Bursa Kitapları
                
(Books on Bursa)


...

Bursa Haritaları 

Bursa Albümü

Bursa'da Edebiyat

Eski Bursa'nın Kitabevleri

Bursa'da Sahaflar

 

                                                                                 Yayım yılına göre sıralama


- Anadolu'da Bir Liman Kenti: Gemlik- Sözler, Yüzler, İzler, Onur Ulutaş (haz.), Gemlik Belediyesi yayını, 2023
 
-Bursa'nın Meyhaneleri Şaraphaneleri, Ekrem Hayri Peker, Ekin Yayınevi, 2023.

-Hasbihaller, Erhan Yıldızalp, ailesi tarafından bastırıldı, 2023.
İçindekiler:

Neden Yazdım: Hasbihaller// Bursa Tarihi Hakkında Bilgi Edindiğim Önemli Kişiler //Kale, Şehir, Hisar

Eski Bursa, Hisar //Dibek Taşları – Dinlendi Taşları //Hac ve Tehniye //Sünnet Düğünleri //Bursa’ya Göç Hareketleri

Osmanlıların Avrupa’ya Çıkışı //Süleyman Şah Türbesi //Mimar Sinan ve Bursa //Fatih Sultan Mehmet’in Saygısı

Bursa Erenleri //Ahi’lik //Yörükler- Türkmenler //Hüdavendigar Sancağı’na Gelen Aşiretler

Hüdavendigar Sancağı’na Gelen Oymaklar, Cemaatler //Keles ve Köyleri //Erguvan Bayramı //Ahmet Vefik Paşa

Haşim İşçan // Ulucami Şadırvanı //Atatürk’ün Ulucami’yi Ziyareti //1950 Yılında Atatürk Caddesi //Tahtakale

Cilimboz Deresi ve Değirmenler //Sütlüce Bölgesi //Ulufeli Çınar (Kovuk Çınar) //Deveciler Mezarlığı

Değirmen Taşı İmalatı //Kerpiçhane //Bursa’da İlginç Yapılar //Kale Duvarı Mı? //Bazı Yer Adlarına Takıntım Var

   Erhan Yıldızalp’in Konferansları

İstanbul’un Fethinde Bursalılar //Bursa’nın Fethi //İstanbul’un Fethine Giden Yol //Bursa Külliyeleri

Süleyman Çelebi //Horasan’dan Bursa’ya //Bursa’da Su Medeniyeti //Fetihten sonra Bursa

Bursa’nın Başına Gelen Feleketler

  Erhan Yıldızalp’in Gezi İntibaları

İznik Gezisi //Sansarak //Domaniç-Söğüt //Umurbey //Gölyazı //İnegöl 

Biraz da Nükte //Patlıcan’ın Kerameti //Ayanlar ve Hıyarlar


-Tarihi ve Doğasıyla Mollaarap, Ayşe Yandayan, Yıldırım Belediyesi yayınları, 2023, 356 sayfa.
İçindekiler

Balabanbey Kalesinde Fetih Törenlerinin Başlaması- Mollaarap Mahallesi Ve Çevresi İçin Neler Yaptım? Anıt Eserlerimiz Nasıldı, Nasıl Oldu? - Dünden Bugüne Adım Adım Mollaarapve Çevresi - Mollararap Mahallesinden çeşitli görüntüler- Mahallemize Gelen Göçmenlerin Tarihi Geçmişi - Balkanların Türkleşmesi - Balkanlara M.S 5. Ve 6. Yy. Slavlar Geldi. Slavlar (İslavlar) Kimdir?  - Osmanlı Devletinin Kuruluşu Ve Bursa’nın Türklerin Eline Geçişi - Orhangazi Dönemi İle Türklerin Rumeli’ye Geçişi - Mahallemizin Önemli Sayıdaki Nüfusunu Oluşturan Boşnaklar Kimdir? Boşnak Kimlere Denir; (Boşnaklar, Peçenekler Mi?) -  26 Ağustos 1071 Yılında Yaşanan Malazgirt Meydan Muhaberesinde, Peçeneklerin Etkisi - Bosna ve Boşnaklar Mostar Köprüsü - Sancaklılar- Göçlerin başlaması ve Yugoslavya’dan göçler - Bu genel bilgiden sonra mahallemizde oluşan göçmen nüfusu - Bulgaristan Göçmenleri - Kırım Türkleri ve Ruslar - Ruslar Kimdir? - Emir Timur (Aksak Timur) kimdir? - Kırım Hanlığının Kuruluşu - Mahallemize Kırım Göçmenlerinin yerleşmesi - Balkan Türklüğü - Bursa Şehrinin Kuruluşu - Halep yakınlarında ölen Süleyman Şah; (Kabri taşınan) - Bursa’nın Türklerle Tanışması - Bursa’nın Fethi (6 Nisan 1326) - Bursa da bulunan Osmanlı Padişahları ve Külliyeleri - Mollaarap Mahallemizde bulunan, aslını koruyarak ve yaşatıp geleceğe taşımamız gereken Tarih ve Kültür miraslarımız - 1-Balabanbey Kalesi - Balabanbey (Balabancık) kimdir?- Elveda Balabanbey Kalesi - Yıldırım 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü - İş makineleri ile Balabanbey Kalesinin yok edilmesinin adıma adım basına yansıması - Çobanbey Kimdir - 1324 yılında hazırlanan Mekece Vakfiyesi - Çobanbey Türbesinin onarımı - Osmangazinin Oğlu Çobanbeyi anma törenleri - Çobanbey Mescidinin ikinci kazı çalışması - Cami Yaptıran Mollaarap kimdir? - Mollaarap Camii - Mollaarap Cami Çeşmesi - Şehsabit (Şeyh Hüseyin Sabit Efendi) kimdir? - Şehsabit Camii ve Dergâhı - Çeşitli kaynaklardan Şeyh Hüseyin Sabit Efendi - Şeyh Hüseyin Sabit Efendinin Tekke, Cami, Okul Yapımı - Gaipler Mezarlığı - Harmanyeri Camii - Hüsameddin Efendi Dergâhı, Türbesi, Camii, Haziresi ve Çeşmesi - Hüsameddin Bursevi Kimdir - Hüsameddin Tekkesinin Çeşmesi - Abdül Mümin Efendi Dergâhı - Temenyeri, “Temenna Mahallesi" - Temenyeri Müsellim Köşkü - Hünkâr Köşkü - Hünkâr Köşkünün, Bahçesinin Güzellikleri - Köşkte çakıl mozaik zemin döşemesi (Podima)- Köşkte Bursa’nın en güzel suyu ve çeşmesi: (Hünkâr çeşmesi) - Hünkâr Köşkünün yapı tarzı  - Binanın bu aşamadaki durumu ve yapılan çalışmalar - Sabiha Gökçen Kim? - Hatay sorunu neydi, çözümünde Sabiha Gökçenin rolü - Temenyeri Hamidiye Çeşmesi - Gökdere ve Maksem Köprüsü - Terkos Su Taksimi yeri - Maksem Köprüsü yakınında yok edilen çeşme - Temenyeri Erguvanları, Emirsultan ve Erguvan Bayramları - Temenyerinde Erguvan BayramlarıYerel Gündem 21 nedir? - Tohum Mektebi - Bursa ve İpekçilik Tarihi - İpeği ile meşhur olan Bursa’mıza bu sanatı kim ne zaman nasıl getirmiştir? - İpek Anadolu’ya nasıl geldi - İpek ve Bursa - Karataban Hastalığı - Düyun-u Umumiye - “Harir Darüt-Talimi” İpekböcekçiliği Enstitüsü - Boşaltılan Tohum Mektebi (İpekçilik Enstitüsü) Binası - Bursa’da İpekçiliğin Geçmişi - Önce çocukluğumun Mollaarap’ını anlatayım sizlere - Kore’ye ilk gidiş yıllarında söylenenler - Tren yolları - Beklerim her gün bu sahillerde - Ninni - Mahalledeki fabrikalar iki çeşittir; İplik fabrikaları ve kumaş fabrikaları  - Mahallemiz ve çevresindeki bazı ipek fabrikaların adları ve yerleri şöyle idi - Mahallemiz ve çevresindeki bazı büküm ve Apre Fabrikalarının adları ve yerleri şöyle idi - Thomas Mancılık, Dokuma ve Atlas Empirme Fabrikası - Seyyid Baba Tekkesi - Vefikiye Camii - Vefikiye Camii İmamı Yakup Özendim Hoca Efendi - Mollaarap’taki sivil mimarlık örneği olan Kültür varlıklarımız - Talimhane - Bir zamanlar Talimhane - Mollaarap Mahalleli - Umurbey ve Ailesi - Akıncı ailelerinden olan Kara Timurtaş Paşa ve Oğulları  - Kara Timurtaş Paşa (Umurbeyin Babası) - Oğlu Yahşi Bey - Oğlu Ali Bey - Oğlu Oruç Bey - Umurbey’in Vakıf eserleri - Umurbey Cami - Umurbey’in Kitapları - Germiyaneli ile bağlantı - Zenginlik ve dindarlık - Umurbey Hamamı - Umurbey Hamamın yeni kullanım şekli - Umurbey Türbesi - Umurbey Hanı (Tuz Hanı) - Umurbey Cami Çeşmesi - Umurbey Hamamın önündeki Çeşmesi - Umurbeyde birkaç ayazma - İpeker Fabrikası ve İpekerler - Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi  - Babadağ Camisi (Yeni Mahalle) - Namazgâh - Namazgâh Cami - Namazgâh Karınca deresi üzerinde terk edilen tarihi su kemeri - Akçağlayan Suyu - Işıklar Askeri Lisesi- Teferrüç Su deposu - Tarihi Bina Teferrüç su deposu - Su Kasidesi - Teferrüç Mesire yeri - Teleferik: (Komşumuz) - Uludağ: (Keşiş Dağı) - Uludağ Maden Suyu - Kirazlı Yayla - Uludağ ve Buzcular - Tarihte Mollaarap’ın yamaçlarındaki yangın - Kerpiçhane - Mollaaarap Mahallesindeki Gayri Müslimler - Mollaarap Mahallesinin Köleleri - Mollaarap Mahallesindeki mezarlık alanları - Yunan İşgalinde Mollaarap - Mahallemiz sakinlerinden Milis Topal Ali lakaplı (Ali Hakbilir) - Eşkıyalıktan kahramanlığa bir ömür: “Püskülsüz İsmail ve Ziya Şakir.” - Maksem Köprüsünü yakmak için Yunan askerlerine gaz vermeyen  - Şehit Atiye Hanım - Kıbrıs Savaş Gazisi - Babam Şaban Gümüşten’le söyleşi - Cemal Şaylıoğlu ile söyleşi - İsmail Oğuş ile söyleşi  - Mustafa Enver Yet ile Söyleşi - Çocukluğumdaki Mudanya - Çocukluğumdaki Dağ arkası köylüleri - Sular Vadisi - Balabanbey İlköğretim Okulu öğrencilerinin geçmiş yıllardaki görünümleri - Namazgâh İlköğretim Okulu öğrencilerinin geçmiş yıllardaki görünümleri - Mahallemizdeki Zanaatkârlar - Ödüllerim ve Belgelerim - Mahallemizde Kaybolan Meslekler - Mollaarap Mahallesinin yetiştirdiği siyasetçilerimiz - Mahallemizdeki iş adamlarımız ve sanayiciler - Mahallemizdeki eğitim kurumları - Dernekler - Mollaarap Mahallesine Muhtar olanlar - Mollaarap Mahallesine Ulaşım - Eczaneler - Geçmişteki Bakkallarımız - Mahallemizdeki bugünkü esnaflar - Bakkallar ve Marketler - Marketler - Berberler - Eski Berberlerden Vefikiye Camii karşısı-Berber Tahsin - Eşrefiler Caddesi: Önder Bulur  - Vefikiye Cami karşısı: Hakan - Balabanbey ilk Öğretim karşısı: Yıldız - Eşrefiler Caddesinde: Bayan Kuaförü 1 dükkân  - Kahvehaneler - Eşrefiler Caddesi: Temenyeri Çınarlı kahve iki yerde - Sayıoğlu Kıraathanesi: Vefikiye Cami karşısında - Bosna Derneği: Talimhanede Tank İsmail’in kahvesinin yerinde bugün Bosna Derneğinin lokali olarak kullanılmaktadır - Mahallemizin tanınmış kişileri - Mahallemizin Düğünleri - Mahallemizin Kızları - Mahallenin erkekleri

-Bursa Kitabeleri, Ömer Kaptan, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2023.

-Barışın Yolunu Açan Mütareke- 100. Yılında Mudanya Mütarekesi, ed. Behçet Kemal Yeşilbursa, Sentez Yayınları, 2022, 388 sayfa
İÇİNDEKİLER
1. BÖLÜM: Mudanya’nın Coğrafi Özellikleri -Ali Yiğit
2. BÖLÜM: Mondros’tan Mudanya’ya: Milli Mücadele ve Mudanya Mütarekesi -F. Rezzan Ünalp
3. BÖLÜM: İzmir’den Mudanya’ya: Yunanistan, Küçük Asya Bozgunu ve Mudanya
Mütarekesi - Esra Özsüer
4. BÖLÜM: Milli Mücadele Döneminde Türk-İngiliz İlişkileri ve Mudanya Mütarekesi - Sevtap Demirci
5. BÖLÜM: Milli Mücadele Döneminde Türk-Fransız İlişkileri ve Mudanya Mütarekesi - Bige Sükan
6. BÖLÜM: Milli Mücadele Döneminde Türk-İtalyan İlişkileri ve Mudanya Mütarekesi -Mevlüt Çelebi
7. BÖLÜM: Barışın Yolunu Açan Mütareke: Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barış Antlaşması - Behçet Kemal Yeşilbursa
8. BÖLÜM: İngiliz Basınında Mudanya Mütarekesi - Mekki Uludağ
9. BÖLÜM: Fransız Basınında Mudanya Mütarekesi - Mehmet Şah Özcan
10. BÖLÜM: ABD Basınında Mudanya Mütarekesi (3-11 Ekim 1922) -Asil Kaya
11. BÖLÜM: 7 Bölge 7 Kent: Mudanya -Mithat Kırayoğlu
12. BÖLÜM: Bursa’nın Denize Uzanan Toprakları Mudanya!- Melike-Yüksel Baysal

-Bursa Atlası, ed. Alev Sınar Uğurlu, Selçuk Kırlı, Türk Ocakları Derneği Bursa şubesi yayını, 2022, 480 sayfa
İÇİNDEKİLER
I. ARKEOLOJİ / MİMARÎ
Sistine Salonu'nda Yer Alan Fresko Işığında Toplantı Mekanının Yeri- Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
MYRLEİA/APAMEİA ANTİK KENT YERLEŞİMİNDE BULUNAN SERAMİKLER
Prof. Dr. Derya Şahin / Arş. Gör. Hazal Çıtakoğlu / Arş. Gör. Gonca Gülsefa
HELENİSTİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE İZNİK’İN (NİKAİA) TARİHİ VE YERLEŞİMSEL GELİŞİMİ
Dr. Gözde KIRLI ÖZER / Prof. Dr. Arzu ÇAHANTİMUR
II. BOTANİK / ÇEVRE
BURSA’NIN SIRTINI DAYADIĞI ULUDAĞ’IN BİTKİSEL ÇEŞİTLİLİĞİ
Prof. Dr. Gürcan Güleryüz
KÜRESEL MÜCEVHER SUYUN “SULAR ŞEHRİ” BURSA’DA TARİHSEL YOLCULUĞU
Prof. Dr. Melike Yalılı Kılıç / Prof. Dr. Seval Kutlu Akal Solmaz
III. COĞRAFYA
BURSA ŞEHRİNİN CUMHURİYET DÖNEMİNDE NÜFUS DEĞİŞİMİ
Doç. Dr. Alper Uzun / Arş. Gör. Burak Oğlakçı
IV. DİL / KÜLTÜR / EDEBİYAT
BURSA’DA OĞUZ BOY ADLARIYLA KURULMUŞ KÖYLER VE AĞIZLARI ÜZERİNE
Prof. Dr. Hatice Şahin / Doç. Dr. Şükrü Baştürk
BUHARA BURSA BOSNA GÜZERGÂHINDA TASAVVUFÎ KÜLTÜR ATLASI
Prof. Dr. Mustafa Kara
BURSA’DA YAZILAN ŞAHESER: SÜLEYMAN ÇELEBİ VE VESÎLETܒN-NECÂT
Prof. Dr. Bilal Kemikli
BURSALI BİR SAZ ŞAİRİ: ÂŞIK HALİL
Prof. Dr. Ali Duymaz
BURSALI ŞAİR EŞREF PAŞA’NIN TARİHE IŞIK TUTAN BİR KASİDESİ
Prof. Dr. Özlem Ercan / Dr. Öğr. Üy. Kadriye Hocaoğlu Alagöz
BAHAR SULTÂNI İLE KIŞ ŞEHRİYÂRI’NIN ULUDAĞ’DAKİ MÜCADELESİ (MÜNÂZARA-İ BAHÂR U ŞİTÂ)
Doç. Dr. Sadettin Eğri / Dr. Öğr. Üy. Zehra Öztürk
BURSA’NIN KÜLTÜREL MİRASI KARAGÖZ’ÜN ÇOCUKLARA UYARLAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Prof. Dr. Kelime Erdal / Elif Burcu Ulun
BURSA YEMEK KÜLTÜRÜ
Prof. Dr. Hülya Taş
İKİ İNGİLİZ KADIN GEZGİN:JULİA PARDOE (1806-1862) ve MARY ADELAIDE WALKER (1820-1905) PERSPEKTİFİNDEN BURSA İZLENİMLERİ
Prof. Dr. Nesrin Karaca
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ULUDAĞ
Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu
İŞGAL İSTANBULUNDAN BURSA’YA: HİLMİ ZİYA ÜLKEN’İN “YARIM ADAM” ROMANINDA HÜLYA VE SÜKÛN ŞEHRİ BURSA
Prof. Dr. Salim Çonoğlu
BURSA’YA DIŞARIDAN VE İÇERİDEN BAKAN İKİ ROMAN: ÇOK ÇİÇEKLİ SENFONİ VE ÖLÜ REŞAT
Dr. Öğr. Üy. Zuhal Eroğlu Koşan
V. TARİH
OSMANLI’NIN DÎBÂCESİ BURSA VE TARİHİ
Prof. Dr. Cafer Çiftçi
OSMANLI DÖNEMİ BURSA TARİHÎ KAYNAKLARINDAN BURSA VEFEYÂTNÂMELERİ
Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan
BURSA YEŞİL KÜLLİYESİNDE VERİLEN SİYASÎ VE SOSYAL MESAJLAR
Doç. Dr. M. Bedri Mermutlu
MİLLİ MÜCADELE’DE HACİM MUHİTTİN BEYİN BURSA VALİLİĞİ VE BURSA’NIN İŞGAL SÜRECİ
Doç. Dr. Celil Bozkurt“YEŞİL BURSA, AL SANCAĞINA KAVUŞTU” BURSA’NIN
YUNAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU’NUN 100. YILI
Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa
SÜRGÜNDEN VATANA DÖNÜŞ SERÜVENİ: BURSA’YA YERLEŞEN AHISKA TÜRKLERİ
Doç. Dr. Minara Aliyeva Çınar


-Türk Gölge Oyunundan Kalan Yazılı Miras, Nezaket Özdemir Bircan, Uludağ Üniversitesi-Yıldırım Belediyesi ortak yayını, 2022.

-1950-60 Yıllarında Bursa'da Yaşanan İlginç Olaylar, Ekrem Hayri Peker, Ekin Yayınları, Bursa, Kasım 2022.

-Osman Gazi'nin Şehri Yenişehir, Salih Erol, Hat Matbaası, Bursa, 2022

-Kurtuluş Savaşı'nda Bursa'nın Milli Çeteleri ve Abdürrezzak Sözgeçiren, Ekrem Hayri Peker, Ekin Yayınları, Bursa, Kasım 2022.

-Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosunun Açılışı, Ekrem Hayri Peker, Ekin Yayınları, Bursa, Eylül 2022, 213 sayfa

-Bursa'da Zaman Mekan ve İnsan - Bursa'nın Yunan İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı, editör: Behçet Kemal Yeşilbursa, Sentez Yayınları, Eylül 2022
  1- "Zaman Mekan ve İnsan Kavramlarına Semantik, Felsefi ve Teolojik Yaklaşımlar" Yelda Akıllıgöz
  2- "Bursa'nın Doğal ve Kültürel Yapısı" Serhat Zaman- Ali Yiğit
  3- "Bursa'nın Koloni Kentleri" Hazal Çıtakoğlu- Mustafa Şahin
  4- "Bursa'nın Eski Çağları: Prusa'dan Bursa'ya" İlknur Gürgen
  5- "Roma ve Bizans Döneminde Bursa" Şahin Kılıç
  6- "Payitaht'tan Sancağa: Bursa ve Osmanlı" Orhan Kılıç
  7- "Nasihat Heyeti Bursa'da (17-20 Nisan 1919)" Mevlüt Çelebi
  8- "İşgal ve Kurtuluş: Bursa'nın Yunan İşgalinden Kurtuluşu" Celil Bozkurt
  9- "Şehitler Diyarı Bursa: Çanakkale ve İstiklal Harbi Şehitleri" Zekeriya Türkmen
  10- "Atatürk'ün Bursa Gezileri (1922-1928)" Mine Ersevinç
  11- "Atatürk'ün Bursa Gezileri (1929-1938)" Hacer Karabağ
  12- "Bursa'nın Öncü Kadınları: Zehra Budunç" Mine Değer Çömez
  13- "Edebiyata Yansıyan Bursa Tarihi" Alev Sınar Uğurlu
  14- Savaş ve Bursa: İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Bursa" Gökçe Süzgün Işık
  15- "Yabancı Seyyahların Gözüyle Bursa" Funda Songur
  16- "Uludağ'ın Unutulmuş Manastırları" Ersoy Soydan
  17- "İmparatorluktan Cumhuriyete Bursa Kent Tarihinde Gayrimüslimler" Turgay Akkuş
  18- "Bursa Sudan İbarettir: İhsan Uzer'in Araştırmalarıyla Bursa Suları" Betül Batır
  19- "Bursa ve Çevresinde Mülteci ve Mübadil İskanları" İbrahim Erdal
  20- "Bursa'nın Medar-ı Serveti: İpekçilik" Cafer Çiftçi
  21- "Tarihin Cansız Tanıkları: Bursa'nın Tarihi Mezarlıkları ve Hazireleri" Hasan Basri Öcalan
  22- Bursa'da Dini Hayat ve Tasavvuf Kültürü Üzerine Bazı Tespitler" Mustafa Kara
  23- "Kentleşme ve Ötesi: Nitelik Değiştiren Bursa" Alper Can
  24- "Bursa'daki Kentsel Koruma Faaliyetlerinde Öncü Paydaş ve Aktörler (1983-2003)" Sermin 
           Çakıcı Alp- Mehmet Tunçer
  25- "Bursa'nın Yunan İşgalinden Kurtuluşu (11 Eylül 1922)" Behçet Kemal Yeşilbursa
  26- "Osmanlı Sarayının Buzcusu: Bursa'nın Kadim Ailelerinden Buzcubeyler (Buzcular) Ailesi"
          Behçet Kemal Yeşilbursa
  27- "Bursa'da Zaman, Mekan ve İnsan" Behçet Kemal Yeşilbursa
 
-Bursa'da Yunan İşgalinin Bilançosu, hazırlayan: İsmail Yaşayanlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, Eylül 2022, 241 sayfa, büyük boy
    Bu kitap Yunan ordusunun ve iş birlikçilerinin Batı Anadolu'da verdikleri zararları tespit edebilmek ve Lozan görüşmelerinde kendilerinden "tamirat bedeli" talep edebilmek adına kurulmuş olan Menhubat Komisyonları'ndan günümüze kalan ve şu anda bilinen tek kaydın yayıma hazırlanmasıyla ortaya çıktı. 1923 senesinin ilk aylarında tutulan bu kayıtlar, muhtemelen sayıları birden fazla olan Bursa Menhubat Komisyonları'ndan birine ait tutanaklardır. (önsözden)

-Kurtuluşla Yüz Yüze- Yüzüncü Yılında Bursa'nın Kurtuluşu, Mustafa Kara, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, Eylül 2022, 135 sayfa.

-Anılarda Yaşarken Gemlik, Reyhan Çorum, 5 cilt, Siyah Beyaz Yayınları, Ağustos 2022

-Şu Bizim Tek Sokak, Fehmi Enginalp, Alp Yayınları, Mayıs 2022, 264 sayfa.

-1930-1960 Yıllarında Bursa'da Eğlence Hayatı, Ekrem Hayri Peker, Ekin Yayınları, Bursa, 2022
    Ellili yıllarda halkın başlıca eğlencesi milli bayramlar, panayırlar, bayram yerleri, sinema, güreş, şehre gelen şarkıcılar-türkücüler-gazelhanlar, çadır tiyatroları, futbol maçları, Heykel önünde yapılan idamlardı… Bahar ve yaz aylarında gidilen mesire yerleri, Uludağ, sahil kenarları… Gölbaşı’nda veya Uludağ’da avcılık, derelerden, Nilüfer Çay’ında balık tutmak ve yüzmek. Müzikli çay bahçeleri…Ramazan aylarında ise sahneye karagöz-Hacivat, meddahlar, orta oyuncuları çıkarlar. Pınarbaşı’na çadırlar kurulurdu.1950’li yıllarda Setbaşı’ndaki Saray Sineması’nın alt katında Kervansaray Gazinosu açılmıştı. Kültürpark açıldığında İzmir’deki Kültürpark’a benzemesi için gazino ve pavyonlar açılmıştır.Şehir içinde Romans ve Kükürtlü gibi müzikli çay bahçelerinin yanı sıra, Bursa’nın kalburüstü kesimine hitap eden Havuzlu Park ve Park Otel gibi mekânlar vardı. Daha sonra Heykel’de Roof açıldı. Bursa’da ilk birahane 1950’li yıllarda açılmıştır. Bursa’nın eğlence hayatına ellili yılların ortasında farklı üç renk geldi. 1955 yılında Kültürpark ve 1957 yılı sonunda Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu açıldı. Ayrıca o yıllarda Türkiye’nin eğlence hayatında bir yıldız olan Hayri Küçük ortaya çıktı. Bursa’nın eğlence hayatı değişti. Abonman usulünün uygulandığı Kışlık sinemalar, tiyatro, gazino ve müzikli çay bahçeleri, müzik ve eğlence programı yapan oteller doğal olarak gelir ve kültür düzeyi yüksek kişilere, memurlara hitap ediyordu. Çalışmamda 1950-1960 yılları arasında yayınlanan Bursa’da Hakimiyet Milletindir, ANT ve Yeni ANT gazetelerinde yer alan haberlerden, anı kitaplarından ve o yıllarda yaşamış kişilerin anılarından faydalandım.
(Arka kapak yazısı)

-Bursa Tiyatro Tarihi Araştırmaları II, Uğur Ozan Özen, Gaye Kitabevi, 2022, 152 sayfa

-1950-1960'lı Yıllarda Bursa'da Kültürel ve Sosyal Değişim, Ekrem Hayri Peker, Ekin Yayınları, Bursa, 2022.

-Bursa Tiyatro Tarihi Araştırmaları, Uğur Ozan Özen, Gaye Kitabive, 2021.

-Cumhuriyet Dönemi İstatistiklerinde Bursa (1923-1938), Dr. Nursal Kumaş, Gaye Kitabevi, 2021
 
-Bursa'da Sinema, Ekrem Hayri Peker, Gece Kitaplığı, 2021.
 
-Taşrada Kent ve Aydın- Bursa Örneği (1930-1950), Can Ulusoy, Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2021. 

-Kitap Binayı Çip Sokağı Öldürdü- Nitelik Değiştiren Bursa, Alper Can, Gece Kitaplığı, 2021, 131 sayfa.  

     MÖ 8000’den beri insanlar tarım yapılan yerleşimlerde yaşıyor: test edildi, insan doğasına uygun olduğu onaylandı. Sadece iki yüz yıldır tarım yapılmayan yerleşimlerde, kentlerde yaşıyoruz. Test süreci sürüyor, uygunluğu henüz onaylanmadı. Zihninde, dilinde tasarladığını araziye yansıtabilen, mekan kurabilen insan, kentleri tasarlamakta zorlanıyor.

            Beş Şehir’in, adı zamanla birlikte anılan tek kenti Bursa, “fetih günlerinin sevinci”nden çok uzakta artık. Bir ucundan diğerine yürünebilen, suyu içilebilen, meyvesi yenebilen ‘insancıl’ kent olmaktan çıktı. Tarihi kolajlanan, amblemi değiştirilen, ambalajına kare kod eklenen ‘marka kent’ haline dönüştü; insanları gri kutularda yaşayıp renksiz (beyaz) araçlarla her sabah ve akşam bir uçtan öbürüne sürükleniyor. Meçhul bir düşmanın, eski zamanların ‘öz’ Bursasını değiştirdiği, bozduğu, sattığı en yaygın paranoya. Dedesinden kalan fotoğrafları saklamamış kuşakların kentin bozulmasını neden önleyemediği tartışılıyor! Rousseau’nun “Elveda Paris” diyerek başlattığını, Gürsel Korat “elveda Kayseri” diyerek sürdürmüştü. Biz de “elveda eski Bursa” demek durumundayız; peki ya Yeni Bursa?

            Göbeklitepe’den yola çıkıp İstanbul, Roma ve Paris’e uğrayıp Haussmann ve Ahmet Vefik Paşa’ya selam verdikten sonra Heidegger, Wittgenstein, Simmel, Benjamin, Proust, Baudelaire’in imbiğinden geçip Tanpınar’ın son bakışı ile bakacağız Bursa’ya. Gülümse ile hazin tebessüm, öfori ile fasiyal paralizi arasında yolculuk etmek isteyenlere… (Arka Kapak)

-Bursa’daki Kitapçıların Son Yüzyılı, Uğur Ozan Özen, Nilüfer Belediyesi Haziran 2021, 182 sayfa

-Bursa Taşımacılık Tarihi, Kenan Yetişen, 2021.
 
-Bursa'dan Kore'ye 80 Yıllık Öykü, Necdet Yazıcıoğlu- Ceyhun İrgil, Halk Kitabevi, 2020, 264 sayfa
    Bu kitap, Bursa’dan başlayan ve Kore’de biten bir insan öyküsü. 1930-50 yılları arasındaki Bursa’daki yaşamı, Türk Otomotiv Sanayi’nin gelişimi, Kore Savaşı ve günümüzdeki Güney ve Kuzey Kore’nin ilk elden tanıklığı. (tanıtım bülteni)

-Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bursa'da Elektriğin Tarihi, Hacer Karabağ, Gaye Kitabevi, 2020, 196 sayfa.

-CHP Parti Müfettişliği ve Raporlarla Bursa Teşkilatı (1936-1945), Seda Bayındır Uluskan, Yeditepe Yayınevi, Mayıs 2020, 447 sayfa.

-Gemlik- Tarihi ve Coğrafyası, Veli Orkun. 1. basım: 1947, 2. basım: 2020
   1939'da Gemlik Ortaokuluna tarih ve coğrafya öğretmeni olarak atanan Veli Orkun'un kendi imkanlarıyla bastırdığı eser 2020 yılında yeniden basıldı. Yeni baskıda bazı kelimeler günümüz Türkçesine çevrilirken Gemlik'in tarihi ile ilgili bölümler, bilinmez neden, eserden çıkartıldı.

-II. Abdülhamit Döneminde Bursa'da Sosyal Hayat (1876-1909), Dr. Nursal Kumaş, Sentez Yayıncılık, 2020
 
-Emirsultan-Heykel Arasında Nostaljik Bir Gezinti, Ekrem Hayri Peker, Gece Kitaplığı, 2020
 
-Altıparmak Muradiye Çekirge Arasında Nostaljik Bir Gezinti, Ekrem Hayri Peker, Gece Kitaplığı, 2020

-Havada Bursa: Bursa'nın Demir Kanatları, Deniz Dalkılınç, Nilüfer Belediyesi yayınları, 2020, 182 sayfa.

-Sıraköyler- Bursa Nilüfer'in İncileri/ Yeni Mahalleleri: Misi, Demirci, Çalı, Yaylacık, Tahtalı, Kayapa, Hasanağa, Akçalar, Turhan Çalay, Avrasya Etnoğrafya Vakfı Yayınları, 2019
 
-Tipodan Ofsete - Bursa Basın Tarihi, Raif Kaplanoğlu- Ozan Kaplanoğlu, Nilüfer Belediyesi yayınları, 2019.

-Gazi'nin Stadyumu- Bursa'da Futbolun Doğuşu ve Yayılışı Öyküsü 1912-2018, İsmail Kemankaş, (yayımcı belirtilmemiş) 2019, 494 sayfa.

-Çalıköy, Turhan Çalay, Avrasya Etnoğrafya Vakfı Yayınları, 2018
 
-İnegöl Mobilya Tarihi, Kenan Kahraman, İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası yayını, 2018, 342 sayfa.

-Yavuz Sultan Selim Dönemi ve Bursa, ed. Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay, Osmangazi Belediyesi yayını, 2018 ( 2018 Fetih Şenlikleri kapsamında düzenlenen kongrenin bildirilerini içerir).
 
-1299'dan Günümüze 1299 İnegöllü, Turhan Şahin, İnegöl Belediyesi yayını, 2018
     1299 yılında İnegöl’ü fetheden komutan Turgutalp’ten günümüze İnegöl'e değer katan kişilerin tanıtıldığı ansiklopedik eser, 685 sayfa

-Merinos Fabrikası 80 Yaşında, Nezaket Özdemir Bircan, Deniz Dalkılınç, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2018, 228 sayfa

-Uluabat Gölü Çevresi Mimari ve Arkeolojik Yüzey Araştırması, Ali Kazım Öz, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2017, 104 sayfa

-İnegöl'de Nostaljik Bir Gezinti, Ekrem Hayri Peker, İnegöl Belediyesi yayınları, 2017

-Tarihte Bursa Esnafı, Ferhat Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2017, 232 sayfa

-
Kadim Bursa, Alper Can, Sentez Yayıncılık, 2017
    Bursa tarihinin az değinilen üçte ikilik kısmını anlatmak için çıktım yola. İstedim ki yolculuğum, bu topraklarda bizden önce asırlarca yaşamış komşularımızın kültürünü tanıyıp onlarla halen süren birlikteliğimizin daha insancıl hale gelmesine katkı yapsın. Talep edilenden çok daha fazla konutun hızlı bir şekilde üretilmesi kitleleri hayran bırakır, şantiye tozu çevremizin doğal fonu haline gelirken, fantazik -nostaljik bir tema haline gelen kültür varlıklarımızın korunmasına dikkat çekeyim istedim. Dahası var... Hannibal’in Romalılara yakalanma korkusunu bilmeden; yedinci yüzyılda Bursa’ya Tanrı Kenti dendiğini bilmeden; günlerce dışarı çıkmadan Uludağ’ın koyaklarında yaşamış çok sayıda çileci olduğunu bilmeden; azizlerin zaman içinde derviş babalara dönüştüğünü bilmeden bu kentin içine sızamazsınız. Psellos’un Uludağ’ı ve harika sularını betimlemesini

okumadan onları ilk övenin Evliya Çelebi olduğunu sanırsınız. Bursa’nın ‘uhrevi kent’ kimliğinin yapı taşlarını anlayamazsanız Ahmet Haşim, Tanpınar, Yakup Kadri’nin yazdıkları havada kalır biraz, içinize işlemez. Bursa üzerine yazan ve üretenleri daha derinden kavramak, yazacak ve üretecek olanlarda küçük bir ilham uyandırmak; bu da bir başka dileğimdi- Arka kapak yazısı

-Odryses'ten Nilüfer'e Uluslararası Sempozyum Bildiri Kitabı, Nilüfer Belediyesi Yayınları, 2017

-Nilüfer Arkeolojik Kültür Envanteri, Nilüfer Belediyesi Yayınları, 2017

-Apolyont'un Sakinleri- Mekan, Bellek ve Tarih, Eirini Kalogeropoulou, Nilüfer Belediyesi Yayınları, 2017. İçindekiler: 

 Giriş: Bellek ve Tarih: Hatırlamak Nedir?   - Apollonia'nın Tarihi -  Mekanın Algısı  - Apolyont İçinden: Ekonomik Yaşam ve Döngüsel Zaman Algısı -  Savaş ve Mübadele  - Cumhuriyet'te Mekan ve Ekonomi   - Belgeler    - İdari Durum ve Topografik Plan  - Uludağ Dergisi'nde Apolyont - Apolyont'un Nüfusu 

 

-Bursa'da İpekçilik (1837-1990), Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2017, 496 sayfa


-Bursa'da Gezek, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2017, 198 sayfa
 

-16. Bursa Edebiyat Günleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2017, 252 sayfa

-Halil İnalcık'ın Bursa Araştırmaları, (haz.) Yusuf Oğuzoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2017, 320 sayfa

-Tarihte Bursa ve Almanlar, (haz.) M. Fuhrmann, R. Motika, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2016, 220 sayfa

-Gemlik, Naci Pehlivan, Star Ajans, 2016, 478 sayfa.

-Pirinç Hanı, Özkan İrman, Uçurtma Yayıncılık, 2015

  1970'lı yıllara ait Pirinç Hanı anıları üzerine bir eser. 

-Türk Japon Fabrikası: Bursa’ya Dokunan Tarih 1928, haz. Banu Demirağ, Ege Yayıncılık, İstanbul, 2015.

-Bursa Anadolu Lisesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2015, 500 sayfa

-Demokrasi Yolunda Karınca Kararınca, Cilt 2: Bursa Günleri, Ertuğrul Mat, Berikan Yayınevi, 2015.

    Bu kitapta, son elli yılın Bursa’sından, Bursa’nın politik yapısından, bazı Bursalı politikacı çehrelerinden kesitler bulacaksınız. Bursa’da 1962’de başlayan demokrasi yolculuğumuzun hikâyesini, tabii ki kendi görüş ve yorumlarımızla anlatmaya çalışacağız. 27 Mayıs ihtilâlinden sonra 1961’de başlayan seçimlerden bugüne, demokrasiye ulaşmaya çalışıyoruz. Kâbe’ye doğru yola çıkan karınca misali, tam demokrasiye ulaşmanın kolay olmadığını bile bile bu yola çıkmışız. İnsanların geçmişlerine projektör tutulmasından hoşlanmadıklarını, kendimden biliyorum. Bu yüzden geçmişteki son elli yıla tutulan projektörün aydınlattığı olayların, sadece bazı dostların veya bazı karşıtların çehresini değil; aynı zamanda, ayna karşısında gördüğüm çehrenin geçmişini de aydınlatıp, bana göstermesini istedim. Politika sadece partiler arası bir kavga değil, aynı zamanda parti içi bir kavgadır da. Bu yüzden değirmen gibi dost ve dostluk öğütür. Beraber yola çıktıklarınızla, bir gün yolun sonunda yarışmak mecburiyetinde kalır; kazanma ve daha öne geçme hırsıyla politikanın gereği gibi görünen şeyin, karakteriniz, ahlaki kurallarınız ve inançlarınız üzerinde ne kadar tahripkâr bir tesir icra ettiğini görürsünüz. Politikada yaşadıklarımız anlatılırken bazı eski dostlara haksızlık yaptığımızı düşünmeyiniz; niyetimiz onların hatıralarını zedelemek değil. Çünkü anlatılan politikacının kirliği değil; politikanın insan karakterleri üzerindeki etkileridir. (Tanıtım Yazısı)

-15. Edebiyat Günleri- Gümüşlü Saat, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2015, 154 sayfa

-Bursa'da Kentlilik Bilinci Araştırması, Erkan Işığıçok, Mehtap Sağocak, Tülin Vural, Enes Battal Keskin, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2015, 220 sayfa

-15. ve 16. Yüzyıllarda Bursa'da Sağlık Hayatı, Dr. Nermin Gümüşalan, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2015, 90 sayfa

-Bursa Dergileri (Başlangıcından Bugüne)
, Nevzat Çalıkuşu, Bursa Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2014, 272 sayfa.

-Prusia'dan Bursa'ya (8500 Yıldır Üreten Kent), Erdoğan Bilenser, Yapı Kredi Yayınları, 2014

   İlk yerleşim izleri MÖ 6500 yılına tarihlenen Bursa, 16. ve 17. yüzyıllarda küresel anlamda dünya ekonomi tarihi açısından en önemli kentler arasındaydı. Bu bağlamda, Bursa ekonomisi, Antikçağ, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde temelde benzer ama ayrıntıda farklı binlerce öykü barındırmaktadır.
   
Antik dönemden başlayarak, Bursa'nın ekonomik tarihini bir bütünlük içinde görme amacı taşıyan 8500 Yıldır Üreten Kent: Bursa; tekstil, otomotiv ve gıda gibi sektörlerin geçmişteki biçimlerinin oluşturduğu kentin DNA'sının, bugün de kent ekonomisinde ne denli belirleyici olduğunun izlerini sürüyor. Kurumsal arşivlerden ve aile arşivlerinden yararlanılarak, çok sayıda araştırmacının titiz çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen 8500 Yıldır Üreten Kent: Bursa, zengin görsel malzemesiyle de Bursa hakkında yapılmış en özgün başucu kitaplarından biri olma özelliğini taşıyor.

-Bursa'nın Göç Tarihi, Ozan Kaplanoğlu, Raif Kaplanoğlu, Nilüfer Belediyesi Yayınları, 2014

   Özellikle göçmenlerin yaşam biçimlerine eğiliyor ve kent kültürünün yeni oluşumunu belirlemeye yönelik bilgi ve belgeleri içeriyor.

-Bursa Yerelinde Cumhuriyet Halk Partisi 1946-1960, Fevzi Çakmak, Nilüfer Belediyesi Yayınları, 2014.

  Hayatta olan CHP yöneticilerinin sözlü tarih tanıklıklarına başvurularak hazırlanan araştırma, son derece önemli sayısal istatistikî değerleri ele alıyor ve o dönemde Bursa genelinde CHP ve DP ayrışmasını somut olarak ortaya koyuyor.

 

-14. Yüzyıldan Cumhuriyet Dönemine Kadar Yabancı Seyyahların Gözünden Bursa İlindeki Mimari Eserler, Fahri Yıldırım, Nilüfer Belediyesi Yayınları, 2014 .
      Eser, Bursa’nın çeşitli bölgelerine özellikle eğilerek, sadece kent merkezini değil, ilin kırsal alan dâhil bütününü kapsayacak şekilde oluşturulmuş yapısı ve yeni seyahatnameleri de dilimize kazandırıyor.


-Bursa Oda Tiyatrosu, Uğur Ozan Özen, Nilüfer Belediyesi Yayınları, 2014.
 
Bu araştırma amatör tiyatro çalışması diye başlayıp şehrin bir dönemine damga vuran bu özel yapıyı bütün süreçleriyle anlatıyor.

-Vekayi-i Baba Paşa Fi't Tarihi, Gazzizade Abdüllatif, çeviren ve yayına hazırlayan: Salih Erol, Türk Tarih Kurumu yayınları, 2013, 360 sayfa.
    Kitap Hakkında

-Bursa'ya Sevda, Mefail Hızlı, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2013, 166 sayfa

-Yeni Mecmua Bursa Özel Sayısı (Mayıs 1923), günümüz diliyle yeni basımı, Bursa Büyükşehir Kent Konseyi Yayını, 2013.

-Kamusal Dış Mekânlarda Mimari Kimliği Değerlendirmek İçin Bir Yöntem Önerisi: Bursa Cumhuriyet Alanı Örneği, Sibel Polat, Nilüfer Belediyesi Yayınları, 2013.
      Kentsel yaşamın sürdürülmesinde önemli rolü olan kamusal dış mekânlarda mimari kimliği oluşturan boyutları inceleyen kitap, disiplinlerarası bir analiz yöntemi oluşturmaktadır. Bu yöntemle, Bursa Cumhuriyet Alanı (Heykelönü) örneği üzerinden geçmişten günümüze Cumhuriyet Alanı’nın nasıl değiştiği ortaya konulmakta ve çeşitli dönemlerde farklı boyutların öne çıktığı değerlendirmesi yapılmaktadır. Kamusal dış mekânlarla ilgili geleceğe yönelik kararların oluşturulması ve analiz aşaması için bir başlangıç noktası niteliği taşıyan kitap bu yönüyle konunun ilgilileri için ayrıca yol göstericidir.

-Osmanlı Dönemi Bursa Otelleri, İsmail Yaşayanlar, Nilüfer Belediyesi Yayınları, 2013
      Kitap, bir taşra şehri olan Bursa’da İstanbul’dan hemen sonra otellerin kurulmaya  başlamasına etki eden dinamikleri ortaya koymakta, kurulan otellerin hangi ziyaretçi grubuna hitap ettiğini tespit etmekte ve bu kuruluşları detaylı bir şekilde ele almaktadır. Kitabın içeriği için yazar, 19. yüzyıl sürecinde Bursa’yı ziyaret eden seyyahların gözlemlerinin yanı sıra Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet arşivleri, salnameler ve dönemin gazetelerinden de yararlanmıştır.
 
-Bursa'nın Kadın Yüzü, Güney Özkılınç, Deniz Dalkılınç, Ceyhun İrgil, Omena, 2013, Bursa

   ayrıntılı bilgi şurada

-Mustafakemalpaşa'da İz Bırakanlar Sempozyumu, Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2013.

-İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası 123 Yaşında, Kenan Kahraman, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası yayını, 2013, 350 sayfa.

-Türkiye'de Fuarcılığın İlk Adımlarından 1909 Bursa Sergisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2013, 384 sayfa

-Bursa Kütüphaneleri, (ed.) Doç. Dr. Ali İhsan Karataş, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2013, 398 sayfa

-Bursa Necatibey Meslek Lisesi, Bursa  Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2012, 466 sayfa

-Bursa Kız Lisesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2012, 452 sayfa

-Bursa ve Resim Sanatı Tarihi, Dr. Yelda Ertürk, Nilüfer Belediyesi Yayınları, 2012

     Kitapta, Bursa’yı konu eden Türk resim sanatına yön vermiş ressamlar ve onların Bursa ile ilgili eserleri incelenmektedir. 

-Pullardaki Bursa (1923-2010), Dr. Murat Kuter, Nilüfer Belediyesi Yayınları, 2012

      Kitapta öncelikle pulun tarihçesi ve ülkemizdeki seyahati, pul hakkındaki bazı temel bilgi ve kavramlar ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Bursa ile ilgili pullar, ilk gün zarfları ve özel damgalar görselleriyle anlatılmakta.

-Bursa Erkek Lisesi, Bursa Araştırmaları Merkezi, 2012.

-Uludağ ve Milli Park, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2012

-Bursa'nın Köklü Eğitim Kurumları- Bursa Ticaret Lisesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2012 -  İçindekiler

-Bursa'da Yaşamak - Şehir Yüzlü Yazılar, Sefer Göltekin, Bursa Araştırmaları Merkezi, 2012, 75 sayfa.
-Osmanlı Döneminde Mudanya İskelesi ve Gümrüğü, Doç. Dr. Cafer Çiftçi, Bursa Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2012 - Kitabın içeriği hakkında makale

-Sosyal ve Kültürel Değerleriyle Orhaneli, Dr. Alaattin Dikmen, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2012, 280 sayfa

-Bir Avuç Bursa, Yavuz Bubik, Gökçen Yayınları, İstanbul, 2012

    Acımasız gidişata dur diyemiyorsak da, en azından yaşanmışlıkları yok saymamak, öykü tadındaki denemeleri sayesinde eski Bursa'yı saklandığı yerden gün ışığına çıkarıp yaşatmaya çalışmak sevgili Yavuz sayesinde mümkün olacak gibi görünüyor. Çeşitli taleplerle farklı yıllarda kaleme aldıklarını yeni bir derlemeyle sunmanın, bu kapsamlı külliyatı bugüne taşıyor olmanın buruk hazzını duyuyorum. Umarım yaşı benimkine ulaşmış ya da yaklaşmış gerçek Bursalılar ile bu şehrin anılar bütününün bir bölümünü öğrenmek isteyecek Bursa'dakiler onlara okudukça okudukça ve tekrar tekrar sahip olabilirler. Kendi adıma kitabın sayfalarında kaybolacağım anları düşlüyor ve şimdiden heyecanlanıyorum. Şükran sana sevgili Yavuz Bubik! (Memduh Gökçen)

-Tarihi Bursa Mezar Taşları II- Emirsultan Mezarlığı, (haz.) Dr. Bedri Mermutlu, Dr. Hasan Basri Öcalan, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2012, 494 sayfa

-Bursa Kaynakçası, Nezaket Özdemir, Bursa Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2011
     Bursa hakkında hazırlanmış kitap, tez ve dergilerin tamamını bulacağınız bir kaynaktır.

-Bursa Halkevi ve Uludağ Dergisi, Dr. Mine Akkuş, Nilüfer Belediyesi Yayınları, 2011, 334 sayfa.

-Bursa'nın Tarihi Mahallleleri II - Hocataşkın- Kurtoğlu- Meydancık- Namazgâh - Yeşil, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2011.

-Bursa Hazireleri, Bedri Mermutlu, Hasan Basri Öcalan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2011.

 

-Uludağ'ın Arka Yüzü, Alaattin Dikmen, Bursa Araştırmaları Merkezi, 2011
      Alaattin Dikmen tarafından hazırlanmış doktora tezinin kitap haline getirilmesiyle oluşturulmuştur. Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerimizin, detaylı bir şekilde incelenmiştir.

-Bursa Camilerinde Revak,  Bursa Araştırmaları Merkezi, 2011 
      Dr. Özlem Çuhadar’ın “Erken Devir Bursa Camilerinde Revak Uygulamaları” adlı doktora tezinden hareketle oluşturulmuş bir eserdir.

-Bursa Şehitleri ve Şehitlikleri (Balkan Savaşları'ndan Milli Mücadele'ye), (haz.) Dr. Seher Boykoy, Bursa  Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2011, 216 sayfa


-Tanıkların İfadesiyle Mirzaoba Şehitleri ve Gazileri, Sait Alper, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2011, 112 sayfa

-Bulgar Gözüyle Bursa , Hüseyin Mevsim, Kitap Yayınevi, 2010, 120 sayfa

      Ülkemizde Osmanlı üzerine yapılan araştırmaların bir sorunu da Bulgar, Sırp, Hırvat veya Slovenlerin yazınsal mirası hakkındaki Türkçe kaynaklarımızın sınırlılığıdır. Hüseyin Mevsim "Bulgar Kaynaklarında Rumeli ve Anadolu Tanıklıkları" başlıklı kapsamlı araştırma tasarısıyla bu eksikliğin giderilmesi yönünde çaba harcıyor. Bu tasarının ilk adımı niteliğindeki Bulgar Gözüyle Bursa konulu çalışmada, Osmanlı'nın ilk başkenti, Uludağ eteklerindeki eşsiz kent, ipekçiliğin merkezi, kaplıcalar diyarı Yeşil Bursa'yla ilgili 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın ilk yıllarında, gezi notu ve anı türlerinde kaleme alınmış tanıklıklara yer veriliyor. Bu kitapta yer verilen Nikola Naçov, Vasil Kınçov ve Petır Daskalov'un yolculuk notları ve anıları, 1870-1910 yılları arasında Bursa ve yakın çevresindeki toplumsal yaşam, doğal felaketler, İstanbul-Mudanya-Bursa arasındaki ulaşım koşulları, ticaret etkinlikleri, üretim, eğitim sistemi, azınlık okulları, etnik katmanlar arasındaki ilişkiler, bölgenin coğrafyası, camiler ve sultan türbeleri gibi dini ve sivil anıtlar, yaygın söylenceler ve birçok başka konu hakkında bilgiler içeriyor. Doç. Dr. Hüseyin Mevsim Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi. Mevsim'in Stefan Lazareviç; Yıldırım Bayezid'in Emrinde Bir Sırp Despotu adlı çalışması daha önce Kitap Yayınevi tarafından yayınlandı -Tanıtım Bülteninden 

-Çarşının Öyküsü, Bursa Araştırmaları Merkezi, 2011.
 
    Farklı kesimlerden esnaf ile yapılan sözlü tarih çalışmaları; çarşıdaki sosyal ve kültürel gelişim, ekonomik gelişim, fiziksel gelişim ve dünden bugüne esnaf profili üzerine makaleler ve haritalardan oluşmaktadır. Neslihan Dostoğlu, Necmi Gürsakal, Hasan Basri Öcalan ve Aziz Elbas’ın editörlüğünde hazırlanmıştır.

-Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Bursa Araştırmaları Merkezi, 2011
 
-Nazım'ın Bursa Yılları - Anılar, Tanıklar, Fotoğraflar, Bilinmeyenler
, Güney Özkılınç, Evrensel Basım Yayın, 2010, 185 sayfa.

-Dibacenin Ertesi Günü- Ergün Kağıtçıbaşı'nın Anıları, Sevinç Baysal, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2010
     Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın genel sekreterliğini 34 yıl boyunca yürüten Ergün Kağıtçıbaşı'nın anılarından oluşan kitap Ticaret ve Sanayi Odasının geçmişine ışık tutan değerli bir yapıt.

-Osmanlı'dan Günümüze Bursa'da Spor, İsmail Kemankaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2010, 315 sayfa.
İçindekiler: Bursa'da Sporun Gelişimi - Osmanlı Döneminde Spor - Modern Sporların Başlangıcı - Cumhuriyet Sonrası Bursa'da Spor - Atıcılık- Atletizm- Basketbol- Binicilik- Bisiklet- Boks- Dağcılık- Eskrim - Futbol - 72 Yıllık Serüven - Halit Deringör'ün Bursa Anıları- Unutulmayan Öyküler - Güreş- Kayak- Tenis- Voleybol- Yüzme- Spor Tesisleri

-Umurbey, Naci Pehlivan, Hakses Yayıncılık, 2010, 288 sayfa.

-1896 Baharında Bursa, Fatma Hayrünnisa Hanım, çev: Nezaket Özdemir, Bursa Araştırmaları Merkezi, 2010 (Ahmet Vefik Paşa’nın torunu Fatma Fahrünnisa Hanım tarafından yazılmış gezi notlarından oluşur). 
-
Bursa Dini Mimarisinde Türk Barok Bezemeleri, Eser Çalıkuşu, İl Özel İdaresi Yayınları, Bursa, 2010.

-Bursa Ziraat Mektebi, Bursa Araştırmaları Merkezi, 2010, 283 sayfa.

-Mekanın Bursa Olsun, Melih Elal, Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi Yayınları,  2009, 149 sayfa.

-Cumhuriyet Çocuklarının Diliyle Bursa'nın Anısal Tarihi, Nezaket Özdemir, Sentez Yayınları, 2009, 352 sayfa
      Nezaket Özdemir Bursa Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'nin kurucu müdüresi. Bursa için durmaksızın üreten bir insan. Önceki gün gazeteme gelerek bana sürpriz yaptı, yeni çıkarmış olduğu kitabını benim için imzaladı. Bu kaçıncı kitap? diye sordum. Yedinci olduğunu söyledi. Kitapları çocukları gibidir Nezaket Hanım için. Geçen yılki Çekirge Köşkleri'nden sonra, son kitabının adı ise "Bursa'nın Anısal Tarihi". Ciltli ve kuşe kağıt olarak çok özenli hazırlanmış. Sponsor firmalar destek vermiş, baskısını ise Sentez Yayıncılık üstlenmiş. "Cumhuriyet Çocuklarının Diliyle", Bursa'nın Anısal Tarihi anlatılıyor. Kitabın hazırlığı bir yıl sürmüş. İçeriğinde, Nezaket Özdemir'in, Bursa'nın köklü, tanınan, sevilen, değişik meslek gruplarından 22 portreyle röportajları yer alıyor. Kimler mi var? Fethi Akkoç, Şükrü Akmansoy, Erdinç Çelikkol, Şinasi Çelikkol, Behran Dik, Ali M. Dinçsoy, Mehmet Elam, Ceyda Ete, Ergun Kağıtçıbaşı, Prof. Dr. Mustafa Kara, Mithat Kırayoğlu, Ali Kurmuş, Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Sevim Öztürk, Erdem Saker, Bayram Sarıcan, Hüseyin Sungur, Yahya Şimşek, Turhan Tayan, İzra Venturero, Dr. Necla Kitay Yazıcıoğlu, Doğan Yılmazipek. Tam 352 sayfalık kitapta; kişilerle konuşmalar, aslına sadık kalınarak, kısaltılmadan verilmiş.

    Konuşmacılar kendi kültürel çevreleri içinde tanınırken, Bursa'nın mahalle kültürü, sokak kültürü ve geleneksel yapısını öğrenme şansı de elde ediliyor. Uzun soluklu nostaljik sohbetlerde, katılımcılar Bursa'yla ilgili anılarını, düşüncelerini, beklentilerini ve serzenişlerini dile getirip, içlerini döküyorlar. Bir anlamda eski Bursa'ya özlem hepsinde. Nezaket Özdemir'in titiz ve usta kaleminden çıkan ilgi çekici röportajların yer aldığı kitap, herkesin okuması ve kütüphanesinde bulunması gereken özel bir eser. Türkan Genç-25.3.2010-Gazete Avrupa)
   
-Atatürk ve Bursa, Yılmaz Akkılıç, Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi Yayını, 2009
      Bu kurum tarafından 3. baskısı yapılan eser, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderinin Bursa’ya yaptığı gezilerin, Bursalılar aracılığıyla Türk Ulusu’na aktardığı devrimci ilkelerinin incelendiği ve özelliklere genç kuşaklara yansıtılmaya çalışıldığı bir belgesel özelliğini taşımaktadır. Yılmaz Akkılıç’ın kaynakları tarayarak ve fotoğraflarla zenginleştirerek titiz bir çalışma sonucu hazırladığı bu kitap, özellikle ilköğretim ikinci dönem ve lise öğrencileri için ufuk açıcı ve Atatürk’ün devrimci görüş ve ilkelerini kavramada yardımcı bir temel yapıt niteliğindedir.

-Osmanlı Dönemi Bursa Sürgünleri (18- 19. Asırlar), Ali İhsan Karataş, Emin Yayınları, 2009, 448 sayfa

      İnsanlık tarihi kadar eski bir uygulama olan sürgün etme, bazen iskân bazen de ceza amacıyla hemen her devlet yönetimi tarafından tatbik edilmiş, pek çok kadim devletin kanunlarında yer almıştır. Osmanlı Tarihi boyunca da her iki amaçla uygulanmış, özellikle on sekiz ve on dokuzuncu asırlarda bu yönteme daha çok başvurulmuştur. Bu durum kanunnamelere de yansımıştır. Zira Tanzimat öncesine ait kanunnamelerde pek bahsedilmeyen sürgün, bu tarihten sonra hazırlanan kanunnamelerde bir ceza yöntemi olarak yerini almıştır. Suçluların sürgün edilecekleri yerler hususunda bazı yerleşim merkezleri diğerlerine göre daha çok tercih edilmiştir. Bursa' da bu konuda öncelikle tercih edilen şehirlerdendir. Bu eserde, Osmanlı Devleti'nin son iki  asrında Bursa'ya yapılan sürgünler sebep ve sonuçları bakımından ele alınmıştır.

 

-Bursa'da Rahvan Atın Dünü ve Bugünü, İhsan Gür, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayını, 2009.

-Bursa'da Musiki, Mahmut R. Gazimihal, Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi Yayınları, Bursa, 2009, 154 sayfa.

    Bursa’da Musiki, Türkiye’nin yetiştirdiği önemli müzikbilimcilerden Mahmut Ragıp Gazimihâl’in 1943 yılında Bursa’da Yeni Basımevi tarafından basılan yapıtının, bazı notlar eklenerek hazırlanan ikinci baskısı. Yapıt, Osmanlı’nın ilk dönemlerinden başlayarak Bursa’da musiki yaşamının tarihsel gelişimini inceliyor. Yazar, Osmanlı öncesi dönemden “Üç beş kilisenin âyin ilâhilerinden başka hiçbir şey notaya alınmadı” notunu düşerek başlıyor Bursa’da Musiki’ye. Ardından bir gelişim sürecine ayna tutuyor. Sonra Derviş Ali’den başlayarak Bursa’da musikinin tarihsel kişiliklerinin özet yaşam öykülerini veriyor. “Yenilik Yolunda” başlığıyla sunulan bölümde Cumhuriyet öncesi dönem ve Cumhuriyet döneminde musiki alanında yaşanan gelişmelerin hayli ayrıntılı olarak verildiği yapıt, bir ölçüde Bursa’da müzik tarihini merak edenler veya araştırmak isteyenler için kaynak niteliğinde. Fotoğraflarla zenginleştirilmeye çalışılan yapıtta, ağırlıklı olarak Türk müziğindeki yenileşmeye değinilmekte. Bandoların, orkestraların kuruluşu, İstanbul’dan gelen sanatçılarca düzenlenen konserler… Bursa’da çağdaş müziğin gelişimine omuz veren sanatçı/öğretmenler.

-Bursa Mektupları, Abbot Scheider / Eliza Cheney, Dergah Yayınları, 2009,  151 sayfa

     “İyiliklerin en büyük düşmanı, tabii ki misyonerlerin davasından nefret eder. Binlerce yıldır sınırsız şekilde hüküm sürdüğü bu geniş toprakların en ufak bir parçasını bile feda etmek istemez. Ve onu elinde tutmak için mücadele eder. Misyonerlik teşebbüsleri sert ve yaygın olmakla eleştirilir. Bursa  İstasyonu da bu çatışmalardan nasibini büyük oranda almıştır. Rumlar yıllar boyunca aleni bir şekilde bize karşı çıktılar ve en sonunda onlardan vazgeçildi. Artık tüm çabalarımızı, bize daha çok umut vaat eden  Ermenilere  yöneltmiş durumdayız.” Bir sanatçı veya bir müminden ziyade bir materyalistin kaleminden çıkmış gibi grünmesine rağmen, Mektuplar kıymetli bir metin. Batının misyonerlik faaliyetlerini ve söz  konusunu ‘gözün’   bakışını ortaya koymakla birlikte 19.  yüzyıl Bursa'sına doğru ‘nicel’ bir yolculuğa davet ediyor. Mesele ise  bu Osmanlı kentinde kimin mümin, kimin kâfir olduğu.

-Bursa Mutfağı, Ömür Akkor, İş Bankası Kültür Yayınları, 2009, 357 sayfa.

Ömür Akkor bu titiz araştırmasıyla Bursa mutfağının zengin hamur işlerinden, mevsimlik yetişen sebzelerden, yabani ot ve bitkilerden, hiç de azımsanmayacak kadar et ve türlerinden ve sayısı hayli fazla olan tatlılardan oluştuğunu yöresel tariflerle ortaya koyuyor.Bu kitap unutulmuş Bursa mutfağının detaylı olarak anlatıldığı, yemeklerin uygulanarak fotoğraflandığı ilk kitap olma özelliğine sahip.

 

-Bursa Kütüğü, Kamil Kepecioğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2009.

-Modernleşmenin İçinden Çıkan Mudanyalı Aile: Ahmet Rüştü Efendi ve Oğlu Mehmet Hayri Bey (İpar), Fulya Düvenci Karakoç, Gaye Kitabevi, Bursa, 2008, 80 sayfa.

-Bursa Hamamları, Elif Şehitoğlu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2008, 164 sayfa
      Bu kitabın amacı  "kaplıcaları ve hamamları ile meşhur" Bursa kentinde, geçmişten günümüze uzanan hamam kültürünü ve Osmanlı döneminde yapılmış "halk hamamlarını" etraflıca  tanıtmaktır. Okuyucuların zihninde tüm yönleri ile bir "Türk Hamamı" imgesi oluşturulması amacıyla ilk  bölümde; tarih içinde genel olarak yıkanma geleneği ve hamam olgusunun gelişimi, Osmanlı hamamının mimari ve tarihsel özellikleri, Türk kültüründe hamam geleneğinin önemi sosyal yaşam içindeki yerinden bahsediliyor. Ele alınan her hamam mümkün olduğu ölçüde fotoğraflar ve çizimler ile görsel olarak destek lenmiştir. Mimari çizimlerin tamamı bilgisayar ortamında yapılmıştır. Mimari şemaların bir kısmı çeşitli kaynaklardan elde edilen verilerin - yerinde kontrolleri yapıldıktan sonra - bir araya getirilmesiyle, bir kısmı da yerinde ölçüm ve tespitler yapılarak elde edilmiştir. Bursa hamamlarının günümüzdeki durumuna genel   bir bakışla, görülen bozulmaların nedenleri ve Bursa hamamlarının çağdaş yaşama verimli bir şekilde katılmaları için neler yapılabileceği üzerine bazı öneriler yer almaktadır.

  -Kuruluşundan XIX. Yüzyıl Sonlarına Kadar Bursa, Vasileios I. Kandes, Gaye Kitabevi, 2008, 262 sayfa.

-Bir Türk Başkenti Bursa, Albert Gabriel, Osmangazi Belediyesi, haz: Neslihan Er, Hamit Er, Aykut Kazancıgil, 2 cilt, 2008.

    Fransız mimar, restoratör ve sanat tarihçisi Albert Gabriel 1926’da İstanbul’a geldi ve uzun yıllar Türkiye’de kaldı. İstanbul Üniversitesinde arkeoloji ve sanat tarihi dersleri verdi. İstanbul ve Anadolu’daki Osmanlı yapıtlarını inceledi. Fransız Arkeoloji Enstitüsü’nün kurulmasına öncülük etti, bu kurumun yöneticiliğini yaptı. Gabriel’in Osmanlı mimarlığına ilişkin çalışmaları arasında Bursa üzerine hazırladığı kitap da yer almaktadır. İki cilt halinde hazırlanan kitabın ilk cildi metinlerden, ikinci cildi ise fotoğraflardan oluşur. Kentin tarihini, topografik yapısını inceledikten sonra tek tek yapıları ele alır. Gabriel’in çalışması Bursa’daki erken dönem Osmanlı yapılarının tarih, plan, malzeme ve strüktür özellikleriyle sunulduğu kapsamlı bir çalışmadır. 300’ü aşkın fotoğraf arasında, bir bölümü bugün ortadan kalkmış ya da büyük ölçüde değişmiş yapılar yer almaktadır. Bursa ile ilgili kitaplar arasında çok ciddi emek verilerek hazırlanmış ve bir dış gözün kaleminde çıkmış şahane bir eserdir.

-Hatıra ya da Bursa'nın Aynası, Hasan Taib Efendi, İl Özel İdaresi Yayınları, Bursa, 2008.

-Bursa Tarihi Kılavuzu, Mülazım Abdülkadir, İl Özel İdaresi Yayınları, Bursa, 2008.

-Bursa ve Uludağ, Dr. Osman Şevki, İl Özel İdaresi yayını, Bursa, 2008.

-Kapitalizmin Taşrası - 16. Yüzyıldan 19. Yüzyıla Bursa'da Toplumsal Süreçler ve Mekansal Değişim, Sevilay Kaygalak, İletişim Yayınları, 2008, 240 sayfa
      Bursa’nın Osmanlı iktisadî tarihi içinde istisnai sayılabilecek bir yeri vardır. Hem hinterlandı ile kurduğu ilişki hem de ipekli kumaş ticaretinin 16. yüzyıldan itibaren Bursa şehir hayatını etkileyen yüzü araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Ancak Bursa tarihinin bu özellikli kesiti, hem dönemler arasındaki devamlılığıyla hem de tarihsel farklılığıyla kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. Sevilay Kaygalak, Kapitalizmin Taşrası’nda meşakkatli bir yolu seçerek, 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kapitalist ilişki biçimlerinin Bursa şehri ve sosyal hayatındaki etkisini kapsamlı bir analizle ele alıyor. Bir kent tarihi araştırması ya da kapitalizm-kent tartışması ile sınırlı kalmayan, monografi boyutlarını aşıp kapsamlı bir kuramsal tartışmanın köşe taşlarını dizen ve bu çerçevenin içini sakin bir anlatım, derin bir bilgi ve kaynaklarına yönelttiği analitik bir eleştiri ile doldurarak süreci ele alan çalışma, olgunluğu ile öne çıkıyor. Aramızdan çok erken ayrılan genç bir akademisyenin bu değerli araştırmasını okuyucularla buluşturabilmek bize büyük bir gurur veriyor.

-Çekirge Köşkleri, Nezaket Özdemir, Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2007, 206 sayfa
    "Çivici Konağı, Çivisiz Köşk, Vali Zühtü Paşa Köşkü, Talat Paşa Köşkü, Çukur Köşk, Atatürk Köşkü, Kadı Köşkü, Acem Köşkü, Şalcı Canip Beyin Köşkü, Saatçi Ali Beyin Köşkü ve daha niceleri... Bu çalışma bütün bu değerler adına bir ilk adım."

-Bir Mühendisin Anıları, Mehmet Beysel, 2007, 251 sayfa.
  İçindekiler:  Aile, Çocukluk ve İlkokul Yılları / Savaş Yılları / Lise Yılları / İstanbul Teknik Üniversitesi'nde / Dengeler Değişiyor / Yeni Bir Hayat / Mecburi Hizmet / Askerlik Anıları / Serbest Hayata Doğru / 27 Mayıs ve Sonrası / Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda / Günler Geçiyor / Artık Bursa'da Bilinmekte, Aranmaktadır / Anonim Şirketçilik Deneyimleri / Bunalımlı Yıllar / Olaylar ve İnsanlar / İş Adamlığı Anlayışı / Toplumsal Çalışmalar / Yine Kriz, Yine Müdahale / Yönetmelik Çıkarmakla Olmuyor / Tatsızlıklar da Var / Floteks / Kimi Tanıdıklar / Yeni Binyıla Doğru Bursa / Aile Bireyleri

-Bursa'nın Çanakkale Kahramanları, Ali Işıklarlı, Yarımada Yayınları, 2007, 64 sayfa.

      Çanakkale Savaşı, bir milletin yeniden diriliş mücadelesidir. Bu mücadelenin zaferle  sonuçlanması, bütün bir milletin ortak azmiyle gerçekleşti. Fedakârlığın, kahramanlığın ve yurtseverliğin şahlandığı bu savaşta kuşkusuz bütün ordu büyük bir mücadeleyle görevini yerine getirdi. Çanakkale Savaşları'nda Bursa Seyyar Jandarma Taburu'nun ve bu taburdan şehit düşen askerlerin üstün hizmeti özel olarak mutlaka anılmalıdır. Bursa'yı Çanakkale'de haysiyetle temsil eden, sadece Bursa Seyyar Jandarma Taburu değil, adını Çanakkale Zaferi'ne altın harflerle yazdıran kahramanlardır. Bu çalışmada onların eşsiz mücadelesine şahit olacaksınız - Arka Kapak

-A. Galip Tokça'nın İki Mütareke Arasında Mudanya Hatıraları- Savaşın Sona Erdirildiği Kent Mudanya, (haz) Yılmaz Akkılıç, Mudanya Belediyesi yayınları, 2007.

-Çekirge Semti, (ed.) Raif Kaplanoğlu, Aziz Elbas, Osmangazi Belediyesi yayınları, 2007, 273 sayfa.

-Bursa ve İstanbul Hatıratı, A. De Rochebrune, Kitabevi, 2007, 174 sayfa  

  Bu eser doğu ve batı kültürünü çok iyi bilen Fransız yazar Madam Aziza de  Rochebrune  tarafından Le Calvaire de I'Islam adıyla 1913 yılında Paris'te Fransızca Olarak neşredildi. Aynı eser Türk   Gazetecilik tarihinin emektarlarından gazeteci yazar Mahmud Sadık tarafından Türkçe' ye tercüme edilerek 1916 (1332) yılında İstanbul'da Dilber Keti-Mesaib-i İslam adıyla yeni harflere aktararak bir kez daha yayınlıyoruz. Kethy Brown'nun kahramanı olduğu bu hatıratın birinci kısmı Bursa'da ikinci kısmı ise İstanbul'da geçer. Bununla beraber Balkan Savaşları'nda işgal edilen Edirne ikinci kısımda söz konusu edilen önemli mekanlardan biri olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin üç başkentinin hatıratın geçtiği esas mekanlar olması dikkate değer bir durumdur - Tanıtım Yazısından

-Suyun Bursa Serüveni, Hasan Ertürk , Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa, 2006. 

-Bursa'da Yakın Zamanlar, Yılmaz Akkılıç, Bursa Ticaret Borsası ile Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin ortak yayını, Bursa, 2006, 336 sayfa.

-Bursa Erkek Lisesi,  Mehmet Selim Sivritepe, Gaye Kitabevi,  2006, 198 sayfa.

      Türkiye'nin en uzun ömürlü okullarından olan Bursa Erkek Lisesi 1885'te kurulmuştur. 2006'da  121. kuruluş yıldönümünü kutlamaktadır. Okul, önce idadi ve sonra sultani ve lise sıfatıyla hizmet verilmiştir. En  mükemmel şekline Cumhuriyet döneminde ulaşmıştır. Lise eğitim tarihimizin canlı şahididir. Bu kadar uzun zaman diliminde Bursalı ve Bursa dışından gelen pek çok talebenin yetişmesine, kültürlü bir insan olarak toplumda yer edinmesine katkıda bulunmuştur.Onları yükseköğrenime hazırlayıp Türkiye'nin yetişmiş insan gücü ihtiyacını gidermeye çalışmış ve halen de çalışmaktadır.

-Sonbahar Yaprakları (Anılar Albümü), Niyazi Menteş, Star Ajans, 2006, 188 sayfa.

 -Osmanlı'yı Kuran Şehir, Mustafa Armağan, Timaş Yayınları, 2006, 280 sayfa.

-Benim Bursalarım,  Necmi Gürsakal , Alfa Aktüel Yayınevi, 2006, 125 sayfa.

      Biz bu şehri ne okuduk, ne yazdık; onu hiç ama hiç anlamadık. Bencil beyinsizliklerimizin sığ sularında çaresiz kalacağımızı, aklımıza bile getirmedik. Parçaladık, öğüttük, sırıtıp gülüp geçtik. Her bir parçanın bizden neler götürdüğüne dönüp bir bakmadık. Zamanı ve mekânı bozuk para gibi harcadık. Ne kadar kırık dökük olsalar da onlar yine de benim Bursalarım. Bir kış akşamı eve dönerken, bahara doğru pazaryerinde, belediye otobüslerinin yorgun kalabalığında ve bir okulun son ders zilinde onlar hep Benim Bursalarım.          (Tanıtım Yazısından)

 

-Bursa Ulucami: Bir Hüs-i Hat Sergisi, Zafer İhtiyar, Kaynak Yayınları, 2005, 160 sayfa.

-Osmangazi Mahallesi, (ed.) Raif Kaplanoğlu, Aziz Elbas, Osmangazi Belediyesi yayınları, 2005.

-Tanpınar'ın Dünyasında Bursa, Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2005.

-Anılarda Bursa, haz: Muvaffak İnan, Yenisoluk Gazetesi Yayınları, Bursa, 2005

 Bu kitap hakkında bir değerlendirme yazısı

 

-Tanıkların Anlatılarıyla Bursa Tarihi  (Sözlü Tarih Arşivi 1919-1938), Doç. Dr. Saime Yüceer,  Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Kent Tarihi Araştırmaları Merkezi, 2005

         Bu kitap hakkında bir değerlendirme yazısı

-Osmangazi ve Bursa Sempozyumu Bildiri Kitabı,  Editör: Yrd. Doç. Cafer Çiftçi,  Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2005.  

-Erguvan Muhabbeti, haz: Ramis Dara, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 Yayınları,  Bursa, 2005.

-Bursa'da Vakıfların Sosyo- Ekonomik İşlevleri, Cafer Çiftçi, Gaye Kitabevi, 2004, 328 sayfa

      Yerel tarih araştırmaları doğrultusunda, belirli tarihsel zaman dilimlerine bağlı olarak, Bursa'da kurulmuş vakıfların incelendiği bu araştırma, kent tarihine vakıf kurumları vasıtasıyla sosyo-ekonomik açıdan katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Bursa şer'iye sicillerinde yer alan, vakıf muhasebe kayıtlarının incelenmesi sonrasında oluşturulan bu çalışma, ağırlıklı olarak avarız vakıfları ve para vakıfları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Avarız vakıfları, avarız vergilerini ödeyen, mahalle, köy ve esnaf teşekküllerinin mühimmat ihtiyaçlarını karşılayan, yerleşim birimlerinde bulunan cami, mescit ve su yolları gibi yapıların bakım ve onarımını gerçekleştiren ve vakıf binalarında çalışan görevlilerin ücret ve maaşlarını ödeyen yardımlaşma kurumlarıdır.

-Seyyahların Gözüyle Bursa  1326-1923, Heath W. Lowry, Eren Yayınları, 2004, 190 sayfa.

      ABD Princeton Üniversitesi, “Osmanlı ve Modern Türk Etüdleri Profesörü olan Heath W.Lowry araştırmalarınının büyük çoğunluğunu Osmanlı arşivlerinde nüfus, arazi ve vergi defterleri üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Orijinal adı “Ottoman Bursa in Travel Accounts (Indiana University: Ottoman and Modern Turkish Studies Publications) 2003 olan eseri Seyyahların Gözüyle Bursa adıyla dilimize çevrilmiştir. Bu eser, Osmanlı Döneminde, Bursa’yı ziyaret eden seyyahların, günümüze ulaşan yazarlarının ve seyahatnamelerinin ışığında Bursa’nın sosyal ve ekonomik tarihini ortaya koymaktadır. Bursa ile ilgili kitaplar arasında en kıymetli eserlerden biridir.

  

-Bursa Burcunda Edebiyat, 9. Bursa Edebiyat Günleri, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, Bursa, 2004, 368 sayfa

-Bursa'da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü 3, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, 2004, 335 sayfa

-Eylül ve Bursa - Kent Sosyolojisi Denemeleri, Prof. Dr. İsmail Doğan, Gendaş Kültür Sanat Yayıncılık, 2004, 359 sayfa.

    Eylül ve Bursa yazıları Bursa kent kültürünün gelenek üzerinde gelişen zengin dağarcığını nostalji ve narsistik duyarlıklar açısından kurcalayan yazılardır. Yazıları, bilimsel zeminin katı ve sıkıcı havasından kurtararak tipik bir kent sosyoloji denemelerine dönüştüren etkenler bu denemelere çocukluğu, gençliği ve Bursa sevgisini katan duygusal motiflerdir. O nedenle Eylül ve Bursa, çocukluğu ve ilk gençlik yılları Bursa’da geçen bir bilim adamının kaldığı yerlere doğru yazı ve düşünce dünyasıyla günümüzden bir yolculuk denemesi olarak kabul edilmelidir.”

 -Öğretmen Mektupları, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, 2004

  -Bursa Sultanları, Türkan Ö. Genç,  Hakimiyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş., 2004, 232 sayfa.

  -Bursa'da İşgal Günlüğü, Derleyen: Canib Bey, Düşünce Kitabevi Yayınları İstanbul, 2004, 274 sayfa.           Kitaptan kısa bir bölüm

 -Bursa Yazıları, Ali Aksoy, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, 2004, 240 sayfa.

 -Ahmet Hamdi Tanpınar Şiiri - Bursa Şiirleri, Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2003.

  -Manolya Durağında Roman, 8. Bursa Edebiyat Günleri, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, Bursa, 2003,  295 sayfa

  -Şer'iye Sicillerine Göre XVI. Yüzyıl İkinci Yarısında Bursa Esnafı ve Ekonomik Hayat,  M. Asım Yediyıldız, Arasta Yayınları, 2003, 209 sayfa

      XVI. Yüzyıl ikinci yarısında Bursa esnafı ve Bursa'da iktisadi hayatın ele alındığı bu eserde, dönemin sosyo-ekonomik yapısı, esnaf-mekan ilişkisi, esnafın sosyo-ekonomik ilişkileri, esnafın toplumdaki rolü ve devlete karşı yükümlülükleri, ağırlıklı olarak Mahkeme Sicillerinden kalkılarak araştırılmaktadır. Yazar, XVI. Asır ikinci yarısında Bursa esnafı ve iktisadi hayatının anlaşılabilmesi için, dönemin sosyopolitik ve ekonomik durumunu de genel hatlarıyla ele alırken, dünyada meydana gelen iktisadi, siyasi ve coğrafi alandaki gelişmelerin Osmanlılara yansımalarını da göz önünde bulundurmaktadır.

 

-Evliyaları ve Abideleri ile Şehirler Sultanı Bursa, İlhan Yardımcı, Uludağ Yayınları, 2003, 528 sayfa.

-1. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları,  2002 , 2 cilt.

  -Bursa Folkloru, Hülya Taş, Gaye Kitabevi, 2002, 256 sayfa.

      Osmanlı İmparatorluğu'na uzun yıllar başkentlik yapmış bulunan Bursa, zengin kültür ve medeniyet merkezlerinden biridir. Bursa'nın sahip olduğu bu zenginliklerden en önemlisi de folklor unsurudur. Kitapta, yöre ile ilgili giyim-kuşamdan şenliklere, geleneksel oyunlardan el sanatlarına bu zenginlikler gözler önüne serilmektedir. Doğum, sünnet, askerlik ve ölümle ilgili gelenek ve görenekler incelenmekte, ayrıca Bursa'nın gelenek ve görenek yönünden bölgelerle karşılaştırılması yapılmaktadır.

 

-Kırk Bir Yılın Seyir Defteri - Bursa Festivali, Banu Demirağ, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, 2002.

  İçindekiler:

Bursa’nın İlk Festivali- Haluk AKSU
Amatör Ruhla Profesyonel Sonuç- Mustafa TAYLA
Bir Festival Anısı- Cihan BORÇBAKAN
İlk Festivaller- Necati AKGÜN
Festivalin Ufak Tefek Taşları- Niyazi MENTEŞ
Unutulan Kış Festivalleri- Cihat DEMİRÖREN
Reform Yılları- Halit CURA
Folklorun Gücü- Zekrai GÜMÜŞDİŞ
Festivali Festival- Leyla İLOVA
Kimler Geldi Kimler Geçti- Ferruh Ulukardeşler                Komiteden Vakfa- Osman ODMAN
Festivalin Gerçek Sahibi- Mutlu URAZ
Fırtınalı Rönesan Ömer ERSÖZ
Sanat ve Belediy Teoman ÖZALP
Sanata Askeri Dopin Ekrem BARIŞIK
Sanata Başkan Katkıs Erdem SAKER
Vakıf ve Tiyatr Feyha ÇELENK
Uzun Soluklu Mesa Ahmet Ö. ERDÖNMEZ
Sanatsal Yaklaşıma Kadın Kokus Melek APAYDIN
Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması
Uluslararası Bir Jüri Başkan Mustafa TURAN
Bir Halk Dansları Emekçisi- Şinasi PALA

 

-Çınarlı Kentin Dili, 7. Bursa Edebiyat Günleri, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, 2002.

 -Bursa'nın Ufak Tefek Taşları, Ramis Dara, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, 2001

  -Osmanlı Döneminde Bursa, Neslihan Türkün Dostoğlu, Vehbi Koç Vakfı - Akmed Yayınları - Arkeoloji Dizisi, 2001, 2 cilt, 414 sayfa, İngilizce - Türkçe - Fransızca.

-Saat Bursa Suları, 6. Bursa Edebiyat Günleri, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, 2001, 299 sayfa.

  -Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler, Mustafa Kara, Sır yayıncılık, 2001, 508 sayfa.

       Tasavvuf kültürünün ve tarikatların Anadolu'ya girişinde Bursa'nın önemli bir yeri var. Osmanlı devletinin ilk büyük siyasi merkezi oluşu, bu şehrin böyle bir özellik kazanmasında belirleyici bir role sahiptir. Elinizdeki eser, Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler başlığını taşıyorsa da belirtilen özelliklerden dolayı genel olarak Anadolu tasavvuf kültürü açısından da giriş bilgilerini ihtiva etmektedir. Bu bakımdan hem Emir Sultan, Muhyiddin Üftade, İsmail Hakkı Bursevi ve Niyazi Mısri gibi tanınmış mutasavvıfları; hem de Anadolu'da kurulan ilk Nakşi tekkesinden, Bektaşilik ve Mevleviliğe kadar geniş bir yelpazede dergahları, Bursa tarihinde ve dolayısıyla bu kitapta bulmak mümkündür.

-Bir Bursa Efsanesi, Lam'i Çelebi, Kitabevi Yayınları, 2001, 412 sayfa

      Tarih ufkunda daima parlayan yıldız kümelerinden olan Bursa ve onun kucağında ebediyeti yaşayan sayısız müellif, nakkaş, mutasavvıf, şair, şehzade, sultan; sadece Türk kültür tarihinin dikkatini çekmemiştir. Cennet gibi güzelliği ile her zaman ilgi odağı olan şehir Osmanlının kuruluş müjdecisi ve ilk başkenti olması yanında; yakın tarihte de sanayi ve  ticaretin mühim merkezlerinden birisi olmuştur. Çok değişik alanlarda elli civarında eser veren, XVI. yüzyılın büyük düşünür ve şairlerinden "Camı-i  Rum" diye anılan Lami'ı Çelebi, devrin devlet adamlarının takdir ve sevgisini kazanmıştır. Şair adeta Bursa ile birlikte anıldığından; Kanuni Sultan Süleyman'ın bu şehri ziyareti söz konusu olduğunda, Şehrengiz ve hemen akabinde de Münazara-i Baharu Şita adlı eserlerini yazar. Şairin ölümüne  doğru yazdığı Münazara-i Bahar u Şita; alegorik  mahiyette olup, sanatının zenginliklerini sergilediği, efsanevi unsurlar taşıyan önemli teliflerindendir.

-Milli Mücadelede Bursa, Orhan Hülagü, Emre Yayınları, 2001, 400 sayfa

       Büyük ve yıkıcı etkileri olan savaşlardan sonra, hiçbir devletin ayakta kalması mümkün değildir. Sultan 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra, kurulan meşrutiyet yönetimi,pek çok hatalar yapmış, son dönemlerdeki yöneticilerin hatt-ı hareketleri yıkılışı hızlandırmıştır. Birinci Dünya Harbi neticesinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması devleti, İtilaf devletlerinin istilası altına sokmuş ve Türkler küçük bir toprak parçasına sıkıştırılmıştır. Bu eserde, ana hatlarıyla, -daha sonra imzalanacak Sevr Antlaşması'nın provasından ibaret olan Mondros Ateşkeş Antlaşması ile, Bursa ve havalisinde bu antlaşmanın uygulanması ve duyulan tepkilerle kurulan direniş örgütleri ve yörede gelişen diğer bazı olaylar ele alınmaktadır - Arka Kapak

-Adım Adım İnegöl, Kenan Kahraman, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, 2001, 127 sayfa

-Düş Kazıları : Bursa Yazıları, Ramis Dara,  Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, 2001, 168 sayfa.
    Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü emekli öğretim görevlisi Ramis Dara Bursa için yazdığı deneme yazılarını bir araya topladı. ”Edebiyat düşsel bir mekan yaratma çabasıysa, varolan mekanlara yazıyla dokunarak da yapılabilmeli” diyen yazar denemelerini üç başlık altında toplamış. Birinci bölümde Bursa efsanelerini, ikinci bölümde Cumalıkızık, Mudanya, Gemlik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık ilçeleri anlatan yazarın belgelerle desteklenmiş dinamik bir anlatımı var. Kitabın son bölümünü Bursa edebiyatına ayıran yazar iki Bursalı şair; Lâmiî Çelebi ile Metin Güven’i ve koleksiyoncu Hüsnü Züber’i anlatıyor.

  -Canımdaki Bursa, Enver Ayhan, Bursa Gazeteciler Cemiyeti yayını, 2001, 135 sayfa

 -Manolya Ağacının Kökleri, Banu Demirağ, Ege Yayınları, İstanbul, 2000, 111 sayfa

-İpek Şehrin Günlüğü, 5. Bursa Edebiyat Günleri, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, 2000

    İçindekiler:

Bursa Benim Neyimdir, Ramis Dara
1. BÖLÜM: Bursa – Edebiyat
Kentte Olmak ya da Yolculuklarda Bursa, Ali Özçelebi
Kent Sevgisi, Bursa ve Ben, Turhan Gürel
Bursa’da Yaşamak, Odile Özçelebi
Bursa’da Küçük Kıyamet, Mustafa Armağan
Bursa Defineleri, Hilmi Haşal
Bursa Çevresinde Uğur ve Uğursuzluk Üzerine Boş İnanlar, İhsan Üren
İnebey Sokağı, Kerim Evren
Rumeli İnsanlarına Bursa’dan Bakmak, Ali Aksoy
Bursalı Edebiyatçı Fakihe Odman’ın Hayatı ve Eserleri Üzerine, Nevzat Çalıkuşu
Esrarengiz Elyazması ‘Sandık Hikayesi’ Serüveni, Jean-Louis Mattei
Bursa’da 1960’lı Yıllardaki Sanatsal ve Eğitsel Etkinlikler, Mehmet Aydın
Merhaba Bursa, Vicdan Efe
Bursa’da Yağmur Ağrısı, Aydoğan Yavaşlı
İzmir Körfezinden Bursa’ya, Hasan Efe
Bursa’da Zaman/sızım, Serdar Ünver
Bursa’dan Bir Çizer: Ahmet AYKANAT. Melih ELAL
2. BÖLÜM: Şehir – Sanat – Şiir – Edebiyat
Şiirler – Şairler – Şehirler, Ahmet Özer
Kırık Anılar Garında Bir Tren Sesi Duyabilmek, Vedat Yazıcı
Ufuk Yatay Kavramı Kaybolmadan, Neşe Karel
Merhaba Dostum, Murat Kurt
Depremi ve Aşkı Birlikte Yaşamak: ‘Ay Tutulması’ , Cihan Oğuz
Şiirin Ağırlığı, İlyas Tunç
Delirium Tremens, Engin Turgut
Yaşam ve Şiir, Nilay Özer
‘Hayatımın En Kötü Kitabını Nasıl Yazdım’ , Haydar Ergülen
Necatigilli Anılar, Sabit Kemal Bayıldıran
‘Hatırada Kalan (Hece) Değişmez Zamanla, Hüseyin Cahit Kerse
İkinci Yeni’nin Fotoğrafı, Yunus Koray
Edip Cansever’in ‘Kaybola’ Şiirinde Kişilik, Veysel Çolak
Geçmiş Zaman Tesellileri, Murat Batmankaya
Kadın Şairlerde, Aşk ve Mekan Anlayışı, Derya Çolpan
Kimbilir Kaç Mecidiye, An’nanemin Çocukluğu, Hüseyin Peker
Ahmet Uysal’ın Şiirinde Bursa, İbrahim Oluklu
Hilmi Haşal’ın Şiirinde Anla(tı)msal Uyum Sorunu, Mustafa Durak

-Saklı ZamanlarRamis Dara, Asa Kitabevi, 2000, 197 sayfa.

-Seyahatnamelerde Bursa, Nurşen Günaydın Raif  Kaplanoğlu, Bursa Ticaret Borsası Yayınları, 2000, 241 sayfa.

-Bursa Hikayeleri, Niyazi Menteş, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1999, 200 sayfa.

  -Osmanlı'nın İlk Başkenti Bursa, Engin Özendeş, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 1999, 202 sayfa.

-Uludağ'ın Etekleri Gümüşten, 4. Bursa Edebiyat Günleri, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, 1999.

 -Vefasız Olsa da Zaman (Gönül Kahvesi), Niyazi Menteş, Bursa Ticaret Borsası yayını, 1997, 124 sayfa.

 

-Bursa Şehrengizi, Mustafa Armağan, İz Yayıncılık, 1998, 216 sayfa.

      İnsanlar şehre soru sorduğunda şehir olumlu ya da olumsuz cevaplar gönderir de, şehirler insana soru sormaya kalktığında neler olur? Hele bu soru hayatın, arzuların, hatıraların, rüyaların, hülyaların, mazi hasretinin ocağında korlaşmış ateşten cümlelerle üflenmişse canevine kişinin, ömür boyu şehrin önüne açıp açıp kapattığı bulmacaları çözmekle uğraşmaya mahkumdur. Her adımda yeni sürprizlerin, yeni duyguların, hassasiyetlerin, yeni (ve eski) hayatların, hatıra yüklü bulutların, ilhamla karışık aydınlanışların nefesini hisseder ensesinde. Bir "Bursa  Vurgunu" olan Mustafa Armağan da bir şehrin anlam  katları arasında yolculuğa çıkanlardan. O yalnız Bursa'yı Evliya Çelebi'den Tanpınar'a, Musa Baba'dan, Karaçelebizade Abdülaziz'e, Ahmed Vefik Paşa'dan Hz. Süleyman'a, Dr. Osman Şevki'den rahip Menthon'a kadar kendisinden önce Bursa bulmacasına adları karışmış olanlarla yüzleşerek değil, bir şehir  felsefesi oluşturmanın zorlu adımlarını katederek de yeniden  yorumlamaya girişiyor. Zengin birikimini, inşa etmek ile düşünmek arasında dokuduğu renkli bir kanaviçe şeklinde işliyor yazar. Bursa'da hepimizin içinde  yaşayan anne-şehri bulmak isteyenler için münbit bir kitap "Bursa Şehrengizi". - Arka Kapak

 

-Erguvan Bayramı,  3. Bursa Edebiyat Günleri, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, 1998

  -Bursa Medreseleri,  Mefail Hızlı, İz Yayıncılık, 1998, 207 sayfa.

      Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükseliş sürecini kapsayan klasik dönemi siyasi boyutuyla  ele alan çok sayıda bilimsel araştırmaya rastlamak mümkün. Ancak, özellikle Osmanlı kurumlarını konu edinen çalışmalara aynı sıklıkla tesadüf etmek pek kabil değil. Devlet ya da milletleri sadece siyasi geçmişleriyle değerlendirmek bazı hataların, yanlış anlamaların ve eksik yorumlamaların yapılmasına yol açabiliyor. Dolayısıyla, siyasi boyutu ihmal etmeyen sosyo-kültürel tarih çalışmaları bu noksanlıkların giderilmesine ciddi katkılar sağlayacaktır. Böyle çalışmalara Bursa'dan başlanması ise kuruluş ve yükseliş sürecinin doğru tasviri için kaçınılmaz görünüyor. Doç. Dr. Mefail Hızlı bu perspektifi esas alarak gerçekleştirdiği araştırmasında büyük ölçüde mahkeme sicillerine dayanmak suretiyle klasik dönemin Bursa medreselerini konu edinen ilk  müstakil eseri ortaya koymuş bulunuyor - Arka Kapak

 

-Bursa Şairleri - Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin Biyografileri,  Kadir Atlansoy, Asa Kitabevi, 1998, 424 sayfa.

      XVI. yüzyıl sonuna kadar Osmanlı Devleti'nin birinci; bu tarihten sonra da İstanbul'un ardından ikinci sırada gelmek üzere en çok şair yetiştiren şehir olması, edebiyat tarihi açısından Bursa'nın sahip olduğu önemli bir özellik ve ayrıcalıktır. Bursa'da ilim, kültür ve sanat tarihi üstüne bilgi veren önemli kaynaklardan biri de Bursa Vefeyatnameleridir. XVII. yüzyıldan günümüze kadar zeyiller halinde ulaşan bu eserlerde, şehir monografisi özelliklerinin yanı sıra şuara tezkireleri tarzında bilgilere de yer verilmektedir. Kitapta, kültür tarihinde Bursa'nın yeri, klasik Türk Edebiyatı kaynaklarındaki Bursa ile ilgili şairler, Bursa Vefeyatnamelerindeki şairler ve biyografiler bölümleri yer almaktadır. Bursa ile ilgili sayıları 300'ü bulan şairlerin isimleri ve büyük bölümünün biyografileri bu çalışmada ilk bilgiler olarak ortaya konulmaya  çalışılmaktadır (Arka Kapak)          

    

-Mizandaki Bursa, haz. Özkan Eroğlu, F. Özsan Matbaacılık Sanayi, Bursa, 1997.

Sunuş: Bu kitapta Bursa’nın kültür sanat hayatına bir ölçü getirmek, ölçüsüz hareketleri de deşifre etmek istedik. Kitabın ismini de buradan hareketle belirledik. Mizan terazi, tartı anlamına gelir. İpek kozalarının ağırlığını ölçen ipek mizanının Bursa tarihinde önemli bir yeri var. Bu ismi seçmemizle terazideki, tartıdaki bursa anlamı çıktı ve içeriğe uygun düştü.
Kitaptaki Yazılar:

Geriye Kalan- Haluk Cengiz
Bursa Basınına Yine Hariçten Gazel - Ali Aksoy
Bursa'da Edebiyat ve Karda Yürüyen Kagalar - Metin Güven
Bursa'dan Şiire Şiirden Bursa'ya-  Nahit Kayabaşı
Felsefedeki Çabalar, Yabancılaşma ve Beklentiler - Kamil Yılmaz
Bursa'da Tiyatrto - Filiz Ertürk
Bursa'da Müzik - İsmail Bozkaya
Kültür- Sanat Odaklaşması- Taner Alpdoğan
Bursa'da Tarihi Doku, Bugünü ve Geleceği - Bedri Yalman
Fransız Gözüyle Bursa - Jean-Louis Mattei

Zamanımızdaki Plastik Sanatların Öyküsü - Özkan Eroğlu
Tarih Araştırmaları Üzerine - Raif Kaplanoğlu
Bursa ve Evleri - Mithat Kırayoğlu
Bursa'da Yerel Gündem 21 - Levent Gencelli

 

-Bursa'da Bir Başka Zaman, 2. Bursa Edebiyat Günleri,  Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, 1997.

  -Kurtuluş Savaşı'nda Bursa, Yılmaz Akkılıç, Bursa Kültür ve Turizm Vakfı Yayınları, 1997.

  -Bursa İvaz Paşa Külliyesi, Salih Pay,  Eğit-San Yayınları , 1996, 272 sayfa.

-İnegöl İshakpaşa Külliyesi, Kenan Kahraman, İnegöl Belediyesi yayını, 1996, 92 sayfa

 -Bursa'da Edebiyat, Edebiyatta Bursa, 1. Bursa Edebiyat Günleri, Edebiyatçılar Derneği Yayınları, 1996, 159 sayfa.

 -Bir Masaldı Bursa,  Engin Yenal, Yapı Kredi Yayınları, 1996,  563 sayfa.

  -Sait Faik ve Biz, Bursa Erkek Lisesi Yayınları, 1990, 108 sayfa.

-Mustafakemalpaşa, İsmail Hakkı Şenpamukçu, Ataeli Matbaası, 1986, 537 sayfa.

-Bursa, Nordwestanatolien, Reinhard Stewig, Kiel Üniversitesi yayınları, 1986.

-Bursa Evliyaları ve Tarihi Eserleri, Hasan Turyan, Öner Yayınevi, 1982, 535 sayfa.

 -Bursa'da Eski Eserler Eski Şöhretler, Şeref Erler, Özkardeşler Matbaası, Bursa, 1972.
   Öğretmen Şeref Erler’in 1965 yılında yazdığı ve Bursa’nın tarihini, coğrafi durumunu ve turistik Bursa’yı anlattığı 80 sayfadan oluşan kitabın başlıkları şöyle:
1. Bursa’da hükümdarlık yapan Padişahlar
2. Cami ve türbeler
3. Alimler
4. Kumandanlar
5. Hanlar
6. Kaplıca ve hamamlar
7. Eski okullar ve Bursa çınarları

-Ata'nın Bursa Nutku - Reşit Ülker, Okat Yayınevi, 1967, 149 sayfa.

-Herşeyi ile Bursa, Rüknettin Akbulut, Sulhi Garan Matbaası, 1957, 240 sayfa.

 -Edebiyatımızda Bursa, Fazıl Yenisey, 1956

  İçindekiler:

Edebiyatımızda Bursa: Fahir Komman        /   Bursa'dan Son Ayrılış: Fazıl Yenisey

Bursa Bir "Dış" Değil Bir "İç"tir: Hasan Ali Yücel  /     Tarih Boyunca Bursa: Ekrem Reşit Rey

Yeşil Bursa Payitaht iken: Ahmet Refik           /      Hıyanet Devri: İsmail Gerçeksöz

Bursa'nın İstiradı Münasebetiyle: Hamdullah Suphi Tanrıöver    /     Bursa'ya Doğru: Faruk Taşkıran

Yeşil: Falih Rıfkı Atay       /       Bursa ve Yeşil: Güniz Yenisey   /        Bursa: Niyazi Akıncıoğlu

Muradiye'de: Yakup Kadri Karaosmanoğlu        /        Bursa'da Zaman: Ahmet Hamdi Tanpınar

Bursa'da Hulya Saatleri: Ahmet Hamdi Tanpınar       /      Bursa'nın Daveti: Ahmet Hamdi Tanpınar

Gurabahane-i Laklakan: Ahmet Haşim     /     Bursa'da: Rıza Tevfik  Bölükbaşı

Bursa'da Akşam: Ömer Bedrettin Uşaklı       /       Bursa'da Akşam: Halit Fahri Ozansoy

Kaplıca'da İhtiyar Aslan: Ahmet Kudsi Tecer     /     Yeşil: Suat Salih Arsal

Yeşil'e Türkü: İsmail Gerçeksöz    /        Merhaba Yeşil: Bedri Rahmi Eyüboğlu

İçimde Yaşayan Şehir- Bursa: İsmet Bozdağ        /     Yeşil Bursa: Mehmet Faruk Gürtunca

Özlediğim şehir: İlhan Geçer    /     Bursa: Celal Sıtkı Gürler    /      Bursa İçin: Behçet Kemal Çağlar

Bursa'ya İlan-ı Aşk: Behçet Kemal Çağlar         /        Bursa'da Sabah: Yusuf Ziya Uğur

Bursa'da Sabah: İbrahim Tarık Çakmak        /         Bursa'da Gece: İlhan Geçer

Çelebi Mehmet: Emin Ülgener  / Nilüfer'de Akşam: Celal Sıtkı Gürler / Karacaoğlun Bursa'da: Cahit Öztelli

Bursa'da Bahar: Abdülbaki Gölpınarlı       /       Bursa'da Lodos: Namdar Karatay

Bu Yazdan Birkaç Günüm: Zeki Müren  /  Bursa'ya III: Mektup: Cezmi Siret Erce

Şiir Dilinde Üç Bursa: Mesut Özbudak       /      Benim de Bursa İçin Sözüm Var: Rükneddin Akbulut

Bursa Hatıraları- Bir Mektup: Mümtaz Şükrü Eğilmez  /   Eski Bursa'nın Kayboluşu: Namdar Karatay

İkinci Murad'ın Türbesinde: Ali Nihat Tarlan    /    Bursa'ya Özlem: İbrahim Denktaş

Çelik Palas'ta Bir Gece Toplantısında: Behçet Kemal Çağlar

             Başka Milletlerin Edebiyatlarında Bursa

Şebi Der Bursa: Sadık Sermed / Bursa'ya Seyahat: Helmuth von Moltke

Brousse, La Mosque Verte: Andre Gide  / Brousse: Henri de Regnier

Ecnebi Gözüyle Bursa'nın Karakteri: Josef Brunne

(Bu yazılardan bazılarını Edebiyatımızda Bursa sayfamızda bulabilirsiniz)

 

-Bursa'da Ulucami, Kazım Baykal, İbrahim Horoz Basımevi, 1950, 159 sayfa.                  

 -Bursa Sanatları, Musa Ataş, Ant Basımevi, 1949, 39 sayfa.

-Bursa, editörler: Vedat Nedim Tör, Şevket Rado, Yapı Kredi Bankası Bursa şubesi açılışı münasebetiyle, 1948    (Sunuş yazısı)

 -Gemlik- Tarihi ve Coğrafyası, Veli Orkun, Aysan Basımevi, 1947

-L’olympe de Bithynie- Ses Saint, Ses Couvents, Ses Sites, R. P. Bernardin Menthon, Paris, Bonne Presse, 1935.

-3. Bursa Sergisi Kitapçığı, 1923.

 -Bursa Köy Güvendeleri - Gelenekselden Evrensele- Bursa Senfonisi, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları.

 -Barış Senfonisi - Mavi Büyü - Bursa Senfonisi , Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları.                 

     

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 15/11/23