OSMANLI DÖNEMİNDE BURSA

Bursa'nın Tarihi
Bursa Kronolojisi
Bursa Kalesi
Bursa'nın Fethi
Bursa'nın Sit Alanları
Bursa Ulucamii
Kaleiçi Osmanlı Yapıları
Bursa Notları
Evliya Çelebi'nin İzinde
Gölyazı Hakkında

Osmanlı Döneminde Bursa ve Çevresinin Fetih Haritası
Çekirge Adı Nereden Gelir?
Tarihi Mudanya Evleri
Bursa Posta Damgası
Eski Bursa'nın Yolları
Seyyahların Gözüyle Bursa
1502 Tarihli Bursa Belediye Kanunu
Kapalıçarşı Tarihi    
Trilye ve Taş Mektep
Tophane Bey Konağı Tahmini Çizimi
Bursa'ya Gelen İlk Seyyah
Selanik'ten Bursa'ya (Ali Aksoy)
Süleyman Çelebi ve Komşuları
Bursa ve Kütahya Tarihinden Kesitler  
At Pazarı - İvaz Paşa
Bali Bey Hanı     
Tahtsız ve Bahtsız Şehzade: Cem                               Bursa Çarşı ve Hanları  Bölüm: 1  2   3   4
II. Beyazıd Devri Bursa Eserleri
Halil İnalcık ve Bursa
Tanzimattan Cumhuriyete Bursa                          Osmanlı Döneminde Mudanya İskelesi

 

         
     Bursa 1326'da Osmanlıların eline geçmiştir. Orhan Gazi’nin ölümünden sonra 1360’ta Sultan I. Murat Hüdavendigâr Bursa'da imar çalışmalarına girmiş, Çekirge semtinde kendi ismini taşıyan yapı topluluğunu yaptırmıştır. Yıldırım Beyazıt döneminde ise şehir, yeni yapılan eserlerle daha da genişlemiştir. Ancak Yıldırım Beyazıt’ın 1402’de Ankara Savaşı’nda yenilmesinden sonra Timur Bursa’ya girmiş ve şehri tahrip etmiştir. Yıldırım Beyazıt’ın ölümünden sonra on yıl süren kardeş kavgası sonunda Çelebi Sultan Mehmet Bursa’da yıkılan yapıları yenilemiş ve yeni yapılarla da şehri imar etmiştir. Bundan sonra Osmanlı’nın başkenti olan Bursa, İstanbul’un fethine kadar Osmanlının siyasi ve  kültürel bir merkezi olmuştur.
              

    Tanzimat sonrası dönemde Hüdavendigar Vilayeti merkezliği yapan Bursa´ya 1900´lü yılların başında Bilecik, Kütahya, Karesi (Balıkesir), Karahisar (Afyon) sancakları bağlı bulunmaktaydı.  Bursa, 1844 yılından başlayarak mutasarrıflık ile yönetilmeye başlanmıştır. 1864 yılında ise vilayet oluşturulmuş ve 1867 yılı temmuzundan itibaren Bursa valiler tarafından yönetilmeye başlanmıştır.
    Kurtuluş Savaşı öncesi 8 Temmuz 1920’de Yunanlılar Bursa’yı işgal etmişler, 30 Ağustos zaferinden sonra da 10-11 Eylül 1922’de şehirden çekilmişlerdir (işgal süresi 2 yıl, 2 ay, 3 gündür). Cumhuriyetin ilanından sonra Bursa il konumunu korumuştur.   
     Tarihi geçmişi oldukça eskiye inen Bursa’da o dönemlerden günümüze ulaşabilen yapılar yok denecek kadar azdır. Antik çağ yapıları Bursa’nın çeşitli tarihlerde uğradığı akınlarda yıkılmış, Osmanlı yapılanmasında da onların taşlarından yararlanılmıştır. Kentin ilk kurulduğu Hisar Mahallesi’nde az da olsa antik çağın mimari kalıntılarına ve küçük buluntularına rastlanılmaktadır. Bunlar arasında Bithynia krallığı zamanında yapıldığı sanılan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de kullanıldığı sanılan ve onarım geçiren surların bazı bölümleri günümüze ulaşmıştır. Osmanlı döneminde yapılan I. Beyazıt’ın inşa ettirdiği Ulu Cami, Osman Gazi’nin oğlu Alaeddin Bey’in yaptırdığı Alaeddin Camisi, Orhan Camisi, Timurtaş Paşa Camisi, Emir Sultan Camisi, Altıparmak Camisi, Hacı İskender Camisi, İvaz Paşa Camisi, Hoca Alizade Camisi, Molla Fenari Camisi, Şehabeddin Paşa Camisi, Şahadet Camisi, Selçuk Hatun Mescidi, Yeşil Külliye, Muradiye Külliyesi, Hüdavendigâr Külliyesi, Yıldırım Külliyesi kentin belli başlı camileridir. Ayrıca Osman Bey’den Fatih Sultan Mehmet’e kadar olan Osmanlı padişahlarının türbeleri de burada bulunmaktadır. Gülçiçek Hatun Türbesi, Devlet hatun Türbesi, Nalıncılar Hamamı, Şengül hamamı, Mahkeme Hamamı, Umurbey Hamamı, Atpazarı Hamamı, Emir Hanı, Kapan Hanı, Çukur Han, Geyve Hanı, İpek Hanı, Tuzpazarı Hanı, Koza Hanı, Fidan Hanı, Pirinç Hanı, Büyük Kapalı Çarşı, Yıldırım Beyazıt Bedesteni günümüze gelebilen diğer Osmanlı eserleridir. Bursa kaplıcalarının en ünlüleri olan Eski Kaplıca, Çekirge Hamamı, Kükürtlü Kaplıca, Yeni Kaplıca, Kaynarca hamamı ve Karamustafapaşa Kaplıcası da onları tamamlamaktadır.
                                                      Kaynak: Raif Kaplanoğlu - Bursa Araştırmaları Dergisi

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 01/11/20