MERİNOS VE SUNĞİPEK

Atatürk ve Bursa

 
 
     Mustafa Kemal Atatürk Merinos Fabrikası'nın açılışında fabrikaya verilen ismi ve teknik terimi kendi yazısıyla şöyle açıklamıştır.

       B. Bayar'a

  I) Merinos Fabrikası                                Merinos sözü İspanya'ya giden İber Türkleriyle                 

 II) Sunğipek Fabrikası                              oraya intikal etmiştir, bu Türk ulusunun oraya götürdük-

   ....................................                           leri koyunlara,  onların yünlerine ve bu yünlerden yapılan

İzah:  I) Merinos        Merinos                            kumaşlara isim olmuştur. (Un Chale de merinos)

                eb+.........                                             II) Sunğipek

                ip+..........                                             Sun'i)  Sunuğiğ'dir, ustalık eseri, yapma demek

kelimenin kökü görüldüğü gibi, ince demektir.            Kelime kaynaşarak  (Sunği) olur, (ğ) okunmaz,

                                                                                                                                       (Sun)dan

Yakutçada, ibir, ebir şeklindedir, ince demektir,             sonra durma ve (n) uzatma işaretidir.

"İbir samığır-ince yağmur" demektir (Yakutça           (Sunği + ipek), kaynaşınca: (sunğipek) olur.

s-y dir)                                                                                         26/XI/1935

Merinos-uzunca-incecik (ince uzunca yün).                                    K. Atatürk

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 22/07/18