Bursa'da Gazetecilik (1935-37)

Bursa'da Basın

 

28 Eylül 1935’te Bursa Sesleri gazetesi ilk sayfasında yayınlanan köşe yazısı “Bursamız ve Gazetecilik" adını taşıyordu:


“Bursa Seslerini çıkarmağa ilk başladığımız ve bu iş için ilk hazırlıkları yaptığımız sırada çevrenin düşünüşünü, anlayışını, kavrayışını ve gazeteleri karşılayışını iyice anlamamış olan bazı arkadaşlarımız:
"Bursada gazetecilik yaşamaz, Bursada gazetecilik sökmez" demişlerdi. Bu söz, atacağımız adımların geri kalmasına bir sebep olmadı ve Bursa Sesleri çıktı. İlk çıkış günlemeci olan 7 şubattan bu güne kadar her sayısında okuyucusunun arttığını, abone isteklerinin çokaldığını, satışının bazılarınca hayretlerle karşılandığına rağmen her hafta çokaldığını gördükçe Bursa ve ilçeleri halkının gazetelere bağlılık göstermekte olduklarına inandık ve iman ettik. Demek ki Bursada gazete yaşarmış, demek ki Bursa halkı okumak ve ilinde, şarında olup bitenleri anlamak, dertlerini yazdırmak ihtiyacını duyuyormuş… Demek ki Bursada gazetecilik sökmez demek suretile, bunu aklımıza bile getirerek halkımıza iftira ediyormuşuz. Halk gazete istiyor, bir şar gazetesine ihtiyaç duyuyor ve hattâ gazetenin basılış ve çıkış saati geçikirse idare evine kadar gelerek arayor, soruyor ve kapışıyormuş…
   Fakat halkımızın bu bağlılığına karşı biz de beraber Bursa gazetecileri gereği kadar karşılık  gösterebiliyormuyuz (muyuz ayrı olacak). Bursamıza tam manasile gerek bir gazete ellerine verebiliyor muyuz? itiraf edelim ki hayır? maddî ve manevî bir çok imkânsızlıklar karşısında bu bağlılığa mukabele edemiyoruz. Bunu yapmak memleketin büyük bir yokluğunu doldurmaktır. Şarın ve ilk bu basım işini yoluna koymak zamanı geldi ve geçiyor. Umalım ki gerek ilbayımız, Şefik Soyer gerekse C.H.P.miz il idare heyeti başkanı Sadi Konuk bu işle bağlılık gösterirler de Bursa gazeteciliği de Bursaya lâyık bir şekil ve yazı ile çıkar.

Aynı gazetede 11.9.1936'da çıkan yazı:

“Bursa’da resmî gazete olarak (Bursa) gazetesinden başka haftada iki defa çıkan (Açık Ses) ve haftada bir defa intişar eden (Bursa Sesleri) ve (Kardeş) gazeteleri vardır. Bunlardan başka Halkevimiz tarafından haftalık (Son Yedigün) gazetesi ve üç ayda bir (Türkün) mecmuası çıkarılmaktadır. Cumhuriyet ve Ulus gazeteleri muhabiri Musa Ataş ile Tan ve Açık söz muhabiri, Açık Ses neşriyat müdürü Derviş Edesen’dir.. (fotolar) Akşam ve Vakit muhabiri Rıza Ruşen Yücer Kardeş gazetesi sahibi Vasıf Armay Anadolu Ajansı muhabiri Salim? Altıok, Açık Ses sahibi Dr. Erdem, gazetemiz neşriyat müdürü malûl gazi emekli yarbay sahip ve direktörü: Sedad Ataman. Faik Anafarta ve gazetemiz”.
 -------------------------------------------------------------------------------------
BURSA SESLERİ Gazetesi
 
   Bursa'da yayımlanan siyaset ve aktüalite gazetesi. Elde bulunan 21 Mart 1935 tarihli 7. sayısına göre, 1 Şubat 1935'te yayın yaşamına girmiş olmalıdır. Başlangıçta sahibi ve yönetmeni Sedat Ataman, yazı işleri müdürü İ. Hakkı Demirözü idi. Haftalık olarak perşembe günleri yayımlanmaktaydı. Daha sonra haftada iki kez çarşamba ve cumartesi günleri yayımlandı. Yazı işleri müdürlüğüne de Faik Anafarta getirildi. Gazetenin yayımlanmasından önce Sedat Ataman tarafından çıkartılan Bursu 1934 Yıllığı'nda bu gazetenin hazırlıklarının sürdürüldüğü belirtildikten sonra, "Sanayi erbabını, çiftçileri, tüccarları ve mektep talebesi ile hanımları" ilgilendireceği belirtiliyordu. İlk sayılarında logosunun üstünde "Yedi Günlük" belirteci, altında da "Ekonomik, Ticari, timi Gazete" açıklaması bulunurken, daha sonra üst belirteç kaldırılmış ve logo altına da "Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Halk Gazetesidir" tümcesi konulmuştur. Fiyatı 100 para (2.5 kuruş) idi. 7 Nisan 1937 tarihli sayısından, 33 sayının Yedi Günlük Bursa Sesleri adıyla yayımlandığı anlaşılmaktadır.
    11 Eylül 1936 tarihli "fevkalâde sayasında, kurtuluşunun onbirinci yıldönümü dolayısıyla Bursa hakkında bilgiler verilmekteydi. 40 X 28 santimetre boyutlarında ve 16 sayfa olan bu sayıda, logosunun sağında Türk bayrağı, solunda da CHP flaması bulunmaktaydı. Bu sayısında sahip ve direktörü Sedat Ataman, yayın işleri direktörü de Faik Anafarta idi. 1937'de sadece imtiyaz sahibi ve direktörü Sedat Ataman adı bulunmaktadır. 1939 yılına değin yayın yaşamını sürdüren Bursa Sesleri, 1936'nın Cumhuriyet Bayramı'nda bir özel sayı çıkardı ve bu özel sayıda Sedat Ataman'ın, Türk dostu ünlü Fransız yazar Claude Farrere'le Mudanya iskelesinde yaptığı bir röportaj yayımlandı. Bu, dönemin Bursa basını için ileri bir adım sayılmaktadır. Ataman, Bursa Belediyesi'nin yayınlan arasında bulunan ve Cumhuriyet'ten sonra ilk kez, yeni harflerle yayımlanan Bursa 1934 Yıllığı'nın da hazırlayıcısıdır.
                                                                                Kaynak: http://bgc.org.tr/ansiklopedi/bursa-sesleri.html

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 20/04/18