Bursa Dergileri


Bursa'da Süreli Yayınlar

Bursa'da Basın

Bursa'da Edebiyat
 


     Bu bölümde geçmişte kentimizde yayımlanmış dergilerden örnekler sunuyoruz. Tanıtımını yapacağımız süreli yayınların Bursa'nın kültür sanat hayatının ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.

 

 

           Milli Sinema Mecmuası

Milli Sinema Derneği'nin yayını olan dergi 1925-1926'da Bursa'da yayımlandı. Dergide karikatürler de yayımlanıyordu. Örneğin aşağıda kapağı görülen sayıda Muradiye'de bulunan Kız Muallim Mektebi'nin müdiresi ile Milli Mücadele'nin Bursalı kadın kahramanlarından olan Zehra Budunç (1896-1956) bir karikatürde gösterilmiştir. 

 

Kaynak: Bursa Dergileri, Nevzat Çalıkuşu, Bursa Büyükşehir Beledyesi Kitaplığı, s.36 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Alem-i Musiki

 

 

On beş günde yayımlanan sanat ve musiki dergisi. İlk sayısı 1 Ekim 1919'da Bursa'da çıktı. Sahibi ve yayın yönetmeni besteci Mehmet Baha Pars idi. Derginin yönetim merkezi Bursa'da basılmakta olan Hüdavendigar gazetesiydi. Sekiz sayfalık dergide sanat ve musiki haberlerinin yanı sıra şarkı notaları da yayımlanıyordu. Mayıs 1920'deki 15. sayısından sonra kapanmıştır.

Mehmet Baha Pars(1877-1953)

 

 

  Kaynak: Bursa Dergileri, Nevzat Çalıkuşu, Bursa Büyükşehir Beledyesi Kitaplığı, s.30

 

Yeni Biçem

Bursa'da yayımlanan aylık yazındüşün dergisi. Biçenim kapanmasından sonra yine Nahit Kayabaşı"nın sahip ve yazı işleri müdürü olduğu bu derginin Mayıs 1993 tarihli ilk sayısında yer alan "YeniBiçem mi?" başlıklı sunuş yazısının girişinde, "Nedir Yeni Biçem? Ne tek başına önceli 'Bi-çem'in yenisi; ne de yeni bir biçem. Öyleyse? İkisi birlikte!" denilerek kapanmak zorunda kalan Biçem dergisinin ardılı olduğu belirtilmekteydi. 24 X 16 boyutlarında, ancak daha ekonomik olmasına özen gösterilerek hazırlanan bu dergi de, önceli gibi, Bursa ve ülke genelinde yazın ve düşün alanlarında etkili oldu, yankı uyandırdı. Ne var ki bu dergi de ekonomik olanaksızlıklar nedeniyle Eylül 1994 tarihli 18. sayısından sonra kapandı. Daha sonra değişik sanatçılar tarafından Öz Yeni Biçem ve Bir Yeni Biçem adlarıyla yayımı sürdürülmek istendiyse de sürekliliği sağlanamadı.

                              Kaynak: http://bgc.org.tr/ansiklopedi/yeni-bicem.html

İpek Dili

Dergiyi ‘yayına hazırlayan’ şair İhsan Deniz’dir. Bursa’da 31 Mart 1995’te basılan ilk sayısı ile Ekim 1999’da çıkan son sayısı arasında belli bir periyoda bağlı kalmadan 15 sayı yayınlandı. Şiir dergisi oluşunu, daha logosunda hemen soldaki “şiir” kelimesiyle her sayısında vurgulayan İpek Dili, çıkmak için fırsat bulduğu an çıkan görünümüyle kendine özgü bir yayın periyoduna sahiptir. Bu durum, derginin “İlk Söz”ünde “İpek Dili’nin kendini zamanın hapsedici ve zorlayıcı sınırlarıyla çevrelemeyecek olması” şeklinde ifade edilmiştir.

Derginin ilk sayısında sunuş yazısının yanındaki ilk şiir Osman Konuk’a aittir. Elbette İhsan Deniz, dergi sayfalarında en çok ürün yayınlayan şairdir. Necat Çavuş, Hüseyin Atlansoy, Cem Yavuz, Kâmil Eşfak Berki, Ali Günvar, Yılmaz Taşçıoğlu, Adem Turan, V. B. Bayrıl, Mustafa Ruhi Şirin, Alper Çeker, Haydar Ergülen, Mehmet Erdoğan, Cevdet Karal, Cumali Ünaldı, İsmail Aykanat, Hasan Selâmi Binay, Halil Güney, Mustafa Muharrem, Ali Kemal Akdeniz, Mehmet Ocaktan, Osman Serhat Erkekli, Hayriye Ünal, Sedat Umran, Seyhan Arslan gibi -bir kısmı sadece tek şiiriyle görünmüş- şairler, büyük şehirlerde yayınlanan edebiyat dergilerinde de isimlerine en çok rastlanan şairlerdir.

           Kaynak: http://www.dunyabizim.com/dergi/10318/bursada-nitelikli-bir-dergi-idi-ipek-dili 

 

Bursa Defteri

    Mart 1999’da Yılmaz Akkılıç’ın girişimiyle yayımlanmaya başlayan “üç aylık kent kültürü ve düşün  dergisi Bursa Defteri'nin yayın yönetmenliğini Ramis Dara yapmakta, finansmanını  Mithat Kırayoğlu sağlamaktaydı.
   Bursa Defteri tarihten günümüze Bursa ve çevresiyle  ilgili incelemelere, denemelere, değinilere, kimi sayılarında çok az da olsa şiire yer vermektedir. Derginin son sayfalarında da Bursa’yla ilgili yeni yayınların tanıtımı yapılmaktadır. Derginin her sayısında bir “Bursa Tartışmaları” bölümü yer almakta, bu bağlamda yapılmış bir panelin bant çözümlemeleri yayımlanmaktadır.
   Bursa Defteri'nin bir diğer ilginç yönü de Bursa’nın tarihi yörelerine, köy ve kasabalarına düzenlediği kültür gezileri ve bu geziler sırasındaki gözlemlerin dergiye yansıtılmasıdır. Şimdiye değin yapılan 22 Bursa Defteri gezisinin inceleme ve izlenimlerini dergi sayfalarında bulmak mümkündür.
   Bursa Defteri  1935-1950 yıllarında Bursa Halkevi’nin yayın organı olarak 101 sayı yayımlanmış olan Uludağ dergisinin daha kalın, daha kapsamlı, daha estetik halidir diyebiliriz.                                 

Sekizinci Kıta                       


   Kırk beş günlük edebiyat ve düşünce dergisi.İlk sayısı 15 Nisan 2011'de çıktı. Derginin sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü Can Ulusoy, genel yayın yönetmeni ise Ediz Doğan'dır. İlk sayısında dosya konusu 'Yol' idi. İkinci sayıda 'Kıta', üçüncü sayıda 'Sınır', dördüncü sayıda 'Mekan' konularını ele aldı. Beşinci sayıda kapandı.

Bursa Araştırmaları - Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi

Bursa Araştırmaları Vakfı'nın üç ayda bir yayınlamış olduğu kent tarihi ve kültürü dergisidir. Mayıs 2003'te yayın hayatına başladı. Derginin sahibi ve sorumlu müdürü 26. sayıya kadar Ahmet Erdönmez idi. 27. sayıdan sonra sahibi Nuri Kolaylı, yayın yönetmeni ise Raif Kaplanoğlu oldu. 2015 yılında kapandı.