SEMAVİ EYİCE HOCA’DAN MEKTUP VAR

Bursa ve Kentleşme

Restorasyonlar Hakkında Metin Sözen'in Görüşü

Restorasyonlar Hakkında Uludağ Üniversitesi'nden Bir Görüş

 
                                                                                          29.11.2013

    1850 ile Cumhuriyet’in ilk yılları arasında kendini yoğun olarak hissettiren Batılılaşma çabalarını, bunun mimari alanda Bursa’ya yansımalarını, ülkemizde bu alanın duayen isimlerinden Prof. Dr. Semavi Eyice’den öğrenmek istedik. Hocamız ilerleyen yaşı ve buna bağlı sağlık sorunları, özellikle görme zorlukları nedeniyle böyle bir çalışmaya girişemeyeceğini, ancak bir mektupla görüşlerini kısaca aktarabileceğini belirtti. Bu mektuptan kısa bir bölüme dikkatimizi verelim:
                    


    Muradiye Külliyesi erken Osmanlılığın en başta gelen merkezlerinden biridir. Buradaki türbelerin dikkat ve itinayla restore edilmeleri, bakımlarının sürdürülmesi gereklidir. Ancak bu önemli hazireye toplanmış, burayla ilgisi olmayan, Bursa’nın çeşitli yerlerinden sökülüp getirilmiş çok sayıda mezar taşı da vardır. Aslında benim görüşüme göre bu da pek doğru bir iş değildir. Nitekim 17. yüzyılın ilk yarısında Sultan İbrahim zamanında Mısır’a kadı olarak tayin edildiği için oraya giderken esir düşen ve sonra kendi fidyesini vererek ülkesine döndükten sonra Bursa’ya kadı olup burada vefat eden, kendisine bu yüzden esiri lakabı verilen Mehmed Efendi’nin Bursa’daki türbesi yıktırılmış ve bu türbenin kitabeli taşı Muradiye’deki mezar taşları arasına konulmuştur. 15. yüzyıla ait bir külliyenin içine 17. yüzyıla ait bir kitabenin getirilip konulmuş olması, bu kitabenin esas bulunduğu yerden sökülmesi de herhalde hoş bir şey olmasa gerek.

http://bursadazamandergisi.com/makaleler/semavi-hocadan-mektup-var-1448.html’den kısaltarak alınmıştır.
     

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 17/05/18