1960-2009 Arasında Başkanların İcraatları

Muhittin Dinçsoy Dönemi

Reşat Oyal Dönemi

Erdem Saker Dönemi

Kemal Bengü Dönemi 

Mustafa Eroğlu Dönemi

Bursa Belediye Başkanları


                                                                                                   Ziya Güney

     1960 yılında DP iktidarının bir darbe ile görevden alınmasından sonra o dönemin askeri idaresi diğer kentlerimizde olduğu gibi Bursa'mızda da belediye başkanlıklarına illerde valileri atamıştı..
    1960 öncesinde ülkemizde belediye başkanları tek dereceli değil çift dereceli yani önce belediye meclisleri seçilir sonra da kendi içlerinden belediye başkanlarını seçerlerdi.
    1960 sonrasında Belediye başkanları direkt (tek dereceli seçimle) o kentte oturan hemşerilerin oyları ie seçilmeye başlandı.
    İlk belediye başkanı seçimleri 1963 yılında yapıldı ve AP den Kemal Bengü (nafıa Kemal) belediye başkanlığına seçildi. Daha önceki yıllarda kentimizde bayındırlık (nafıa) müdürlüğü de yapmış olan Kemal Bengü, bir sonraki seçimde bağımsız aday olarak seçimlere girmiş ve ikinci dönemde 1973 yılına kadar bağımsız belediye başkanı olarak kentimize hizmet etmiştir. En önemli hizmetleri arasında 1960 öncesinde belediye başkanlığı yapan Reşat Oyal döneminde başlamış olan Kültürparkı daha da büyütmek, asfalt şantiyesi kurarak cadde ve sokaklara asfalt dökmek olmuştur.
İsmet Tavgaç ( 1973-1977): İ. Tavgaç da AP'den seçilmiş ve bir dönem belediye başkanlığı yapmıştır. Belediye başkanlığı döneminde meclis üyeleri Kemal Eroğlu, M. Kemal Özyıldız ve Mehmet İyibilir ile birlikte kardeş şehir ziyareti için Almanya Darmstadt kentine geldiklerinde tanışmış ve orada tercümanlıklarını yapmıştım. İsmet Tavgaç'ın kentimize kazandırdığı hizmetler arasında Yunuseli'ndeki Fen İşleri Şantiyesi (günümüzde yeri özel bir kuruluşa satıldı ve halen orada konut inşaatları devam etmektedir) vardır. Tavgaç'ın önemli hizmetlerinden bir diğeri de o dönemlerde elektrik dağıtımı belediyelere ait olan elektrik şebekesi üzerinde voltaj düşüklüklerini önlemek için çok sayıda trafo inşaatı yaptırmış olmasıdır.

İsmet Tavgaç 1980 sonrasında 1983-1987 ve 1987-1991 dönemlerinde ilki MDP ikincisi de ANAP olmak üzere iki dönem Bursa milletvekilliği yapmıştır.
Mustafa Eroğlu (1977-1980): Sayın Eroğlu CHP'den seçilmiş olup 1980 yılı darbesine kadar görevde kalmıştır. En önemli hizmetleri arasında Bursa Ovası'nın korunması için ilgili kurum ve kuruluşlarla protokol yapmış ve merkezi idarenin belediyeye çeşitli konularda müdahale eden karar ve uygulamalarına karşı dik duruş sergilemiştir.
Mustafa Atak (1980-1982 ): 1980 darbesinde sonra dönemin Milli Güvenlik Konseyi kararı uyarınca vali yardımcısı olarak görev yaptığı Bursa'da Bursa belediye başkanlığını yapmakla görevlendirilmiştir.
Ekrem Barışık (1982-1989 ): Ekrem Barışık emekli albay olarak önce Mustafa Atak'ın sürdürdüğü belediye başkanlık görevine 1982 yılında atama ile gelmiş daha sonra 1984 yılı yerel seçimlerinde ANAP dan belediye başkanı seçilmiştir. En önemli hizmetlerinde birisi kentimizin temizliği olmuş diğeri de o dönemde kentimizin mücavir alanı (gelişme bölgesi) olan günümüzün Nilüfer ilçe hudutları içerisinde bazı bölgelerde (Fethiye, İhsaniye ve Beşevler ) imar planlarını yaptırmasıdır.
Ayrıca Hamitler mezarlığı da sayın Barışık'ın döneminde hizmete sokulmuştur.
Teoman Özalp (1989-1994 ): Bursa 1987 yılında çıkarılan ve 1989'da fiilen uygulanmaya başlayan büyükşehir statüsüne geçmiş olup ilk Büyükşehir belediye başkanı rahmetli Teoman Özalp'dır. DYP den seçilmiştir. Bu dönemde bir taraftan yeni kurulan merkez ilçelerle (Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer) ilçeleri ile büyükşehir belediyesinin yeniden yapılandırılması yapılmış diğer taraftan önemli projelere başlanmıştır. Bu projeler hafif raylı sistem, doğu ve batı arıtma tesisleri, şehir şebekesinin yenilenmesi, yağmur suyu kollekörleri, Hamitler katı atık sıhhi depolama alanı ve kent içindeki köprülü kavşaklar, hava kirliliğinin önlenmesidir. Bu projelerden bazıları için hazırlanan fizibiliteler ile Dünya Bankasına gidilerek 129 milyon dolarlık kredi alınmış ve daha sonraki dönemlerde bu projelere alınan bu kredi ile devam edilmiştir. Rahmetli Teoman Özalp belediye başkanlığından sonra da bir dönem Bursa milletvekilliği yapmıştır.
Erdem Saker (1994-1999): Erdem Saker ANAP'dan seçilmiş olup daha önce de DSİ 1. Bölge Müdürü olarak kentimize önemli hizmetlerde bulunmuştur. Belediye başkanlığı döneminde bir taraftan önceki dönemde başlayan çevre ve ulaşım alt yapısı ile ilgili projelere devam edilmiş diğer taraftan da Türkiye'de ilk olarak 1/100 bin ölçekli 2020 Bursa il çevre düzeni planını geniş katılım ile hayata geçirilmiştir. Ayrıca kent konseyi de Erdem Saker döneminde kurulmuştur. Bunların dışında Botanik Park, yakın çevre yolu, hayvanat bahçesi, kütüphane ve şehirlerarası otobüs terminali eserleri arasındadır.
Erdoğan Bilenser (1999-2004): Erdoğan Bilenser DSP den seçilmiştir. Önemli hizmetleri arasında hafif raylı sistemin ilk etabının tamamlanmasında önemli mesafeler alınmış, yağmur suyu kollektörleri ve şehir içme suyu şebekesinin yenilenmesi çalışmalarında son aşamalara gelinmiştir. Ayrıca kentimizin önemli kavşaklarına köprülü kavşak projeleri hayata geçirilmiştir..
Hikmet Şahin (2004-2009 ): AKP'den seçilmiştir. Daha önceki yıllarda da İnegöl belediye başkanlığı yapan Hikmet Şahin döneminde Santral Garaj'da Kent Meydanı(!) düzenlemesi tamamlanmış, yapılan plan değişiklikleri ile kentimizin birçok yerinde yeni AVM ler açılmıştır. Eski Merinos fabrikasının bulunduğu yere Atatürk Kültür Merkezi inşaatı bu dönemin gerçekleşen en belirgin projesidir. Ayrıca kentimiz büyükşehir sınırları içerisine dahil edilen Mudanya, Gemlik, Gürsu ve Kestel ilçelerimizde BUSKİ kanalı ile arıtma tesisleri, yağmur suyu kollektörleri yapımına başlanılmıştır. İzmir Ankara yolu üzerindeki bat-çık köprülü kavşak projeleri gerçekleştirilmiştir.

 

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 22/10/22