Orhangazi

Bursa'nın İlçeleri

Keramet Köyü

   
     

         Kuzeyden Yalova, batıdan Gemlik, güneyden Bursa ve Yenişehir, doğudan İznik ile çevrili olan Orhangazi'nin yüzölçümü 326 km2’dir.
    İznik gölünün kuzeybatı köşesinde gerek ticari, gerek kültürel anlamda küçük bir şehir görünümündedir. Samanlı dağlarıyla İznik gölü arasında ve bu göle 2 km. uzaklıkta bulunan bir yere kurulmuştur. Akarsuları bol, bağ ve bahçeleri çoktur. Yunan işgalinden harap bir halde kurtulan kasaba yeniden imar edilmiştir. Günden güne genişleyen ve güzelleşen Orhangazi’de muntazam caddeler ve parklar vücuda getirilmiş olup 1980' lerde kasaba görünümünde olan ilçe 1983 yılında S. Turgut Ünlü ve ekibinin titiz çalışmalarıla modern bir şehir görünümüne kavuşmuştur.
    Orhangazi, İstanbul-İzmir karayolu ile Bursa’ya bağlıdır. Ülkemizde genel bir ihtiyaç olan demiryolları bakımından ise oldukça talihsizdir.
    İlçenin 2 km. güneyindeki Ilıpınar höyüğü MÖ 6. bin yıla tarihlenir. Roma, Bizans, Selçuklu egemenliklerinden sonra bölgeyi ele geçiren Osmanlılar bazı kasaba ve köyleri imar ederek genişlettiler. Orhangazi de bunlardan biridir. Eski adı Pazarköy’dür. Orhangazi burasını beğenerek bir müddet askeri karargah olarak kullanmıştı. Bu sıralarda imar edilen ve bir de cami yapılan kasabaya o tarihten beri Orhangazi denilmektedir. Daha sonra I. Murat zamanında tekrar imar edilerek genişletilmiş, hatta Yıldırım Bayazıt devrinde de ilçe merkezinde han, hamam gibi binalar vücuda getirilmiştir. Fakat bunların bir kısmı 1418 tarihindeki yer sarsıntısında kısmen harap olmuştur. Evvelce Gemlik’e bağlı bir bucak iken sonraları ilçe olarak Bursa’ya bağlanmıştır.

          

                                       1930'larda ilçe meydanı (Mehmet Candaş arşivi)

    İlçe merkezine 2 km. mesafede Mendil Tepesi denilen bir tepe ve ortasında büyük bir toprak yığını vardır. Buranın Orhangazi’nin komutanlarından Karaca Bey’in karargahı olduğu ve birçok şehit mezarlarının bulunduğu ve aynı zamanda gözetleme yeri vazifesi gördüğü söylenmektedir. Bu tepeye 10 km. mesafede askeri kalelerden biri olduğu zannedilen bir kale duvarı harabesi vardır.
   1940 sayımında merkezde 2659 nüfus vardı. İlçenin genel nüfusu ise 58.716 idi. Bu sayı günümüzde 85 bin civarındadır.

      
   İlçenin en çok ekime müsait ve verimli toprakları İznik Gölü kenarına rastlıyan düzlüklerdir. Buralarda iyi cins, çeşitli bitkiler yetiştirilmektedir. Zeytin yörenin en göze çarpan ürünüdür. Genelde Gemlik zeytini olarak adlandırılsa da yörede yetişen zeytin Gemlik'te üretilen zeytinden hem daha kaliteli, hemde tonaj bakımından daha fazladır. Zeytinin yanısıra yöremizde yetişmeyen ürün yok gibidir.
   Tarihte bağcılığı ve böcekçiliği de ileri olan ilçede bu ürünlerin yerini ekonomik olarak getirisi daha fazla olan ürünlere bırakarak yok olmaya yüz tutmuştur. Yenişehir, Bursa ve Yalova’dan gelen yolların birleştiği noktada bulunuşu, tabii zenginliklere sahip oluşu, ticari durumunu hergün biraz daha gelişme göstermektedir.

                            Kaynak: Avrasya Etnoğrafya Vakfı:  http://www.angelfire.com/or3/etnografya/depo.htm  

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 20/10/22