Bursa'da Süreli Yayınlar
                                     (Periodicals in Bursa)

Bursa'da Basın

Geçmiş Zamanda Bursa Dergileri

   

                    

   Akatalpa  -Aylık Şiir Dergisi

Ocak 2000’de Bursa’da yayın yaşamına atılan şiir ağırlıklı edebiyat dergisidir. Akatalpa bütün özel adlar gibi, tanıyanlara ifade ettiklerinin toplamıdır. Türkiye, Bursa, dünya ya da Edip Cansever, Cemal Süreya, Tanpınar gibi… Var mıdır bu özel adların bir anlamı? Hayır, kendileri anlamlarıdır. Hepimizin biraz şiirle ilgisi vardır, o kadar: Akatalpa gibi!..

Derginin kaptan köşkünde dört kişi vardır: Ramis Dara, Melih Elal, Serdar Ünver, İhsan Üren. Bu dörtlüye hayatın akışı içinde Hilmi Haşal, Nuri Demirci de katılmıştır. İlk 24 sayıda Akatalpa'nın sahipliği ve sorumlu yazı İşleri müdürlüğünü Ali Özçelebi yüklenirken, 25. sayıdan sonra bu görevleri Melih Elal devralmıştır.

P.K. 68 Ulucami Bursa           faks:  225 40 52              akatalpa@hotmail.com

Hilmi Haşal'ın dengi hakkındaki yazısı için Tıklayınız

 

Bursa Defteri

   Mart 1999’da Yılmaz Akkılıç’ın girişimiyle yayımlanmaya başlayan “üç aylık kent kültürü ve düşün  dergisi Bursa Defteri'nin yayın yönetmenliğini Ramis Dara yapmakta, finansmanını  Mithat Kırayoğlu sağlamaktaydı.
   Bursa Defteri tarihten günümüze Bursa ve çevresiyle  ilgili incelemelere, denemelere, değinilere, kimi sayılarında çok az da olsa şiire yer vermektedir. Derginin son sayfalarında da Bursa’yla ilgili yeni yayınların tanıtımı yapılmaktadır. Derginin her sayısında bir “Bursa Tartışmaları” bölümü yer almakta, bu bağlamda yapılmış bir panelin bant çözümlemeleri yayımlanmaktadır.
   Bursa Defteri'nin bir diğer ilginç yönü de Bursa’nın tarihi yörelerine, köy ve kasabalarına düzenlediği kültür gezileri ve bu geziler sırasındaki gözlemlerin dergiye yansıtılmasıdır. Şimdiye değin yapılan yirmi iki Bursa Defteri gezisinin inceleme ve izlenimlerini dergi sayfalarında bulmak mümkündür. Bursa Defteri, 1935-1950 yıllarında Bursa Halkevi’nin yayın organı olarak 101 sayı yayımlanmış olan Uludağ dergisinin daha kalın, daha kapsamlı, daha estetik halidir diyebiliriz.

   2013'te 40. sayısında yayımına ara verilen dergi 2021'de yeniden çıkmaya başladı. Şimdilik 41. ve 42. sayıları çıktı.

 

Çini Kitap 

İlk sayısı Ocak-Şubat 2010'da çıktı. Kitaplar hakkında eleştiriler, tanıtımlar, yeni yayınların tanıtımı dışında öykü ve şiirlere de yer veriliyor. Sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü Fehmi Enginalp. Yayın yönetmeni: Nuri Demirci. Yayın Kurulu: Fehmi Enginalp, Şaban Akbaba, Hilmi Haşal, Şükrü Bilgiç, Elif Akpınar. Derginin yayına başlamasıyla ilgili olarak Nuri Demirci şöyle yazmış: "Bugünü düne bırakarak değerlendirebilmek için, bir elimize Süleyman peygamberin cinleri efsanesiyle başlayan ve Mysia, Bithynia, Roma, Bizans, Osmanlı üzerinden Cumhuriyet'e ulaşan şehrin: Bursa'nın tarihini; bu şehrin kültüründe önemli bir yer tutan ve tarihi simgeleyen çiniyi, öteki elimizde de her birini birer çini gibi değerli bildiğimiz kitabı tutuyoruz"

Yayın ve Yönetim Yeri: Alamescit Mah. Tek Sok. No: 12 Osmangazi - Bursa

Tel: 224-223 01 19  Belgegeçer: 224-223 85 34

Yazışma adresi: Nuri Demirci - P.K. 27 Ulucami Bursa        cinikitap@gmail.com

 

Eliz

Aylık Edebiyat Dergisi          

  Hilmi Haşal- P.K. 316 Ulucami Bursa                elizedebiyat@gmail.com                             

 

Güney Bursa

Dağ-Der Yardımlaşma ve Kültür Derneği aylık yerel kültür dergisi

www.guneybursa.org      http://dergi.dagder.org.tr/     guneybursa@gmail.com

 

İpekli Mendil

Bursa Anadolu Erkek Lisesi bilim kültür ve sanat dergisi

www.ipeklimendil.com               

 

Kaygı  -  Uludağ Üniversitesi Felsefe Topluluğu Dergisi

Yazışma Adresi:Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

felsefe@uludag.edu.tr                www20.uludag.edu.tr/felsefe


Şehrengiz

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 31/08/23