imza attı. Eğitmenlik yaşamından bu yana birçok sergilere ve fuarlara katıldı. Peyzaj dokuma alanındaki özel tasarımlarını tanıtmak için 2003 yılında açtığı sergi çok ilgi gördü. Roche Bobois (Paris), Sarlas (Atina), Danca (Hollanda), Unique Art, Deco Center gibi firmalara özel koleksiyonlar hazırladı. Birçok firmaya özel günler için özel armağanlar tasarlayarak bu tasarımların üretimini sağladı. Dokuma tasarımının yanı sıra keçeden tasarladığı çeşitli objeler ve panolarıyla dekorasyonla ilgilenen herkesin ilgisini çekti. 2007 yılından bu yana Feyza Tasarım olarak çalışmalarını sürdürüyor. (Kaynak: valilik)

 Adalan, Malik: Bursa Erkek Lisesi'nde mantık öğretmeni (M.Beysel, 44)

 Adana, Gürhan (1968-): Yenişehir'de doğdu. İlkokulu Bursa Barbaros İlkokulunda okuduktan sonra Yenişehir’e yerleşti. Yenişehir Osmangazi Lisesinin orta bölümünü bitirdi. Aynı okulun lise bölümündeki öğrenimini yarıda keserek gazeteciliğe yöneldi. 1984 yılında Yenişehir gazetesinde başlayan meslek yaşamı 1992 yılından bu yana Olay gazetesinde sürüyor. Gazeteciliğinin yanı sıra fotoğraf sanatçısı da olan Gürhan Adana; 1998, 2005, 2006, 2007 ve 2009 yıllarında fotoğraf sergileri açtı. 2001 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği, 2003’te Bursa Gazeteciler Cemiyetinin özel ödüllerinin sahibi oldu. Edebiyatçı yönü de bulunan Gürhan Adana’nın yayınlanmış beş kitabı bulunuyor. Eserleri: Yenişehir Günlüğü, 2007 ; Kırmızı İpli Salıncak(öykü), 2008; Hırs Kapanı (roman), 2010; Yenişehir Yazıtı, 2011; Ruhunu Okurum (roman), 2012. (Kaynak: valilik)

 Adanur, Hasan: Tüccar. 1968-73 arası belediye meclisinin Adalet Partili üyesi (Kaynak: 2000 Yıllık, s. 103)

 Adıgüzeller, Selahattin (1966-): Gazeteci, köşe yazarı. Bursa'da doğdu. Lise öğrenimi gördü. Gazeteciliğe 1987’de Uludağ gazetesinde muhabir olarak başladı. Daha sonra sırasıyla Güneş ve Milliyet gazetelerinin Bursa bürolarında çalıştı. 1990 yılında Bursa Hakimiyet (sonra Bursa 2000) gazetesine geçti. Bu gazetede muhabirlik yanında, çeşitli birimlerde sorumluluk üstlendi. 1995’te, olaylara mizahi açıdan yaklaşımı dikkati çekti ve köşe yazması önerildi. Bu konudaki yeteneğiyle kısa sürede tanınan Adıgüzeller, Olay gazetesinde mizah ağırlıklı günlük yazılarını sürdürmekte. (Kaynak: valilik)

 Adıyan, Abdurrahman (1964-): Şair. Van'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Van’da tamamladı. Küçük yaşlarda başladığı terzilik mesleğini uzun yıllar sürdürdü. Bir ara imalata yönelen Adıyan, hazır giyim sektörünün çeşitli kademelerinde ticarî faaliyetlerde bulundu. Abdurrahman Adıyan 40 yaşından sonra üniversitede okumaya karar verdi. Bu çerçevede Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümünü bitirdi. Adıyan’ın şiir ve yazıları, yerel ve ulusal gazetelerde yer aldı. Eserleri Ay Karanlık, Ay Vakti, Alabanda, Aralıklar, Ada Dergisi, Bir Nokta, Beyaz Gemi, Değirmen, Edeb, Hazan, İpekyol, Tamara, Taşra Edebiyat ve Yitik Düşler gibi sanat ve edebiyat dergilerinde yayınlandı. Bu arada Van'da çıkan Hazan dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Abdurrahman Adıyan 2007 yılında Van’dan ayrılarak Mudanya’ya yerleşti. Burada uzun yıllardan sonra kadîm mesleğine geri döndü. “İğneyle kuyular kazdım Yusuf’a ulaşamadım” dediği kuyuları kazmaya devam ediyor. Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir.

Yayımlanan Eserleri: Düşlerim Özgür Olsaydı (Deneme, 2004), Yedi Harf Yalnızlığı (Şiir, 2005), Üç Noktaya Adanan Sözler (Deneme, 2008), Aşk Kırmızı Ayrılık Sarı (Deneme, 2010), Sündüs Döşeği  (Şiir, 2012). (Kaynak: valilik)

 Ağım, Muammer (Üsküp, 1928-2021): İş adamı. Küçük yaşta ailesiyle Bursa'ya yerleşti.Ticaret hayatına Kozahan'da iplik ithalat ve ihracatıyla başladı. 1948'de makine üretimine başlayıp sonrasında dokuma sektörüne geçti. 1967'de ortaklarıyla Türkiye'nin ilk pamuklu iplik ve karışım iplik fabrikasını Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurdu.Gittikçe büyüyen Bisaş İplik A.Ş. 230 bin metrekarelik alana yayıldı. 1987’de turizm sektörüne girdi, Kuşadası’nda beş yıldızlı ve 650 yataklı Onura Otel’i Türk turizmine kazandırdı. 1991’de Gemlik’te Türkiye’nin ilk özel limanı olan Gemport A.Ş.’yi 140 bin metrekare alanda faaliyete geçirdi. Beraberinde gemi acentalığı yapan Gemtrans A.Ş. ve kara nakliyatı yapan Gemnak Nakliye şirketlerini kurdu.(Kaynak: Ünlüleri, 151)

 Ahmed Paşa (ö. 1486 ya da 1496): Divan şairi. Bursa’nın yetiştirdiği en ünlü şairlerdendir. Sultan Murad’ın kazaskeri Veliyüddin Efendi’nin oğludur. Kılı kırk yaran bir mizacı olduğu için Sipahi Müftüsü lakabı verilmiştir. Sehi Bey her ne kadar şairin Edirne’de doğduğunu yazıyorsa da diğer tüm tezkirelerde Bursa’da doğduğu yazılmaktadır. Bursalı Ahmed Paşa olarak da anılır. Müderrislik, kadılık, kazaskerlik yapan Paşa, Fatih Sultan Mehmed’e de hocalık yapmıştır. Sultanönü Sancakbeyliği ile Tire ve Ankara Sancakbeyliği görevlerini sürdüren Paşa, Bayezıd döneminde Bursa kadısı olmuştur. Muradiye’de kendi yaptırdığı medresenin yanındaki türbede gömülüdür. Bursa’da XV. yüzyıldan bu yana Ahmetpaşa Mahallesi vardır. Türk şiirinin kurucuları arasında sayılan Bursalı Ahmed Paşa’nın şiirleri temiz ve akıcıdır. Kasidelerindeki güzellikten dolayı "şiir sultanı" unvanıyla anılır. İyi Farsça bildiği için İran şiirinin güzelliklerini Türkçeye aktardığı söylenir. Şiirlerinin toplandığı divanı ile, Leyla ile Mecnun adlı yazma kitapları vardır. Mesnevisi ise bugün kayıptır. Divanı A. N. Tarlan tarafından 1966 yılında yayınlanmıştır.

(Kaynak: https://www.bursa.com/wiki/Sair_Ahmed_Pasa-61.html)

 Akalın, Hikmet (Orhangazi/Gürle, 1918-2006): Çiftçi. 1950-1960 yılları arasında il daimi encümen üyeliği, 1961-1965 yılları arasında ise Adalet Partisinden XVI. Dönem Bursa milletvekilliği yaptı. Çeşitli dönemlerde DYP Bursa teşkilatında il idare kurulu ve il başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1976-1981 yılları arasında Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Genel Müdürlüğü görevinde de bulundu. Evli ve beş çocuk babasıydı. (Kaynak: https://orhangazi.bel.tr/milletvekili/mhikmet-akalin/4)

 Akat, Altan: 1970'lerin ortalarında Bursa Arkeoloji Müzesi müdürü. Miletopolis antik kantinde çalışma başlatmıştır. Temenyeri'ndeki Hünkar Köşkü'ne ait eski eserleri müze envanterine almak istediği için dönemin belediye başkanı Kemal Bengü ile arası açıldı. Kemal Bengü Kültürpark içine taşınmış olan Arkeoloji Müzesi çalışanlarının sabah işe giderken giriş ücreti ödemesini emretti. İlginç uygulama kısa küre sonra sonlandırıldı. (Kaynak: N.Menteş3, s. 84)

 Akay, Halil İbrahim: Mali müşavir. 1957'de Cumhuriyetçi Millet Partisi'nden, 1965’te Millet Partisinden milletvekili adayı oldu, seçilemedi.

 Akbaş, Lerzan: Cumhuriyet Döneminin Bursa’da ilk kadın muhtarı. İlköğretimini Gürsu’da, orta öğretimini Bursa’da tamamladı. 1970’li yıllarda CHP’de görev aldı. 1977 ve 1984 yerel seçimlerinde Karaağaç Mahallesi muhtarı seçildi. Daha sonra Bursa’nın güzelleştirilmesi çalışmalarına katıldı. (Kaynak: Ünlüleri, 52)

 Akben, Turgut: (Bursa, 1944) İşadamı, bir dönem gazetecilik yaptı. Ticaret lisesini bitirdi. 1962’de Millet gazetesinde gazeteciliğe başladı. Daha sonra Yeni Ant ve Haber gazetelerinde çalıştı. Yeni Ant’ta çalışırken, itirazlara karşın, Bursa basınında ilk kez tam sayfa spor uygulamasını başlatarak bu konuda öncü oldu. 1968 yılında gazetecilikten ayrıldı ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na (SSK) memur olarak girdi. Daha sonra özel kesime geçti, bir süre Kapalı Çarşı’da esnaflık yaptı. 1982’de Beymen’in Bursa mağazasını açtı, 2001'de bu işini sürdürmekteydi (Kaynak: valilik).

 Akbora, Ali Rıza: 1942'de açılan Ticaret Lisesi'nin ilk müdürü. Dört yıl bu görevi sürdürdü. (Kaynak: Ticaret Lisesi, 14)

 Akbulut, Rükneddin: Tarih öğretmeni, gazeteci, spor adamı. Trabzon'da doğdu. Yedek subaylığını Bursa’da yaptı. 1942'de Ticaret Lisesi açıldığında ilk kadroda yer almıştı. On dört yıl bu okulda çalıştı. Muvaffak İnan öğrencileri arasındaydı. Yeni Ant gazetesinde yazıları yayınlandı. Uzun yıllar boks ajanı olarak görev yaptı. Sinema düşkünüydü. Her Şeyi İle Bursa (1957), Emir Sultan (1962), Turistik ve Ekonomik Bursa (1973) kitaplarını yazdı. İlk kitabının basılmasında dönemin valisi İhsan Sabri Çağlayangil ile Ticaret ve Sanayi Odası Zihni Düvenli’den destek gördü. (Kaynak: Ticaret Lisesi, 14; N.Menteş1, 44; N.Menteş3,  66)

 Akçakoca, Cevdet (Bulgaristan Bele 1945- ): Yeminli mali müşavir, ekonomi yazarı. 1950 yılında ailesiyle Türkiye’ye göç etti. İlköğreniminden sonra Bursa Ticaret Lisesi’ni, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni ve İşletme İktisadı Enstitüsü’nü bitirdi. Türkiye Elektrik Kurumu ve Orman Genel Müdürlüğü’nde, daha sonra İpsan, Eltan, İpek-İş, Penguen A.Ş. gibi çeşitli özel kuruluşlarda görev yaptıktan sonra 1990’da emekliye ayrıldı. Bu tarihten itibaren yeminli mali müşavir olarak çalışmaya başladı. İşletme İktisadı Enstitüsü Mezunları Derneği, İstanbul İstisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mezunları Derneği, BUSİAD, Bursaspor ve Osmangazi Rotary Kulübü üyesidir. Eko-Haber gazetesinde başladığı köşe yazılarını on yıldan fazla bir zaman sürdürdü. (Kaynak: Valilik)

 Akçay, Bora: Mimar. İstanbul Erkek Lisesi’ni, ardından 1973’te Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünü bitirdi. 1984-88te Mimarlar Odası Bursa temsilciliğinin başkanlığını yaptı. 1988-90 arasında Mimarlar Odası Genel Başkanlığını yaptı. 1999’da Mimarlık Vakfı kurucular kurulunda yer aldı. Bir süre Güney Marmara Doğal Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (Gümçed) başkanlığı da yaptı.  (Kaynak: http://www.mimarlarodasi.org.tr/index.cfm?sayfa=belge&sub=detail&bid=16&MID=16&recid=4405)

 Akçaylı, Rıdvan: 1922'den 1950'lere kadar Mahfel’in işletmecisi. CHP taraftarıydı. DP iktidara geldikten sonra işlettiği kıraathane defalarca saldırıya uğradı, camı çerçeesi kırıldı. Rıdvan Bey ölünce Mahfel'in işletmesini 1967'ye kadar damadı Hüseyin Bey üstlendi.(Kaynak: N.Menteş3, 19)

 Akçor, Ferit ( -1968): Demokrat Parti Bursa teşkilatı kurucuları arasında yer aldı. 1950'deki yerel seçimde Bursa belediye başkanı seçildi. Yedi ay sonra sağlık gerekçesiyle görevinden ayrıldı. Kazım Lim ile birlikte Bursa'da Ford acentalığı yaptı. 1954-59 arasında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığı yaptı. Kardeşi Muhittin, Mehmet Akif Ersoy'un kızı Ayşe Feride (1902-) ile evliydi ve İstanbul'daki Ford acentasının temsilcisiydi. (Kaynak: Akşam gazetesi, 6.4.1939)

 Akdoğan, Gürhan (Bursa, 1958-): Makine mühendisi, siyaset adamı. Orta ve lise öğrenimimi devlet parasız yatılı sınavlarını kazanarak Bursa Erkek Lisesi’nde yaptı. Sonrasında Uludağ Üniversitesi Makina Fakültesi'nin 1981'deki ilk mezunlarından oldu. 1982'de İnoksan'a girdi: 1985-1993 yılları arasında fabrika müdürü, 1993-2003 arasında İnoksan Şirketler Grubunda üç fabrikanın genel müdürlüğünü yaptı. 2004 yılından itibaren CEO olarak sürdürdüğü görevinden 2015'te ayrıldı. 1986 yılından itibaren Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi yönetim kurullarında yer aldı. 1996 – 2000 arasında bu odanın başkanıydı. Cumhuriyet Halk Partisinde uzun yıllar görev aldı. 2004 Yerel Seçimlerinde CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 2007 ile 2011 yılları arasında CHP Bursa il başkanıydı. Turhan Tayan'ın Bursa'dan CHP milletvekili adayı olmasına karşı çıktığı için genel merkez tarafından görevden alındı. (Kaynak: Gürhan Akdoğan'ın kişisel veb sitesi; KocaKafa, 293)

 Akgün, Murat (1921-2002): Gemlik'in Adliye köyünde doğdu. Çocukluk ve gençlik yılları Bursa'da, Yıldırım'da geçti. Yıldırım İlkokulu’nu, ardından 1939’da Erkek Lisesi’ni bitirdi. Ekonomik olanaksızlıklar yüzünden yüksek tahsil yapamadı. 1943’te Tekel idaresinde işe başladı. 1954’te Sümerbank’a geçti. Gemlik Sunğipek’te bir süre çalıştı. 1956’da Bursa Merinos’ta muhasebe elemanı olarak görevine devam etti. Kısa süre Nevşehir’de çalıştıktan sonra 1969’da emekli oldu. Bursa’ya döndükten sonra serbest muhasebeci olarak çalıştı. 1946'da Yıldırım Spor'un kurulmasına katkı yaptı. 1949-55 arasında futbol hakemliği yaptı. Anılarını çeşitli yerlerde yayımladı.(Kaynak: BursaDefteri 16/150; BursaDefteri, 9/49)  

 Akgün, Necati: BURADA

 Akgün, Yücel (Bursa, 1954-): Gazeteci. Necati Akgün’ün oğludur. İlk, orta ve lise öğreniminden sonra 1980’de Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyasal Bilgiler Bölümü’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1970 yılında Bursa’nın Sesi gazetesinde başladı. Bu gazetenin Nail Yenice’ye satılarak Uludağ adıyla yayımlanmaya başlaması üzerine yazı işleri müdürlüğü görevine getirildi. Daha sonra Hakimiyet (Bursa Haber) gazetesinde haber müdürlüğü yaptı. 1995’te Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker’in basın danışmanlığına atandı, bu görevini 1999 yerel seçimlerine değin sürdürdü. Aynı yıl AS TV’ye geçti, Analiz adlı siyasal ve ekonomik içerikli haftalık programın yapımcı ve sunuculuğunu üstlendi. AS TV spor servisinde haber ve program koordinatörlüğünü de yapan Yücel Akgün, Bursa Hakimiyet gazetesine de futbol yorumları yazdı. Ayrıca CHP Osmangazi ilçe başkanlığı yaptı.

 Akın, Harun (Orhangazi, 1954-): İş adamı, siyasetçi. İlkokulu Orhangazi-Gölyaka köyünde, ortaokulu Osmangazi Ortaokulu bünyesinde bulunan Akşam Ortaokulu'nda, liseyi ise Akşam Ticaret Lisesi'nde okudu. Bursa Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler Bölümü'nü bitirdi. Okul yıllarında Altıparmak'ta muhasebecilik yapan Orhan Tortop’un yanına girdi. 1982- 1984 yıllarında Bursa Atatürk Lisesi’nde Sosyal Bilimler öğretmenliği yaptı. Bir arkadaşıyla ortak olarak Altıparmak Petek İş Hanı'nda muhasebe bürosu açtı. Bir taraftan da ticaret yapmayı sürdürdü. İstanbul Vefa Bozacısı- Üzüm Sirkesi’nin Bursa, Balıkesir, Çanakkale dağıtım işiyle, Adana Binboğa Balı'nın Bursa dağıtım işini üstlenmişti. O yıllarda konfeksiyonculuk ivme kazandığı için dört personelle bebe konfeksiyonu işine girdi. BUGİAD ve Bursa Fan Kulüp Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bursa Demokrasi ve Uzlaşma Vakfı kurucuları arasında yer aldı. 2004- 2007 yılları arasında DYP Bursa İl Başkanlığı görevinde bulundu. 2007’de Demokrat Parti'den, 2015'te Ak Parti'den Bursa milletvekili adayı oldu. 2008-2009'da Demokrat Parti genel başkan yardımcısıydı. Evli, iki çocuk babasıdır. 

 Akıncı, Gülsen Öktem (İstanbul, 1945-2013): Seramik sanatçısı. Bursa/ Çekirge’deki temsili Karagöz anıtının yapımcısı. Heykeltraş, akademisyen Tankut Öktem’in kardeşidir. Kandilli Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nu bitirdi. 1972’de inşaat mühendisi Yıldırım Akıncı ile evlenip Gemlik’e yerleşti. Kişisel ve karma sergiler açtı. 1980’de eşiyle ‘Gemlik Seramik’ adıyla açtığı seramik fabrikası 8 yıl faal kaldı. Sonrasında seramik, vitray, batik, resim, ahşap boyama dersleri verdi. Karagöz anıtı dışındaki eserleri: Bursa Ticaret Borsası amblemi ve yazısı, Bursa İpek Borsası amblemi ve yazısı, Bursa Atatürk Caddesi'nde Hitit Mobilya duvarındaki balıklı pano (günümüzde yok), Gemlik balık hali seramik panosu. Uzmanlık alanı vitray ve duvar panosu. İki oğlu var.

  Akıncı, Hasan Tahsin (İznik, 1890-1949): 1940’larda Bursa Cezaevi müdürü. Kafkaslardan göç etmiş bir ailenin çocuğudur. İstanbul’da hukuk okurken yarıda bırakıp Çanakkale Savaşı’na katıldı. Savaş sonunda Harp Madalyası ile ödüllendirildi, teğmenliğe terfi ettirildi. Daha sonra Kafkas ve Suriye cephelerindeki çarpışmalara katıldı. 1918 Mondoros Mütarekesi’nden sonra İznik’e döndü. Milli Mücadele yıllarında İznik’te Kuvayi Milliye güçlerini örgütledi. Mustafa Kemal’in daveti üzerine Ankara’da Karargah Muhafız Süvari Bölüğü’ne katıldı. Batı Cephesindeki savaşlarda görev aldı, yüzbaşılığa terfi etti. Afyon-Dumlupınar çarpışmalarında sonra TBMM tarafından Takdirname ve İstiklal madalyasıyla ödüllendirildi. Kurtuluşun ardından önce Bayındırlık Bakanlığı’nda görev yaptı, sonra Bursa Cezaevi müdürü oldu. Onun müdürlüğü sırasında Nazım Hikmet de Bursa cezaevindeydi. Hasan Tahsin Bey, Nazım’ın dayısı Ali Fuat Paşa ile bazı savaşlara birlikte çarpışmıştı, bu yüzden Nazım’a karşı bir yakınlık duydu. Nazım’a gösterdiği kolaylıklar yüzünden bazı siyasetçilerin öfkesini çekti. Kız kardeşi Şehnaz Hanım Nazım Hikmet hayranıydı; ondan edebiyat dersleri aldı, bazı şiirlerini cezaevi dışına çıkardı. Nazım Hikmet cezaevinden kaçma planı yapmıştı ancak firarından sonra müdür Hasan Tahsin Beyin başına kötü şeyler geleceğini düşünerek plandan vazgeçti. Hasan Tahsin Bey cezaevi müdürlüğünden sonra Bursa Hava Yolları’nda müdürlük yaptı. (Kaynak: Nazım’ın, 70-74, 203)

 Akıncıtürk, Nilüfer: Mimar, akademisyen. İstanbul Teknik Üniversitesinde; 1979 yılında mimarlık lisans eğitimimi, 1981 yılında lisansüstü, 1985 yılında ise doktora eğitimini tamamladı. 1998 yılında Doçent, 2004 yılında Profesör oldu. 1994 yılından itibaren Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Bölüm Başkanlığı ve diğer idari görevlerde bulundu. 2013’te Mimarlık Fakültesi’nin kurucu dekan oldu, 2019 yılına kadar dekanlık görevine devam etti. Sağlıklı Kentler Birliği Danışma kurulu üyeliğinde 10 yıl görev aldı. Ulusal ve yerel birçok mimari proje yarışmasında jüri üyeliği yaptı. (Kaynak: Kadın Mimar, 87)

 Akkanat, Cevat (Balıkesir, 1964-): 1983’te Balıkesir Ticaret Lisesi'ni, 1991’de Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. 2000'de Kırıkkale Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 1991-2017 arasında Nevşehir, Kırıkkale ve Bursa'da edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. 2017'de MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak çalışmaya başladı. 1997-2005 arasında Lika edebiyat dergisini çıkardı. 2005-2015 arasında Milli Gazete'de yazdı. 2012-16 arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ adına İbrahim Paşa Kültür Merkezi’nde kültürel etkinlikler düzenledi. Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2002 Yılı Fikir Adamı ve Sanatçıları- Edebî Tenkit Ödülü'nü, 2020'de Türkiye Dergiler Birliği (TURDEB) Yılın Blog Yazarı ödülünü aldı. Türkiye Yazarlar Birliği üyesi, üç çocuk babasıdır.

 Akkeskin, Tayyar: Muhasebeci, Bursa'daki Osmanlı Bankası'nın bir dönem müdürü. 1938'de belediye meclis üyesi seçildi. 1933'te kurulan Bursa Dağcılık Kulübü'nün ilk üyelerindendi.

 Akkılıç, Yılmaz: BURADA 

 Akkoç, Fethi (Bursa, 1945-): Gazeteci ve siyaset adamı. Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitirdi. Almanya'da Goethe Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Çeşitli gazetelerde çalıştı, Hollanda İOS TV'nin Türkiye temsilcisi olarak görev aldı. Ankara Gazeteciler Cemiyeti ile Parlamento Muhabirleri Derneği'ne üye oldu ve bir süre Cemiyet'in yönetim kurulunda bulundu. Doğru Yol Partisi'ne (DYP) girdi. 1991 Genel Seçiminde bu partiden Bursa milletvekili seçildi. 2017'de Ekose Etekli Levrek adlı kitabı yayınlandı. (Kaynak: Ünlüleri, 72)

 Akkoç, Kemal (Erzincan, 1949- ): Eğitimci, karikatür sanatçısı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Türkoloji bölümünü bitirdi. Karikatür çizmeye 1965'te başladı ve ilk sergisini Erzurum Güzel Sanatlar Galerisi'nde açtı. 1976'da İnegöl Lisesi'ne Türkçe-edebiyat öğretmeni olarak atandı. 1973'ten 1977'ye değin Akbaba mizah dergisinde karikatürleri yayımlandı. 1975'te Bursa'da Tayfur Şapolyo ile birlikte sergi açtı. 1975'te İtalya'da Vercelli Karikatür Yarışması'na katılarak altın madalya kazandı. 1977'de yine İtalya'daki Tolentino Karikatür Yarışması'na gönderdiği yapıtlarından biri Uluslararası Karikatür Müzesi'ne alındı. Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası yarışmada Folklor Kulübü özel ödülünü kazandı. Güldüm Üretim Merkezi'nce (GÜM) açılan yarışmalarda, kısa mizah dalında 1982'de mansiyon, 1983'te ikincilik ödülü aldı. Kültürpark'ta fuar dönemlerinde açık havada karikatür çizmesinin 25. yıldönümü dolayısıyla, 15 Ağustos 1995'te Yaycılar kapısında bir karikatür sergisi açtı. Bu sergi dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker tarafından bir anı plaketi verildi.

 Akkök, Gündüz: Muhasebeci, gazeteci. 1965'te Türkiye İşçi Partisi Bursa il örgütü yöneticisiydi. (Kaynak: Basında, 51; Yüzümde, 558)

 Akkök, Gürbüz (Afyon, 1939-): Muhasebeci, gazeteci. Gündüz Akkök'ün kardeşidir. İlk ve ortaöğrenimini Afyon ve ilçelerinde tamamladı. Bursa Erkek Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksekokulu'nu bitirdi. İstanbul'da öğrenim gördüğü yıllarda Fransaz'da çıkan Le Mond gazetesinin Türkiye muhabiri olan Mösyo Lemoyne ile tanıştı, onun Fransızca olarak çıkardığı İstanbul adlı gazetede çalıştı. Gazetenin 1964'te kapanması üzerine Bursa'ya döndü. Bursa Erkek Lisesi'nden Türkçe öğretmeni Mehmet Ertan, arkadaşlarıyla birlikte Türk Kültür Dernekleri adlı bir dernek kurduklarını, bir yayın organı çıkaracaklarını, yardımcı olmasını istedi. İlk başkanı Av. Abdülkadir Aytı olan bu dernek oldukça kozmopolit bir yapıdaydı. Dolayısıyla çıkarılan dergi tutulmadı. Bu arada Yeni Sabah gazetesine haftalık fanteziler yazmakta olan Yalçın Kaya tanıştı. Ona, Türk Kültür Dernekleri'nden söz etti. Kaya, Fuat Söylemez ve Faik Elitutar ile derneğin kullanımında olan açık çay bahçesinde ve salonda tiyatro etkinliklerinde bulunmak üzere anlaştılar. Böylece Bursa Oda Tiyatrosu'nun temeli atıldı. Tiyatronun ilk oyunu Fareler ve İnsanlar olacaktı, ancak o sırada başlayan Bursa Festivali dolayısıyla adlı oyun alelacele hazırlanarak sahnelendi. Bu oyun masaların birleştirilmesiyle yapılmış bir sahnede, izleyiciler tahta iskemlelerde oturmak suretiyle oynandı. Halkevi başkanı Av. Abdülkadir Aytı o dönemde istifa edince yerine eski bir Halkevci olan diş hekimi Dr. Fahir Komman getirilmişti. Ancak Halkevi'nin etkinlikleri 1964'ten sonraki iktidarlarca hoş karşılanmadı. Yönetim kurulunun öğretmen üyeleri Hasan Ceyhan, Mehmet Taşkın ve Salih Özdoğan başka illere atandılar. Gürbüz Bey, kardeşi Gündüz Akkök ve Ekrem Azman Halkevi yönetiminde görev aldı. Bu durum 12 Mart 1971 sonrasında Halkevi'nin kapatılmasına değin sürdü. 60'lı yılların ortasında Türkiye İşçi Partisi Bursa il örgütünde görevliydi. Bir dönem Ali Haydar Apartmanı'nda bürosu vardı, Erhan Sevimli ile yakın dostluğu oldu. 1956'da çıkmaya başlayan Yeşerti dergisini Haluk Şahin, Çetin Gövez, Bülban Akbaş ile hazırladı. (Kaynak: BGC; Yakın Zamanlar, 111-2; KocaKafa, 211; Nazım'ın, 152; https://www.bursa.com/wiki/Ertugrul_Ilter_Erkeskin-591.html)

 Akkök, Orhan: Tüccar. 1962'de kurulan Bursa Turizm ve Tanıtma Derneği'nin, 1963'te kurulan Bursa Spor'un kurucularındandır. Resulzade Mehmet İpekçi’nin torunudur. Dedesi okuması için onu Robert Koleji’ne yolladı ancak o geri gelip Bursa Ticaret Lisesi’nde okudu. Liseden sonra dedesi ona Atatürk Caddesi ve Kapalıçarşı’da dükkanlar açtı. Ayrıca İnönü Caddesi başlangıcındaki İpekçi Han’daki büroların kira toplama işini üstlendi. Vali İhsan Sabri Çağlayangil’in Çelik Palas otelinde olduğu gecelerde yakın çevresinde olurdu.  (Kaynak: M.Beysel, 130; Yakın Zamanlar, 161)

 Akkum, Muzaffer: Mali müşavir. 1968-77de belediye meclis üyesiydi. İhsan Gerçeksi ile gazete baş bayiliği işinde ortaktı. 1970’te kurulan Çemtaş’ın ilk murakıplarından (denetçi) biriydi. Bir dönem CHP merkez ilçe başkanlığı yaptı. Neriman Hanım ile evliydi. Kızı E. Engin Arınel (ö. 2021) ve damadı Turgut Arınel diş hekimiydi. Çok kitap okuyan biriydi. Yazar olan torunu Arzu Arınel de bunu doğrular: “Dedemin, Özel İnal Okulu'na başladığım gün, okuma yazmayı öğrenir öğrenmez, içinden istediğim kitabı seçip okuyabileceğimi söylediği dev bir kütüphanesi vardı.” (ed.: Çekirge'deki Özel İnal Okulunun tam yanındaki Arınel Apartmanı ile ilişkisine dair bilgi bulunamadı). (Kaynak: KocaKafa, 227; Adliyede, X?; https://bircevirmenindunyasi.wordpress.com/2013/09/11/biraz-nostalji/ )

 

 

 
şu isimlerle devam edecek.....
  // Akkum, Muzaffer // Akkurt, Bülent // Akman, Niyazi // Akmansoy, Şükrü // Aksel, Murat // Aksop, Necip // Aksoy, Ali // Aksoy, Fikret //  Aksoy, Nurettin // Aksu, Haluk // Aksu, Yüksel // Aktan, Osman // Aktar, Selahattin // Aktaş, Alinur // Aktaş, Şahap // Aktuna, Emin // Aktürk, Hasan // Akyollu, Ahmet // Akyollu, Şükrü // Akyürek, Edip Rüştü // Alanbey, Bilgin // Alemdar, Muhtar // Ali Haydar (Kitapçı) // Alim, Yaşar Kemal // Alkoçlar, Hasan // Alkoçlar, Neslihan Çelik // Alp, Abdülmecit // Alpay, Şevket // Alper, Teoman // Alptemoçin, Ahmet Kurtcebe // Altepe, Recep // Altın, Eşref // Altınkepçe, Rıdvan // Altınoluk, Abdülhalim // Altınöz, Yakup // Altıntaş Yunus Emre // Altıok, Saim // Altış, Halim // Altuğ, Reşat // Altunöz, Ramazan // Alyanak, Kemal // Alyanak, Tahir // Ambarcı, İsmail // Anbarcıoğlu, Faruk // Anıl, Vasıf // Antel, Afif // Antel, İhsan Celal // Apaydın, Melek // Arabacı, Ali // Arabacıoğlu, Cem // Aras, Gökçin // Aras, Yalçın // Arda, Mehmet // Arda, Necati // Ardıç, Tahsin // Argönül, Ali Nihat // Arıç, Rafet // Arık, Cemal // Arıkan, Eşref // Arıkan, Seyfi // Arınel, Arzu // Arıtürk, Mehmet // Arkan, Şerafettin // Armağan, Ragıp // Armay, Vasıf Necdet // Arolat, Şaziment // Arpat, Burhan // Arsal, Sadık Tahsin // Arseven, A. Sami // Asaroğlu, Nezir // Aslanoba, Faruk // Aslanoba, Nuri Nihat // Aslanoğlu, Rana // Aşan, Nurettin // Aşkın, İlhan // Ataç, Ali // Ataç, Siret // Atak, Mustafa // Atamalaca, Murat Alp // Ataş, Musa // Ateş, Basri // Atlı, Nail // Atlıer, Ayten// Avcı, Nurettin // Avcıoğlu, Doğan // Avşar, Talat // Ay, İbrahim // Ayakın, Zeki // Ayan, Halil // Ayan, Hasan // Ayar, Nurettin // Ayata, Lahut // Aybar, Raif // Ayber, Saruhan // Aycan, Gönülhan // Aycan, Tevfik // Aycın, Hasan // Ayçetin, Selahattin // Aydan, Efe // Aydın, Cevdet // Aydın, İsmail // Aydoğdu, Recep // Aydın, Mahmut // Aydın, Musa // Aydın, Rıza // Aydın, Tahir Nadi // Aygen, Sezer // Aygör, Ayşe // Ayhan, Enver // Aykanat, Ahmet // Aykut, Ahmet Muhtar // Aykut, Hüseyin // Aykut, Şaban // Aymergen, Nihat // Ayradilli, Osman // Aysan, Erol // Aysoy, Ali Sırrı // Aytaç, Serpil // Aytı, Abdulkadir // Aytı, Emine // Aytış, Halim // Aytürk, Şadi // Azak, Necdet // Azizoğlu, Mehmet // Azman, Ekrem // Bağevi, Ekrem // Bakacak, Mümin // Bakan, Rıfat // Bakiler, İshak // Baklacı, Yılmaz // Balaban, İbrahim // Balaban, İlkay // Balcı, Ahmet // Balkanlar, Berrin Kulya // Balkanlar, Halil // Balkır, Nihat // Balkır, Süleyman Edip // Balta, İhsan // Barçman, Necdet// Barışçı, Fethi // Barışıcı, Rüştü // Barışık, Ekrem // Basetimur, Turhan // Basmacıoğlu, Şemi // Başaran, İsmail // Başaran, Kamil // Başaran, Mehmet Mazhar // Başsoy, Ömer Lütfü // Baştopçu, Adnan // Batıca, Fahri // Bayar, Celal // Bayatlı, Niyazi // Baydaroğlu, Erdem  // Baykal, Faruk // Baykal, Kazım // Baykal, Sinan  // Baylan, Günay // Bayraktutan, Gürsel // Bayram, Mümin // Bayramöz, Sabahattin // Bayrı, Hüseyin //  Baysal, Yüksel // Beceren, Hüseyin Avni // Bektaş, Veli // Belen, Metin // Belen, Münevver // Belger, Rıza Tahir // Beltan, Süleyman // Bengü, Hicriye // Bengü, Kemal // Benli Halil // Berksu, Kemalettin // Berkay, Fügen // Besler, Mehmet // Beysel, Celal // Beysel, Mehmet // Beytekin, Nurten Köylü // Bıyıklı, Celal // Bi, Mahmut // Biçen, Abdi // Biçen, Hasan // Biçen, Rıza // Bilen, Salih // Bilge, Sami // Bilgiç, Ali // Bilgiç, Şükrü // Bilen, Salih // Bilenser, Erdoğan // Bilenser, Erol // Bilgin, Belgin // Bilsen, Hüsniye // Bilir, Abdullah // Binatlı, Yusuf Ziya // Bingöl, Ahmet // Bingöl, Gıyasettin // Binyücel, Erdoğan // Bircan, Nezaket Özdemir // Birgit, Recep // Birinç, Şerif // Birleşik, Salih // Bora, Emin // Borçbakan, Ali Cevat // Borçbakan, Cihan // Boysan, Aydın // Boyacı, Hasan // Bozbey, Mustafa // -Bozdağ, İsmet // Bozkaya, Ayten // Bozkurt, Hasan // Bölük, İhsan Börekçi, Mustafa Naci // Bubik, Yavuz // Budunç, Zehra // Bugu, Ayfer // Bulut, Tahsin // Bulut, Turgut // Bulut, Zeki // Burkay, İbrahim // Burlu, Rüştü // Bursalı, İbrahim // Bursalı, Mehmet Agah // Bursalı Mehmed Tahir // Bursevi, İsmail Hakkı // Bük, Fahri // Büyükarda, Ahmet // Büyükataman, İsmet // Büyükşekerci, Hilmi // Büyüktür, Ahmet Rasim // Bürksu, Orhan // Can, Ali // Can, İlker // Can, Lütfü // Canaydın, Özhan // Candaş, Ömer // Canıtez, Muammer // Cankılıç, Cennet // Canko, Kamuran // Canpolat, Emin // Cantay, Şehabettin // Cantez, H. Ali // Cebe, Ali // Cemgil, Adnan // Cemiloğlu, Mustafa // Cengiz, Abdülvahit // Cengiz, İzzet // Cenkçiler, Abdülkadir // Cenkçiler, Ahmet // Cevizci, Ahmet // Ceyhan, Mümin // Cinkarataş, Ali Dursun // Cordan, Teoman // Coşkun, Zebercet // Coşkun, Recayi // Coşkunkan, Rahmi // Coşkunöz, Kemal // Cumbul, İlker // Cura, Halit // Çaçu, Ayhan // Çağlar, Cavit // Çağlayangil, İhsan Sabri // Çağlayan Şeref // Çakan, İsmet // Çakarcan, Cemal // Çakır, Osman // Çakmak, Hayrettin // Çalıkuşu, Eser // Çalıkuşu, Nevzat // Çalışkan, Rıfat // Çallı, Mehmet // Çandağ, Necla // Çanga, Sadrettin // Çapan, Şerif // Çataloğlu, İbrahim // Çavuş, Abdullah // Çavuşoğlu, Hakan // Çavuşoğlu, Tayfun // Çay, Halil // Çelenk, Ali Cengiz // Çelenk, Feyha // Çelik, Canan Candemir // Çelik, Faik // Çelik, Faruk // Çelik, Turgut // Çelikel, Saip // Çelikkol, Erdinç // Çelikkol, Şinasi // Çemrek, Cavit // Çetin, Haluk // Çetin, Münür // Çetin, Osman // Çetintaş, Sedat // Çığ, Abidin // Çıracı, Mehmet // Çıracıoğlu, Sabahattin // Çıralar, Taştan // Çiçek, Jale // Çiçek, Yunus Emir // Çiftçi, Cafer // Çilek, Muzaffer // Çilingir, Türker // Çizakça, İhsan // Çizakça, Leyla // Çizakça, Murat // Çizakça, Süheyla // Çoklar, Hayri // Çolak, Kemal // Çolakoğlu, Mahmut // Çolakoğlu, M. Ziya // Çollak, Cahit // Çorum, Ahmet // Çubukçu, Murat // Dağkılıç, A. Vahap // Dalgıç, İlyas // Dalkıran Emin // Dallı, Ahmet // Dara, Ramis // Darcan, Hüseyin // Davran, Şerafettin // Dayıoğlu, Saadettin // Dayıoğulları, Celil // Debreli, Turgay // Dede, Rahmi // Değirmencioğlu, Salih // Değişmez, Çetin // Değişmez, Güzin // Delil, Hüseyin // Demirtaş, Rasim // Deniz, İhsan // Dekak, İbrahim // Demir, Tarkan // Demirağ, Banu // Demirağ, Nuri // Demirci, Nuri // Demircioğlu, Sabri // Demirel, Halis // Demirel, Kemal // Demirören, Cihat // Demirören, İhsan // Demiröz, Ekrem // Demiröz, İlhan // Demirsar, Aydın // Demirtaş, Ali Narin // Deniz, Mehmet Ali // Dermancı, Sezai // Dermenci, Sabri // Destereci, Mustafa // Dıbırdık, Celal // Dik, Cemal // Dikencik, Burhan // Dikencik, İsmail Hakkı // Dikici, Behiç // Dikmen, İhsan // Dilşen, Erdem// Dinç, Hüseyin // Dinç, Ruhiye // Dinçer, Eşref // Dinçer, Recai // Dinçel, Ömer Faruk // Dinçer, Ruhi // Dinçer, Oğuz // Dinçsoy, Ali Muhittin // Dinçsoy, Muhittin // Diniz, Aysun Çölbayır // Diniz, Kemal // Diniz, Talat // Dirimtekin, Halil // Dirin, P. Rüyam // Doğan, İlhan // Doğan, Yaşariye // Doğan, Yeşim // Doğar, Mustafa // Doğru, Necip Naci // Doğru, Yasin // Doğrul, Nuri // Domaniç, Avni // Dora, Şemsettin // Doruk, Yüce // Dostoğlu, Neslihan Türkün // Doyuran, Engin // Dölen, Ziya Nail // Dörtçelik, Mustafa // Durak, Mustafa // Duran, Habil // Duraner, Cemal // Duraner, Ural // Durmaz, Hüseyin // Durmuş, Ferit // Durmuş, Şevket // Dursun, Cahit // Duru, Aziz // Duruk, Ömer // Durusoy, Korhan // Dündar, Mustafa // Dündar, Sami // Düşmez, Eyyüb // Düvenci, Nuri // Düvenli, Beşir // Düvenli, Zihni // Düzdağ, Mehmet Ertuğrul // Edesen, Adil // Edesen, Derviş // Efe, Kemal // Efe, M. Orhan // Efe, Mustafa Baki // Efe, Sebile // Efe, Serap Değişmez // Efil, İsmail // Ege, Osman // Ege, Zeki // Egel, Mehmet Rüştü // Eğilmez, Mümtüz Şükrü // Eğrelti, Celal // Eğri, Sadettin // Eke, Zeki // Eken, Hüsnü // Ekentok, Ahmet Cemal // Eker, Altan // Ekim, Daniş // Ekinci, Kemal // Ekinci, Ömer // Ekingen, Halis Ruhi // Ekmekçi, İsmail // Elal, Melih // Elaldı, Murat // Elam, Mehmet // Elibol, Bedri // Elibol, Orhan // Elseven, Ferit // Emekli, Mehmet // Emel, Erdal // Emen, Yılmaz // Engin, Kayıhan // Enginalp, Fehmi // Enginsoy, Durmuş // Er, Hamdi // Er, İzzet // Er, Saik // Eralp, Sabahattin Erbak, Mehmet Hakkı // Erbak, Nuri // Ercan, Merih // Ercengiz, Sadık // Erdem, Ekrem // Erdem, Şükrü // Erdem, Turgay // Erdemir, Aykan // Erdoğan, İbrahim // Erdoğan, Ziya // Erdolu, Çetin // Erdönmez, Ahmet Ömer // Erenses, Hüseyin // Ergani, Celal // Ergen, Gürel // Ergin, Emin // Ergin, Mustafa Mümtaz // Ergin, Osman // Ergünaç, Turhanettin // Erhan, Mehmet Safiyüddin // Erkan, Aydoğan // Erkan, Necati // Erkeskin, Ertuğrul İlker // Erkeskin, Fatma Suna // Erkmen, Muhlis // Erkoç, Mevzune // Erman, Orhan // Eroğlu, Eşref // Eroğlu, Mustafa // Eroğlu, Özkan // Erol, Mehmet // Erol, Salih // Erozan, Agah // Ersop, Hasan Tahsin // Ersoy, Şükrü // Ersöz, Burhanettin // Ersöz, Doğan // Ersöz, Halit // Ersöz, Muvaffak // Ersöz, Ömer // Ertan, Mehmet // Ertekin, Sevim // Ertekin, Vahdet // Erten, İmre // Ertunga, Şevket // Ertürk, Halis  // Ertürk, Hasan // Eryaşa, Muzaffer // Erzen, Edip Ünal // Esgin, Fahri // Esin, Ahmet // Esmer, Ömer // Esmer, Reşat // Eşiyok, Ünal // Ete, Orhan // Etkeser, Muhammet // Evci, Nurhayat // Evcioğlu, Meltem // Evrenosoğlu, Feridun // Fenmen, Cemil // Fenmen, Mübeccel // Fidanlar, Ali // Futacı, İhsan // Gazioğlu, Beytüllah Mehmet // Gazioğlu, Mümin // Gedik, Mehmet // Gencer, M. Nezir Genç, Muzaffer // Genç, Türkan // Genç, Mehmet // Gençoğlu, Mümin // Gençoğlu, Orhan // Gençoğlu, Turhan // Gengörü, Can // Gerçekçi, Çetin // Gerçekçi, Kemal Gerçeker, Mustafa Fehmi // Gerçeker, İzzet // Gerçeksi, Armağan // Gerçeksi, İhsan // Gerçeksi, Mehmet // Gerçeksöz, İsmail // Gezer, Ayten // Gezer, Nadir // Gilkal, Serdar // Girginkoç, Rahmi // Gocul, Basri // Göçmençelebi, Burhanettin // Gögüs, İsmail // Gökalp, Şerafettin // Gökçadır, Kadriye // Gökçen, Kemalettin Sami // Gökçen, Mehmet Memduh // Gökçen, Hamdi Sami // Gökçen, Şukufe // Gökgöz, Mehmet // Gökmener, Adnan // Gököz, Mehmet // Göksu, Muhsin // Göktuğ, Ömer // Göltekin, Sefer // Göral, Mehmet Cengiz // Görgülü, Ahmet // Görgülü, Fahri // Götüren, Nüzhet // Göz, Çetin // Göz, Kemal // Göz, Namık // Göz, Nurdan // Güçlü, Kadri // Gül, Mehmet Ali // Gülener, Fahrettin // Gülensoy, Abdülkadir // Güler, Ferit // Güler, Kadri // Güler, Recai // Gülez, Mehmet // Gümüşkaya, Emin // Gümüşdiş, Zekai // Gün, Hafize Beysim // Günay, Selçuk // Gündüz, Nusret // Güneş, Fikret // Güneş, Osman // Güneş, Tevfik Fikret // Güney, Ziya // Gündüz, Rıza // Güngör, Ahmet // Güngör, Osman // Gürata, Selim // Gürçay, Erol // Gürdal, İbrahim // Güre, Eşref /// Gürel, Haydar // Gürel, Turhan // Güreş, Doğan // Gürkan, İbrahim // Gürsakal, Necmi // Gürses, Muzaffer // Gürses, Nasuhi // Gürsoy, Nilüfer // Güven, Adil Can // Güven, Ali Fuat Güven, Hülya // Güven, İbrahim // Güven, Süreyya // Güven, Üstün // Güzelvardar, Yusuf Güzey, Baki // Hakarar, Emin // Hakçı, Emin // Haksal, Sabri // Hancıoğlu, Adnan // Hancıoğlu, Mustafa // Harput, Şehabettin // Hasırcı, Rıdvan // Haşal, Hilmi // Hayıt, Halil // Hazır, Ali // Hazinedaroğlu, Sait // Hekimgil, Tevfik // Helvacıoğlu, Fahri // Herkmen, Oğuz // Herkmen, Selim // Hıdıroğlu, Zafer // Hınçalan, Hasan // Hısımcıl, Semih // Hısımcıl, Ziya // Hızır, Talat: // Hızıroğlu, Senih // Hiçdurmaz, Hüseyin Hocaoğulları, Servet // Hüroğlu, Musa // Hüryaşar, Nurhan // Hüsmenoğlu, Mehmet // Işık Hasan Esat // Işıklar, Fehmi // Işıldar, Gülsüm // İğmen, Muhsin //İğrek, Kemal // İlova, Leyla // İlova, Rıza // İlter, Emin // İmer, Kemal // İnal, Mecbure // İnal, Mefharet // İnal, Yaşar Faruk // İnan, Mehmet Ali // İnan, Muvaffak // İnançer, Ömer Tuğrul // İnceoğlu, Serkan // İncioğlu, M. Ali // İnsel, Şekibe // İpar, Hayri // İpbüken, Yalçın // İpek, Ali // İpek, Yücel // İpekçi, Hacı Resulzade Mehmet // İpeker, İhsan // İpekman, Tevfik // İplikçi, Murat // İrfan, Coşkun // İrgil, Ceyhun // İriş, Mehmet // İskenderoğlu, Yavuz // İşçan, Haşim // İşçan, Yusuf // İşçil, Şefik İbrahim // İşel, Yılmaz // İşsevenler, İbrahim // İyibilir, Mehmet // İyibozkurt, Erol // İzbul, Zeliha // İzer, Günay // Kaçar, Murat // Kağıtçıbaşı, Çiğdem // Kağıtçıbaşı, Ergun // Kağıtçıbaşı, Oğuz // Kağıtçıbaşı, Şefik // Kahraman, Ahmet // Kahraman, Kenan // Kahraman, Oryal // Kahraman, Rafet // Kaleli, Sena // Kalıt, Yaşar // Kalkanoğlu, İhsan // Kalyoncuoğlu, Vecdi // Kamacı, Hasan // Kaman, Mehmet // Kanal, Sami // Kaner, Kemal // Kanık, Mahmut // Kantar, A. Osman // Kaplan, Esat // Kaplanoğlu, Raif // Kara, Hüseyin // Kara, Mustafa // Kara, Tülin Erkal // Karaarslan, Arif // Karaatlı, Halil // Karabulut, İsmail // Karabulut, Rıfkı // Karaca, Fikret // Karaca, İsmail Hakkı // Karacabey, Saadettin // Karacagil, Selahattin // Karadeniz, Begzat // Karaduman, Adil // Karaer, Mustafa // Karakaş, Ferhat // Karaman, Muammer // Karamehmetoğlu, Hüseyin // Karamullaoğlu, Şebip // Karanisoğlu, Metin // Karapaşaoğlu, Mehmet Altan // Karasu, Vahit // Karataş, Ali İhsan // Karataş, Rafiz // Karatay, Namdar Rahmi // Karayel, Arzu // Karlı, Aysun // Karlık, Cüneyt // Kars, Fuat // Kartal, Necati Katıklılar, Kemal // Katkat, Vahap // Kavanozoğlu, Şefik Lütfi // Kavas, Hüseyin // Kavuk, Fevzi // Kavurmacı, Mustafa // Kaya, Ali // Kaya, Hüseyin // Kaya, Mehmet // Kaya, Ömer Faruk // Kaya, Sezan // Kaya, Yalçın // Kaya, Ziya // Kayabaşı, Nahit // Kayalar, Mazlum // Kayalar, Şeref // Kaygılı, Necati // Kayışoğlu, Yusuf // Kazan, Binay // Kazıklı, Şeref // Kefeli, Beyhan // Keleşoğlu, Erhan // Kemankaş, İsmail // Kepecioğlu, Kamil // Kesimel, Hasan // Keskin, Enes Battal // Keskin, Erkin // Keskin, İsmail Hakkı // Keskin, Mustafa // Keskin, Özgen // Keskin, Ragıp // Kılıç, Erol // Kılıç, Metin // Kılıkçıer, Erol // Kıran, Burhan Kemal // Kırayoğlu, Lütfü // Kırayoğlu, Mithat // Kırcı, Mustafa // Kırgıl, Ethem // Kırım, Recep // Kırımlı, Mustafa // Kızanlıklı, Berrin // Kızanlıklı, Metin // Kızıl, Ayhan // Kızılcıklı, Sedat // Kızılsu, Alp // Kibrit, Arif // Kiper, Neşet // Koca, Mehmet // Koca, Mücahit // Kocabaş, Hüseyin // Kocabıçaklı, Recep // Kocabıyık, Asım // Kocaer, Zühtü // Kocagil, Süleyman // Koç, Ali Rıza // Koç, Kamil // Kodal, Celal // Kolaylı, Gül // Kolaylı, Nuri // Kolçak, Adil // Komman, Fahir // Komman, Ünal // Konçak, Hüseyin // Konuk, Abdurrahman // Kop, Ali // Koparipek, Kadri // Korkmaz, Ahmet // Korkmaz, Hayati //  // Kotar, Erhan // Kotsaridis, Yorgo // Koyuncu, Ali // Koyuncu, Vahdettin // Koyuncuoğlu, Hayri // Koyunluoğlu, Mehmet Turgut // Köklü, Hikmet // Köksal, Hakan // Köksal, Sabahattin // Köprülü, Sırrı // Köseoğlu, Osman // Köymen, Hulusi // Kulen, İsmail Hakkı // Kum, Naci // Kumla, Nurettin // Kuranel, Hikmet Sahabettin // Kurtoğlu, Abdullah // Kurtoğlu, Hüseyin // Kurmuş, Ömer Saim // Kurt, Hüsam // Kurt, Yeliz // Kurtçu, Atilla // Kurtçu, Süleyman // Kurtoğlu, Hüseyin // Kurtul, Burhan // Kurtul, Naci // Kuşaksız, H. Fehmi // Kuşdil, Mustafa // Kuşku, Hüseyin // Kuşku, Serdar // Kuter, Murat // Kutlay, Hatice Muazzez // Kutluözen, Alev // Kutluözen, Lütfü // Kutsal, İsmet // Kutucu, Gündüz // Kuzidadaş, Mehmet // Küçük, Arif // Küçük, Nihat // Küçükaşık, Mehmet // Küçüker, Mahir // Küçüközen, Fevzi // Külahlı, Cemal // Künksatan, Ahmet // Küntay, Barlas // Kütahyalıgil, Nusret // Lakşe, Rauf // Lami Çelebi // Lim, Sabahattin // Lofçalı, Ekrem // Lütfü, Ahmet // Malcıoğlu, Ahmet // Malcıoğlu, Feridun // Malhun, Saliha // Mardan, Ahmet // Mardin, Muhsin // Mat, Ertuğrul // Matlı, Önder // Matlı, Özer // Maydaer, Saadet // Megrel, Saruhan // Mengüşoğlu, Metin Önal // Menteş, Niyazi // Menteşe, Ertuğrul // Mercan, Recep // Mermutlu, Bedri // Mert, Fuat // Minez, Osman // Mirza, Hasan // Muharrem, Mustafa // Mumcu, Zeki // Murgul, Bahri // Muti, Mükerrem // Nallar, Emin // Nas, Recep // Nasır, Nihat // Niyazi Mısri Efendi // Numanöz, Ahmet // Nur, Raşit // Nural, Erol // Ocak, Orhan // Odman, Armağan // Odman, Fakihe // Odman, Feray // Odman, Ferit // Odman, Giray // Odman, Hitay // Odman, Osman // Odman, Semih // Oğan, Ayşe Canan // Oğraş, Şeref Süheyl // Oğuzoğlu, Yusuf // Ohri, Mehmet // Okan, Sabit // Okaner, Mehmet Haydar // Okay, Haşim Nezihi // Okçu, Recep // Oktaş, Hüseyin // Okyar, Rahmi // Olgaç, Behiye // Olgaç, Turhan // Olgun, Hüsamettin // Onar, Adil // Onat, Arif // Onat, Emin // Onur, Aytuğ // Onur, Haydar Ömer // Onur, İbrahim // Onur, Seçkin // Onurkan, Şinasi // Oral, Kamil // Orhan, Burhan // Orhan, Cemil // Orhan, İbrahim // Orhan, Şevket // Orhon, Mehmet Akif // Ortaç, Cahit // Ortaç, Hüsnü // Oruç, Hüseyin // Ovalı, Yılmaz // Ovalıoğlu, Halil // Oyal, Reşat // Öber, Ahmet // Öcalan, Hasan Basri // Öge, İbrahim // Öğünç, Nurettin // Öğünç, Süreyya // Öktem, Aytekin // Öktem, İbrahim // Öktem, Hüsamettin // Öktem, Tankut // Öktem, Umran // Ölçer, Esat // Ömür, Hamza // Önadım, Kasım // Önadım, Ömer // Önal, Hasan // Öncel, Mehmet Haris // Önder, Zihni // Öney, Cemal // Örnek, Emine // Örüç, Hüsamettin // Öz, Cemil // Özalp, Teoman // Özatav, Hasan // Özbudak, Suat Mesut // Özcan, Bener: // Özcan, Gökhan // Özçakır, Albert // Özçelebi, Ali // Özdal, Mustafa // Özdemir, Mustafa // Özden, Ali Sedat // Özdilek, Hüseyin // Özdür, Atila Cengiz // Özdür, Erdal // Özeç, Ahmet Hamdi // Özek, Reşat // Özen, İhsan // Özendes, Engin // Özensoy, Necati // Özer, Abdullah // Özer, Arif Selçuk // Özer, Aysel Karaca // Özer, İlhan // Özer, Mehmet Arif // Özer, Ulviye // Özer, Yüksel // Özeray, Şenay // Özgüven, Ali // Özhan, Tevfik Taner // Özkan, Kemal // Özkayan, Erol // Özkaynak, Cevdet // Özkılınç, Güney // Özkul, Ahmet // Özkula, Bora // Özkurnaz, Cüneyt // Özkurt, Faruk // Özmeriç, Lütfü // Özmert, İlhan // Özüpak, Sabit // Özüpek, Hasan // Özsoy, Ahmet // Özşen, Sabahattin // Öztimur, Mesut // Öztürk, Mustafa // Öztürk, Şerif Mehmet // Öztürk, Yücel // Özyıldırım, Süleyman // Özyıldız, Mustafa Kemal // Özyol, Fuat // Özyürük, Sait // Paksoy, Ekrem // Pakyürek, Niyazi // Pala, Semih // Pala, Şafak // Pala, Tanju //  Pamukçu, Şeref // Parasayar, Ünal // Parasız İlker // Parlak, Müfit // Parmaksızoğlu, Halil // Pars, Muhittin Baha // Parseker, İlhan // Paşmakçı, Yücel // Pehlivan, Feridun // Pehlivan, Naci // Pehlivanoğlu, A. Öner // Peker, Ekrem Hayri // Peker, Hurşit // Pekman, Cüneyt // Pekmezci, Hasan // Peksun, Cevat Tahsin // Peksun, İlhan // Pektaş, İbrahim // Pekyürür, Hayrettin // Perin, Cevdet // Perkün, Nevzat // Pınarbaşı, Mustafa // Polat, H. Cahit // Poyraz, Vefa // Saatçı, Vasfi // Sabuncuoğlu, Zeyyat // Sabuniş, Fahir // Sabuniş, Metin // Saçın, Cevat // Saçlıoğlu, Mehmet Zaman // Sakarya, Ali Rıza // Saker, Erdem // San, Mithat // Sancar, Ömer Faruk // Sanlıkol, Hüseyin Parkan // Sanlıkol, Mehmet Ali // Sapmaz, Ercan // Sarber, Turhan // Sargın, İnal // Sarıca, Sedat // Sarıcan, Bayram // Sarpça, Sami // Sarper, Besim // Sarpkan, Ülkü // Savaş, Erdoğan // Savaş, Nihat // Savaş, Rafet // Savut, Lütfü // Saydam, İsmail // Saydam, Selahattin // Saygı, Selahattin // Saygın, Ahmet // Sayılgan, Ertan // Seçkin, İsmail // Seçmen, Aziz // Segban, Ali // Segban, Tarık // Selçuk, Kemal // Selen, Remzi // Senater, Erhan // Serhatlı, Nazım // Sertel, Hakkı // Sevilen, Semih // Sevim, Sezai // Sevimli, Ali // Sevimli, Erhan // Sevinç, Hikmet // Seyhan, Doğan // Seyhan, Ertuğrul // Sezer, İsmail // Sezer, Recep // Sezgin, Sait // Silahçı, Hüsamettin // Sipahioğlu, Bahtiyar // Simer, M. Talat // Solak, Ömer // Solaklar, Halil // Somers, Ahmet // Sop, Hikmet // Soyer, Şefik // Soyöz, Necdet // Soysal, Zerrin / Sönmez, Ali Osman // Sönmez, Basri // Sönmez, Celal // Sönmez, Kamuran // Sönmez, Rengin Solmaz // Sönmezalp, Hasip // Söylemez, Ferhan // Söylemez, Fuat // Sözen, Arif // Sözer, Ahmet Necdet // Sözeri, Namık // Sözeri, Tankut // Sözügüzel, Burhanettin // Su, İsmet // Sungur, Hüseyin Suat // Suvar, Cemşit // Suyabatmaz, Ahmet // Sükan, Lemanser // Süngü, Sabri // Sünnetçioğlu, Ahmet // Sür, Abdulkadir // Sür, Süleyman // Sürel, Ömer // Süter, Selim // Sütman, Alaattin // Sütman, Faik // Sütmen, Tahir // Sütunç, Nebahat // Şahin, Hikmet // Şahin, Hüseyin // Şahin, Mustafa // Şahin, Naci // Şahin, Süleyman // Şahinkaya, Nurhan // Şahinkaya, Rasim // Şaman, Haluk // Şankaya, Şenol // Şankaya, Şükrü // Şarlı, Bahri // Şarman, Şahap // Şaşmaz, Naim // Şaşmaz, Osman // Şaylan Hasan // Şehitoğlu, Elif // Şeker, İsmail // Şeker, Mehmet // Şekercioğlu, İhsan // Şemaki, Vedat Cemil // Şen, Orhan // Şendil, Ali // Şendil, Sadık // Şenpamukçu, İsmail Hakkı // Şentürk, Hasan // Şentürk, İdris // Şerbetçioğlu, Mustafa Kemal // Şerbetçioğlu, Rezan // Şimşek, Kekil // Şimşek, Yahya // Şölen, Kani // Tabak, Ahmet Necati // Tabakoğlu, Refik // Tahtakıran, Mustafa // Tarzan, Salih // Tanca, İsmet // Taner, Ömer // Tangör, Selami // Tanış, Hilmi// Tartan, Rahmi // Taş, Hülya // Taşkın, Salim // Taşkın, Yusuf Ahmet // Taşkıran, Faruk // Taşman, Derviş Sami // Taşman, Fethi: // Taşman, Recai // Tatlıcılar, Saim // Tatveren, Ali Şakir // Tatveren, Atilla // Tavgaç, İsmet // Tayan, Turhan // Tayla, Mustafa // Taylan, Mustafa // Tayyar, Mustafa // Tayyar, İsmail // Temiz, Yunus // Teoman, Cemal // Teoman, Mithat // Tekin, Nurver Kayalıoğlu // Teksel, Yekta // Temiz, Nizamettin // Terzioğlu, Hayri // Tezcan, Fahir // Tezel, Ali // Tezok, Fethi // Tığlıoğlu, Zerrin // Tilev, Halit //  Tinel, Faik // Toker, Aytaç // Tokgöz, Rifat // Tolga, Yalın // Tolon, Kamil // Tolon, Müeyyet // Tolun, Haydar // Tolun, Nurullah İhsan // Tomuş, Lütfü // Tonak, Hacı // Topçugil, Faruk // Topsakal, Ertuğrul // Toptancı, Mustafa Cevdet // Topuk, Remzi // Torun, Neşet // Tosun, Ali İhsan // Tozkoparan, Hüsnü // Tucaltan, Muhtar // Tuğral, Ali Haydar // Tulgar, Remzi/// Tuna, Necati // Tuna, Turgut // Tunakan, Berat // Tuncer, Ali // Tuncer, Ömer // Tunçak, Mehmet // Tunçsiper, Nezih // Turagankur, Necip // Turfan, Ruhi // Turgut, Mehmet // Turgut, Müzeyyen // Turyan, Hasan // Turhangil, İzzettin // Tutan, Mehmet Emin // Tüfekçi, Nazmi// Tüler, Sabri // Tümerkan, Sıddık // Türa, Melih // Türkay, Adnan // Türkel, Ahmet // Türkoğlu, Nejat // Türkozan, Sabri // Türkün, Erol // Türkün, Kemal // Tüter, Abdül // Tüydeş, Muhittin // Tüz, Mustafa // Uğur, Neriman // Uğur, Osman // Uğur, Ziya // Uğurtuğ, Işık // Uludağ, Süleyman // Ulukardeşler, Ferruh // Ulusemre, Şerafettin // Ulusoy, Fehameddin // Ulusoy, Mehmet Şemsettin // Uluumaay Esat // Umur, Rauf // Ural, Saffet // Uray, İbrahim // Uraz, Mutlu // Urgancıgil, Mehmet // Urgancıoğlu, Mustafa Nuri // Urulu, Kemal // Uyar, Ahmet // Uysal, Ahmet // Uysal, Osman // Uzel, İsmail // Uzel, Mustafa // Uzer, Ender // Uzer, Halim // Uzer, İhsan // Uzgur, Hakkı // Uzgurlu, H. Behiç // Uzoğuz, Aykan // Uzun, İsmail // Uzunca, Galip // Üçok, Kemal // Ülman, Hilal /// Ümit, Mazlum // Ün, Yusuf // Ünal, Fuat // Ünal, Kemal // Ünaldı, Hasan // Üney, Selami // Üniş, Sami // Ünlü, Mustafa Ertuğrul // Ünlüer, Mehmet Nuri // Ünlüyıldız, Emin // Üntut, Şakir // Ünver, Serdar // Üren, İhsan // Üreyen, Memduh // Üsküdari, Faruk // Üster, Neşati // Üstünberk, Kaya Ali // Üstünberk, Umur // Üstünsoylu, Erdoğan // Varhan, Hasan // Varlık, Vehbi // Veriş, Gültekin // Vural, Necati // Yağcı, Hüseyin // Yağdıran, Yusuf // Yağmur, Özlem Buğday // Yalazı, Şaban // Yalçınbayır, Ertuğrul // Yalman, Bedri // Yaman, Ethem // Yaman, Kamil // Yardımcı, İlhan // Yazgan, Kazım // Yazıcı, Alaatin // Yazıcı, İbrahim // Yazıcı, Şenol // Yazıcı, Zehra Betül // Yazıcıoğlu, Necla Kitay // Yazır, Bahri // Yedikardeş, Mustafa // Yediyıldız, Asım // Yelkenkaya, Necla // Yemişçi, Abdülaziz // Yemişçioğlu, Şükran // Yenal, Engin // Yenal, Kadri // Yener, Mürüvvet // Yener, Yusuf İzzettin // Yenice, Nail // Yerlikaya, İ. Hakkı // Yeşilova, Ali İhsan // Yeşilova, Hayati // Yetin, Mustafa // Yetişen, Yusuf Kenan // Yılanlı, Mehmet // Yıldırım, Fuat // Yıldırım, Halide // Yıldırım, Mustafa // Yıldırım, Selami // Yıldız, Hakkı // Yıldız, Halime // Yıldız, Mehmet // Yıldız, Mikdat // Yılman, Bedrettin // Yılmaz, Ahmet Emin // Yılmaz, Ayfer Demircoğlu // Yılmaz, Ethem // Yılmaz, İsmail // Yılmaz, Kenan // Yılmaz, Muharrem // Yılmaz, Necdet // Yılmaz, Özer // Yılmaz, Pelin // Yılmaz, Sait // Yılmaz, Şevket // Yılmazipek, Doğan // Yılmazipek, Faik // Yıltır, Yahya // Yönel, İbrahim // Yöney, Erhan // Yumaloğlu, Servet Kadri // Yurdatapan, Daniyal // Yüce, Çetin // Yüce, Turgut // Yüceer, Saime // Yücel, Ali Ferruh // Yücel, Tolga // Yücel, Zeki // Yücelt, Nazım // Yücer, Rıza Ruşen // Zağra, Baha Cemal // Zağra, Tevfik // Zencirkıran, Memet // Zeytingöz, İbrahim // Zorlu, Cafer // Zorlu, Zeki // Zorlubilek, Feyzullah // Züber, Hüsnü /