Bursa İçin Kazan Kaldıranlar

Bursa ve Kentleşme

Doğanbey TOKİ Projesinin Gelişimi

 

 

                                Serkan İnceoğlu'nun Bursa Hakimiyet gazetesinde 25.12.2010'da yayımlanan yazısıdır.

      Bursa’da 3 meslek odası tarafından dün düzenlenen ortak basın toplantısında, tarihi bir açıklamayı yapıldı ve kent belleğine not düşüldü.
   
“Doğanbey Kent Dönüşümü” adıyla yürütülen ve ardı ardına dikilen kule binalarıyla artık ortaya çıkan proje, sert tepkiyle karşılandı. Ortak bildiri okundu, şube başkanları ayrıca konuştular. Gazetecilere verilen yanıtlar, bilimsel tepki buluşmasına son nokta oldu.
    Proje, Osmangazi Belediyesi’nin, bir Büyükşehir Belediyesi kentinde! Belediyeler ve başkanlarından, ismen söz edilmedi. Projenin, hem planlama bilimi ve şehircilik kavramı hem de yerel planlama ilkeleri ve Bursa’nın kimliği yönleriyle ele alındığı vurgulandı. Toplu Konut İdaresi, belediyelerin üzerindeki yetki ve hakları olduğu gerekçesiyle şiddetle eleştirildi, boy hedefi yapıldı. Belediyeler, hata olarak görülen Bursa’daki kentsel dönüşüm uygulamalarının yeni örneklerine karşı uyarılırken, mevcut uygulamalara zemin yaratan politika da eleştirildi.

                   

“Kentsel Dönüşüm ve Doğanbey Gerçeği” başlığını taşıyan bildiri, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Füsun Uyanık tarafından okundu. Özellikle “Kentsel Dönüşüm” kavramının, Türkiye’de “Var olanı yık; daha fazlasını inşa et!” yaklaşımına dönüştürüldüğü belirtiliyor ve “Tamamen getiri odaklı mantığın, TOKİ’nin elinde bulundurduğu olağanüstü yetkilerle harmanı; mimari açıdan hiçbir karakteristiği olmayan beton yığınlarının, Bursa’nın kalbine hançer gibi saplanmasına yol açmıştır.” deniliyor.
    Osmangazi Belediyesi’nin uygulamasının, ciddi nüfus yoğunluğu getireceğine işaret ediliyor ve “1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda yer alan merkezi iş alanlarına ait yoğunluk kararı, yapılan plan değişikliğiyle 75-100 kişi/ha’dan, 800 kişi/ha’ya çıkarılarak, 10 kat artırılmıştır.” görüşüne yer veriliyor.
    Varılan sonuç, tartışmaya açılıyor, “Güzel kentimizi, Doğanbey gibi başından sonuna yanlış uygulamalarla tahrip etmek; kent dokusunu hiçe sayarak, rant elde etmek adına, kentin geleceğini ipotek altına almak, kimsenin hakkı olmamalıdır” vurgusu yapılıyor.
    Belediyelerin, nihayetinde sorumluluk paydaşlığına taşındığı bildiri, “Doğanbey Projesi’nin, Bursa Kent Tarihi’nde kara bir leke olarak kalacağına inanıyor ve bu örnek, önümüzde tüm çıplaklığıyla dururken, yerel yönetimlerin veya TOKİ’nin benzeri bir kentsel tahribatı yapmasına, bir kez daha seyirci kalmayacağımızın bilinmesini istiyoruz.” mesajını paylaşıyor.
   Bildirinin dışında yapılan konuşmalarda, projenin 2006 yılında meslek odalarıyla paylaşıldığı durum ile bugünkü son durumunun, farklı olduğuna dikkat çekiliyor. Söz konusu projeyi, son haftalarda sıklıkla gündeme getiriyorduk. Çünkü… Osmangazi Belediyesi ile TOKİ arasındaki projenin teknik detayları, yer sahiplerinin dışında kalan hisselere ait paylaşım oranı, özellikleri ve bölgenin ulaşım çözümleri de muamma… Bilgi paylaşımında şeffaflığın olmayışı, muhalefetin yanı sıra, dün 3 meslek odası adına da gündeme getirilmiş oluyordu. İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Necati Şahin, geçen 4 yıllık süreç hakkında, “Başından beri, gizlilik ve gizemlilik hâkim olmuştur.” diyor.
Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Nizamettin Kaya da, projenin tarafı durumunda olanlar hakkında, “Bu kararı verenler, utanıyorlardır” diye konuşuyor.
    Anımsanacağı üzere… Büyükşehir Belediyesi’nin “Kent Meydanı” projesi, inşaatı sırasında meslek odalarınca tartışmaya açılmış ve eleştirilmişti. Proje, akademik çevrelerin önemsediği yarışma yöntemiyle elde edilmiş ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi de, “Danışman” grubu içerisine yer alıyordu.
    Yerel yönetim, bilimsel yöntemi tercih etmişti. Ortaya çıkan proje ise, en başta Mimar Odası’nın kendisi olmak üzere, meslek odalarınca eleştirilmişti. “Kentsel dönüşüm” ve “kentsel siluet” açısından da tartışmaya açılan proje, “Doğanbey Kentsel Dönüşümü” uygulamasının gölgesinde kalıyor.
    Nitekim… Meslek odası başkanlarının ortak bildirisinden sonra, şube başkanlarından biri tarafından yapılan bir açıklama, tarihi bir başka açıklama niteliğini taşıyor.
    İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Necati Şahin, arka plandaki “Doğanbey Kentsel Dönüşümü” fotoğrafının önünde, “Kent Meydanı’ndan, şu anda özür diliyoruz.” dedi.
    Toplu konut İdaresi, yapı ticaretinde haksız rekabete neden olduğu ve özel sektöre darbe vurduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu. Meslek odalarının dünkü tepkilerinde, bu da etkili olmuştur.

 

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 16/10/22